Pszichológia: Miért hajlamosít a muszlim kultúra a bűnelkövetésre?

Nicolai Sennels, JihadWatch

Egy a Rockwool Fondens Forskningsenhed által végzett új kutatás eredményei azt mutatják, hogy a menekült fiúk hajlamosabbak a bűnözésre, ha olyan környéken élnek, ahol nagy a külföldi bűnözők száma.

Az egyik kutató, Anna Piil Damm professzor az Aarhus Egyetemről a következőt mondta:

„A kutatás eredményei felvetik a kérdést, hogy a menekült családok gyermekeit vajon el kellene-e helyezni olyan településeken, ahol sok a fiatalkorú bűnöző.”

Nem titok, hogy a fiatalok befolyásolják egymást, de a földrajzi közelség még mindig meglepően banális és egydimenziós magyarázata egy ilyen összetett emberi jelenségnek. A kérdés persze az, hogy a menekültek miért követnek el több bűncselekményt, és miért befolyásolják egymást pontosan ily módon? A kutatók nem adnak választ erre. Én nem vagyok kutató, de pszichológusként fiatalkorúak börtönében dolgoztam, és úgy gondolom, hogy a pszichológia – ami mellesleg sok magyarázattal szolgálhat az iszlám körül zajló vitákban – sokkal meggyőzőbb válaszokkal rendelkezik. Ha valaki a következtetéseit olyan elméletre alapozza, ami az emberi viselkedést csupán a földrajzzal és a havonta a számlára érkező összeggel magyarázza, annak félre kellene tennie a marxista könyveit és azok gyakorlati alkalmazásait a pénzügyre és a világra, és találkoznia kellene azokkal az emberekkel, akikről az elméleteit gyártja. Semmi sem befolyásolja jobban az érzelmeket, a viselkedést és a szociális kompetenciákat, mint az a kultúra – beleértve a vallást is -, amelyben az ember felnőtt.

Mielőtt tovább folytatnám, fontos tudni, hogy a dán ifjúsági börtönökben tízből hét fogvatartott muszlim családban nevelkedett. Ezt ha ilyen helyen dolgozunk, akkor meg lehet számolni, vagy le lehet ellenőrizni a statisztikákban.

A vallás és az erőszak

Amikor nagy számú, azonos kulturális háttérrel rendelkező ember él szorosan együtt, a kulturális értékek ereje növekszik. Ez azért van így, mivel a közösség segít az egyéneknek megőrizni eredeti kultúrájukat és megvédi a kultúrát a külső befolyásokkal szemben. A muzulmán társadalmakban természetesen még a szélsőséges társadalmi kontroll is szerepet játszik. Ez az, amiért például az integráció nehézkesebb vagy egyszerűen lehetetlen azokon a területeken, ahol nagy számú, azonos kulturális háttérrel rendelkező bevándorló él együtt, és amiért korlátozott, hogy mennyi nem nyugati kultúrából származó bevándorlót képesek a nyugati társadalmak integrálni és befogadni.

A muszlim kultúrával kapcsolatban az a szomorú, hogy minél vallásosabb egy muszlim, annál agresszívabb és erőszakosabb. Amikor sok muszlim él szorosan együtt, a kulturális és vallási értékek ereje növekszik, így ezzel együtt az erőszakos, bűnöző viselkedés is.

Amikor a muszlimok sokan lesznek…

Egy másik fontos tényező, hogy a muszlim kultúra a dominancia kultúrája. Ez addig nem mindig felismerhető, amíg a muszlimok gyenge helyzetben vannak, de amint sokan lesznek és erősnek tapasztalják magukat, a muszlimok rendkívül agresszívvá válnak. Nem véletlen, hogy a valaha multikulturális Közel-Kelet mára monokulturálissá vált, és ezért nem szabadna engedékenységet vagy kompromisszumkészséget mutatni a muszlimokkal való konfliktusokban, mivel mindezt a gyengeség jelének tekintik, ezáltal növekszik az agressziójuk és harci szellemük. Ha iszlám háttérrel rendelkező személyek nagy számban koncentrálódnak egy területen, akkor felerősödik az érzés, hogy képesek megvalósítani céljaikat, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy bevezetik a saríát, amivel együtt jár a nem iszlám hatóságokkal szembeni ellenségeskedés és a muszlimok jogainak a nem muszlimok –főleg a nem muszlim nők –jogai fölé helyezése. Az Európa-szerte tapasztalható igen nagy számú utcai rablások, nemi erőszakok és a világi rendőrökkel és tűzoltókkal szembeni egyre agresszívabb támadások önmagukért beszélnek.

Print Friendly, PDF & Email