Bill Warner: Saría törvény nem muzulmánoknak

Az iszlám egy olyan politikai rendszer, amelynek megvannak a saját törvényei: ez a saría. A saría törvény teljesen más alapelveken nyugszik, mint a mi törvényeink. A saría törvényei közül sok ránk – nem muzulmánokra – is vonatkozik.

Saria_konyvMit jelent a saría számunkra? Hogyan fogja befolyásolni az életünket? Mik a hosszú távú következményei annak, ha megadjuk a muzulmánoknak azt a jogot, hogy a mi törvényeink helyett a saría alapján irányítsák az életüket? A muzulmánok minden követelése azon az elképzelésen alapul, hogy bevezessék a saríát a nyugati országokban is. Engednünk kellene a saría bármilyen formáját? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?

Hogyan tud egy politikus vagy jogász állást foglalni a saríával kapcsolatban, ha azt nem is ismeri?

Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk Bill Warner Saría törvény nem muzulmánoknak című könyvéből (a képre kattintva olvasható a könyv).

Print Friendly, PDF & Email