Az amerikai kormány a Cseh Köztársaságban támogatja az iszlámot

Írta: Soeren Kern; 2014. április 14.

A cseh kormány jóváhagyta azt az új kezdeményezést, amellyel az iszlámot kívánják megismertetni az ország általános és középiskolásaival.

A Muszlimok a cseh diákok szemében nevű projektet egy muszlim hitcsoport indította és amerikai adófizetők pénzéből fedezik a prágai amerikai nagykövetség által nyújtott ösztöndíjból. (Az USA külügyminisztériuma más európai országokban is támogatja az iszlámot.)

A csoport szerint a cseh oktatási minisztérium jóváhagyta, hogy előadásokat és szemináriumokat tartsanak, melyek keretében „a cseh diákokat az iszlám hitről és gyakorlatról tanítják” és „harcolnak a muszlimok elleni sztereotípiák és előítéletek ellen.”

De a kritikusok szerint – és nem kevés van belőlük – a projekt mögöttes célja, hogy a nem-muszlim gyerekek áttérjenek az iszlámra, amit azzal kívánnak elérni, hogy a multikulturalizmus népszerűsítésének és az „iszlamofóbia” elleni küzdelem jegyében térítő jellegű retorikát alkalmaznak az állami iskolákban.

A csoport weboldalán az áll, hogy első lépésben „felmérik az iszlámmal kapcsolatos információk pontosságát a cseh történelem, földrajz és társadalomtudományi könyvekben és feltérképezik, milyen szinten tanítanak az iszlámról a cseh általános és középiskolákban.”

Második lépésben egy háromszintes programot vezetnek be, ami „a diákokkal és a tanárokkal egyaránt megismerteti az iszlámot és a muszlimokat” és segít nekik, hogy jobb „kritikai érzéket” fejlesszenek ki, miközben feltehetően iszlamofób tartalmakat elemeznek.

A weboldalon ez olvasható:

„Az első szint bemutatja az olvasónak az iszlám történetét, a hagyomány vallási hátterét és érinti az olyan aktuális témákat mint a családtörvény (saría), a nők fátyolviselése és az iszlamofóbia.”

„A második szint mélyebb betekintést nyújt a témákba és nagyobb hangsúlyt fektet a diákok bevonására…A nebulókat három csoportba osztják, melyekben az alábbi témák valamelyikét fogják tanulmányozni: a nők fátyolviselése, az iszlám médiaszereplése és muszlimok a Cseh Köztársaságban. Valamennyi csoportot egy tapasztalt oktató fogja vezetni, aki előre elkészített anyagokkal bemutatja az adott problémát, majd vitára kerül sor.”

„A harmadik szinten művészeti projekteket biztosítanak az iskolák számára, illetve beszélgetést szerveznek muszlimokkal és iszlámszakértőkkel. A művészeti tevékenység magában foglalná az olyan filmek vagy fotók készítését, melyek egy muszlim egy napját mutatnák be, illetve olyan művészeti alkotóműhelyeket és versenyeket szerveznének, amik arra helyeznék a fókuszt, hogyan lehet a muszlimokat a cseh társadalomba integrálni.”

A csoport tematikus előadásokat, workshopokat és vitákat is szervez iskolák és diákcsoportok részére, ezek közül sokat a prágai városi könyvtárban tartanak – ahol sokkal nyíltabban igyekeznek a cseh fiatalokat rábírni, hogy térjenek át az iszlámra.

Az egyik előadás (A fiatal cseh nők útja az iszlámhoz) az alábbi kérdésekre keresi a választ: Miért akar egy fiatal cseh nő muszlim lenni? Csak azért, mert beleszeret egy muszlim férfiba vagy vannak más okok is? Hogyan tér át valaki az iszlámra? Hogyan viszonyul egy újdonsült muszlim a nem muszlim rokonaihoz?

Egy másik előadás (Korán, Szunna és az internet: Honnan szerzik a muszlimok az információt) az alábbi kérdéseket válaszolja meg: Hol találunk információt a muszlim hitről? A Korán az egyetlen információforrás az iszlámról vagy van más forrás is? Hol találunk információt arról, amit a Korán nem említ közvetlenül. Az előadás gyakorlati lehetőséget biztosít a diákoknak arra is, hogy különféle iszlám szövegekkel dolgozzanak, beleértve a Koránt és a hadíszokat is (Mohammed próféta beszédei).

Azok a tanulók, akik meg akarják hallgatni az előadásokat, de még nincs előzetes tudásuk az iszlámról, javasolt egy 15 perces bevezető kurzuson való részvétel, mely „bemutatja az iszlám jellemzőit és méltatja azt a kereszténység és a judaizmus kontextusában.” Az előadások 15 éves kortól hallgathatók, de lehetőség szerint átszabják a programot az ennél fiatalabb diákok számára is.”

A csoport oldalán olvasható nyilatkozat eképpen hívja fel a figyelmet a projekt fontosságára:

„A Cseh Köztársaságban a muszlim közösség kicsi, mégis erős érzelmeket kavar. A muszlimokkal vagy az iszlámmal kapcsolatos témák csaknem naponta szerepelnek a tévéhíradóban, az újságokban és internetes vitákon. A hagyományos iskolaórán azonban csak érintőlegesen kap helyet a téma. Ez pedig az előítéletek és a sztereotípiák elfogadásához, majd megszilárdulásához vezet, melyeket a látens iszlamofóbia tart fenn. Azt szeretnénk, ha ez a projekt hozzájárulna a helyzet javulásához. Olyan információt közlünk az iszlámról, ami tényszerűen pontos. A diákoknak arra is lehetőségük lesz, hogy találkozzanak muszlimokkal és megismerjék őket, mielőtt véleményt formálnának róluk.”

A Prague Post a projekt egyik társalapítóját, a cseh-palesztin Sadi Shanaah-ot idézte: „Az iskolaórákon nem szentelnek kellő figyelmet az iszlámra. A diákok többet akarnak róla tanulni.”

A csoport nemrégiben egy olyan hírdetést futtatott, amiben 250 cseh koronát (kb. 3000 Ft) ajánlottak azoknak a 15-18 év közötti diákoknak, akik hajlandók részt venni egy 2 órás, iszlámról szóló prezentáción.

A hírdetés – ami feltünteti, hogy a prágai amerikai nagykövetség pénzzel is hozzájárult az április 2-ai eseményhez – így szól: „Az esemény egy new-butowicei iskolában kerül megrendezésre (7 perc séta a metrómegállótól). Itt rövid bevezetést kapunk az iszlámról, mely során többet tudhatunk meg a nők fátyolviseletéről, az iszlám médiában betöltött szerepéről és a Cseh Köztársaságban élő muszlimokról. Ezután találkozhatunk Amirah-val, aki egy maláj muszlim lány, Prágában jár az orvosira és kérdezhetünk tőle az iszlámról vagy arról, hogy milyen muszlimnak lenni a Cseh Köztársaságban.”

A Cseh Köztársaság egy kis, de rohamosan növekedő muszlim populációnak ad otthont. Bár megbízható adatok nincsenek, becslések szerint az országban élő muszlimok száma meghaladja a 10 ezret (egyesek szerint közelebb van az ötezerhez, mások viszont azt állítják, hogy 15 ezernél is több), a 2001-es népszámlálás során 3699-en, 1991-ben 495-en voltak.

Ha a fenti számot 10 ezernek vesszük, a muszlim lakosság jelenleg a 10,4 milliós cseh populáció 0,1 %-át alkotja. Ez az arány sokkal alacsonyabb mint a legtöbb európai országban, a növekedés üteme azonban 1991 óta 2000 %-os, 2001 óta pedig 170 %-os.

A legtöbb Csehországban élő muszlim Afganisztánból, Boszniából, Csecsenföldről, Egyiptomból, Irakból, Iránból, Líbiából, Szíriából és Törökországból vándorolt be. A cseh belügyminisztériumnak készült 2007-es tanulmány szerint azonban (eszerint 2005-ben 11 235 muszlim élt az országban) csehek is nagyszámban tértek át a muszlim hitre.

Becslések szerint legalább 2 000 cseh tért át az iszlámra a kommunista rezsim 1989-es megszűnése óta. Sokan közülük olyan nők, akik muszlim férfival házasodtak, de a Radio Free Europe szerint csaknem ugyanennyi azoknak a férfiaknak a száma, akik „spirituális keresésük közben találtak az iszlámra”.

A belügyminisztérium szerint a Cseh Köztársaságban élő muszlimok többsége jól képzett és anyagilag sikeres. „A közösség magját képező muszlimok gyakran egyetemet végzett emberek. Vannak közöttük orvosok, építészek, tanárok, közgazdászok, üzletemberek és mások” – állítja a riport.

Másrészt, ahogy a muszlim populáció gyarapodik, úgy nő a feszültség a teljes lakosság körében.

2013 novemberében két muszlim nő azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti az egyik prágai ápolói iskolát diszkrimináció miatt, miután arra kérték őket, hogy óra alatt ne viseljék a fejüket fedő hidzsábot.

„Az igazgató behívatott és a következőt mondta: ‘Ha ebben az iskolában akar tanulni, nem viselheti a kendőt.’ Én erre azt mondtam, hogy ez ellene van a vallásomnak, mivel muszlim vagyok” – mondta Nasra, az egyik nő a cseh tv-nek.

Az iskola azzal védte magát, hogy bár a cseh törvények nem szabályozzák a fejkendő viselését, az iskolai dress code tiltja az efféle gyakorlatot. Az iskola arról is beszámolt, hogy a két nő (az egyik 23 éves szomáliai, a másik 25 éves afgán) nem volt hajlandó részt venni a kötelező testnevelés órákon és nem értettek egyet a kötelező gyakorlat feltételeivel sem.

Nemrégiben a Csehországban élő muszlimok megpróbáltak betiltani egy iszlámról szóló könyvet, mert szerintük az iszlamofób.

Az Iszlám és iszlámizmus című könyvet Lukas Lhot’an írta, aki korábban muszlim volt és emiatt most hitszegőnek tartják iszlám körökben. A 2011-es megjelenésű könyv leírja, hogyan él vissza néhány muszlim a multikulturalizmus eszméjével azért, hogy beszivárogjon a cseh iskolákba.

Lhot’an szerint – aki 12 évet töltött a brno-i muszlimok között, az ország második legnagyobb városában – az ország muszlim intézményeit iszlamisták vezetik és ők dominálnak a teljes iszlám közösségben is. Azzal vádolja a muszlim szélsőségeseket, hogy előadásaikkal az iszlámra való áttérésre ösztönöznek és új dzsihád harcosokat toboroznak és állítja, hogy a cseh mecsetek szaúd-arábiai irányítás alatt állnak.

Miközben a Prágai Iszlám Központ egy tízoldalas panaszt nyújtott be Lhot’an ellen, melyben azzal vádolják, hogy gyűlöletre uszít, Muneeb Hassan Alrawi, a brno-i muszlim közösség vezetője a következőt mondta Lhot’an-ról: „Egy hiperaktív idióta, de egy boldogtalan ember is. Abból él, hogy kárt okoz. A rendőrségi nyomozással csak nyilvánosságra tesz szert. És épp ez az, amire vágyik.”

Mások szerint viszont a panasz célja nyilvánvaló: megakadályozni, hogy Lhot’an iszlámról szóló nézetei elterjedjenek.Týden szerint a könyv a cseh muszlim közösségben megfigyelhető szélsőséges tendenciákat mutatja be és igyekszik rávilágítani arra, hogy mennyire semmibe veszik a demokráciát és a nők jogait és hogyan legitimizálják az öngyilkos bombamerénylőket.

Soeren Kern is a Senior Fellow at the New York-based Gatestone Institute. He is also Senior Fellow for European Politics at the Madrid-based Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Follow him on Facebook and on Twitter

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=6863

Bejegyzés: on 2014. máj. 16.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Soeren Kern. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes