Hogyan állítsuk meg egy mecset létrehozását?

Először is szeretném hangsúlyozni, hogy a mecsetek létrehozásának megakadályozása teljes mértékben lehetséges. Gavin Boby szervezete, a Jog és Szabadság Alapítvány idáig 24-ből 20 mecset projektet akadályozott meg Angliában (Law and Freedom Foundation). Itt található a Boby inspirálta recept:

Az a probléma a mecsetekkel, hogy:

1. Terjesztik a fundamentalista (jel.:csak a vallási kinyilatkoztatást és annak szent könyveit elfogadó, minden más nézetet elutasító világnézet – a ford.), nem mérsékelt iszlámot azáltal, hogy nyilvánosan és aktívan nem utasítják el a Korán és Mohamed erőszakra és gyilkosságra való felbujtását. Ehelyett azt prédikálják, hogy a Korán (Allah kinyilatkoztatásai Mohamed számára) és a hadíszok (Mohamed saját tettei és szavai, melyek a muszlimok számára ugyanolyan szentek) hibátlanok. Annak ellenére, hogy százával találhatók bennük olyan versszakok, melyek a muszlimokat arra utasítják, hogy üldözzék, erőszakkal térítsék át, lopják megerőszakolják megbántalmazzák, csonkítsák megtegyék rabszolgává és öljék meg a nem muszlimokat, a hitehagyókakat és a képmutatókat (muszlimok, akik nem vetik alá magukat teljes mértékben az iszlám törvénynek, a saríának), és nyomják el, verjék meg és erőszakolják meg a saját muszlim asszonyaikat.
2. Az iszlám terjesztése által a mecsetek terjesztik az iszlám elnyomó szabályait a muszlimok körében, és ez a radikalizálódásukhoz vezet. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy az iszlám minden szinten – beleértve gazdasági, kulturális és pszichológiai értelemben is – kötelezővé teszi a nem muszlimok ellen vívott háborút, az úgynevezett dzsihádot. Azt is magában foglalja,  hogy a saría sok törvénye és szabálya megvonja a muszlimok alapvető emberi jogait azáltal, hogy nem választhatnak szabadon partnert (pl. nem muszlim partnert), a nők nem válhatnak el szabad akaratukból (pl. válás egy bántalmazó partnertől), nem választhatják meg szabadon a vallásukat, öltözéküket és életvitelüket. Azáltal, hogy erősítjük a muszlim közösség körében az iszlám vallásos haszonélvezőit, a mecsetek hozzájárulnak a muszlimok között tapasztalható, széles körben ismert társadalmi kontrollhoz, ami aztán elősegíti a sebezhető fiatalok között a radikalizációt, és nyomást helyez a mérsékelt, szekuláris muszlimokra.
3. A mecsetek épületei, különösen a domináns minaretek, nem illenek a nyugati építészeti stílusba, és azáltal, hogy engedélyezzük a megépítésüket, iszlamizáljuk a városaink építészeti látképét az országainkban.Mindenfajta iszlamizáció, ideértve a városkép megváltoztatását azáltal, hogy engedünk a fundamentalisták álmának, hogy arab stílusú mecseteket és “kulturális központokat” építhessenek a nyugati városokban, átformálja a társadalmunkat, így megkönnyíti az iszlám fundamentalistáknak – akik az iszlámot  előnyben részesítik a nyugati kultúrához és értékekhez képest -, hogy ide költözzenek, és köztünk éljenek. Ebből nem több, hanem éppen kevesebb kell. Minden alkalommal, mikor a muszlimokat speciális bánásmódban részesítjük, és engedjük, hogy a városaink iszlamizálódjanak – még ha csak csekély mértékben is – a saját kultúránkat toljuk félre. Ez az iszlám fundamentalizmus elleni erőfeszítéseinket nem segíti elő, és meggyalázza a nyugati társadalmunkat és kultúránkat.
4. Ha megengedjük, hogy olyan központok jöjjenek létre, amelyek a klasszikus iszlámot terjesztik a muszlimok között, azzal csökkentjük a muszlimok integrációjára tett erőfeszítéseink hatását. Ez azért van így, mert a klasszikus iszlám hosszan sorolja azokat az elvárásokat és szabályokat, melyek megnehezítik, hogy a muszlimok beilleszkedjenek a nem muszlim társadalomba és kultúrába. Ide tartoznak az öltözködésre vonatkozó szabályok, a nemek szétválasztása, a nők jogai és kötelességei, a böjtölés, és a muszlim gyerekek jogait korlátozó szabályok, hogy szabadon beilleszkedjenek és élvezzék a nyugati kultúrát. A mecsetek és az iszlám kultúra támogatása megerősíti az iszlámnak azt az aspektusát, amely kulturális elkülönüléshez, vallásos társadalmakhoz vezet, amire az azt körülvevő nyugati társadalomnak kevés befolyása és rálátása van, és táptalajt kínál a fundamentális iszlám számára, ami mellbevágóan magas arányban termeli ki a dzsihád-szimpatizánsokat.
5. A mecsetek építése közlekedési problémákat okoz a városokban (pénteken növeli a forgalmat, és parkolási problémákhoz vezet).

Mit tehetünk?

a)    Ha tudomást szerzel egy mecset építéséről (mindegy, hogy a tervezés melyik fázisában tart éppen), informáld a helyi lakosságot a mecsetek funkcióiról és hatásáról, az iszlámról, és tudasd velük, hogy panaszt tehetnek a tervezett mecset létrehozása ellen. Hozz létre egy Facebook csoportot/oldalt és egy honlapot vagy blogot (saját hírlevéllel, amire az emberek feliratkozhatnak), ahol leírod az alapvető információkat arról, miért ellenzed a mecset létrehozását, hol és kinél tehetnek panaszt, ha ellenzik a tervezett mecsetet. Posztolj rendszeresen híreket és friss információkat mind a Facebookon, mind a blogodon, adj hírt olyan eseményekről is, amikor mecsetek keveredtek problémás helyzetekbe (ezek lehetnek olyan történelmi tények, hogy hogyan használta Mohamed próféta arra a mecseteket, hogy megtervezzen véres támadásokat; hogy a terroristák meglátogatják a mecseteket, mielőtt végrehajtják a merényleteket; idézeteket a mecsetekben elhangzott prédikációkból – idézetek a Koránból és a hadíszból – stb.). A Facebook oldaladdal próbáld megcélozni azokat a helyi lakosokat, akik azon a környéken élnek, és nevezd el például úgy, hogy „Ne Legyen Óriásmecset Budapesten”. Hívjál meg politikusokat, híres embereket és közéleti személyiségeket, hogy kedveljék az oldalt. A Facebook oldalad és blogod minden posztjához adj egy linket, mely olyan weboldalra vezet, ami a felelős politikusok és hivatalnokok neveit és elérhetőségeit tartalmazza – tehát az emberek megkereshetik őket a kétségeikkel. Legyenek itt felsorolva a városi tanács tervező és döntéshozó bizottságának tagjai (minden egyes tagja), akik a mecset engedélyezésében érintettek, releváns politikusok és hivatalnokok, akik részt vesznek egy ilyen folyamatban (beleértve a helyi polgármestert, parlamenti képviselőket és az érintett minisztereket).

b)    Segítsd az embereket, hogy panaszt tehessenek, készíts elő egy levelet, amit az embereknek csak alá kell írni és dátumozni kell. A nyugati országokban élő emberek többsége aggódik a muszlim bevándorlás és az iszlám előretörése miatt, de sokan nem elég gyakorlottak egy ilyen levél megírásában, vagy nem tudják szavakba önteni az aggodalmukat – tehát segítened kell nekik. Ha a honlapodra feltöltöd, az emberek könnyen letölthetik, kinyomtathatják, aláírhatják és elküldhetik – vagy egyszerűen kimásolhatják a szöveget (egyszerű Word formátumot használj, ne PDF-et) és bemásolhatják a tervező bizottságnak szánt levélbe, stb. Diplomatikus nyelvezetet használj, amivel az olyan hétköznapi emberek, mint Szabó Úr is azonosulni tudnak. Például:

„Tisztelt Hölgyem, Uram!

Ezt a levelet azért írom Önnek, hogy nyomatékosan ellenezzem a Budapestre tervezett óriásmecset építését, a következő okok miatt:

  1. A mecsetet/kulturális központot létrehozó szervezet, (SZERVEZET NEVE), nem utasítja el aktívan és nyilvánosan a Korán és Mohamed gyűlöletbeszédét, amelyek a homoszexuálisok, a nők és a nem muszlimok ellen uszítanak. Továbbá nem utasítja el aktívan és nyilvánosan a Korán és Mohamed bűncselekményekre való felbujtását, melyek arra ösztönzik a muszlimokat, hogy bántalmazzák vagy öljék meg a nem muszlimokat, a hitehagyottakat, a homoszexuálisokat és a képmutatókat (olyan muszlimok, akik nem vetik alá magukat teljes mértékben az iszlám törvénynek, a saríának), és hogy  nyomják el, verjék meg és erőszakolják meg a saját muszlim asszonyaikat. A következő link alatt olyan idézeteket talál, melyek bizonyítják az iszlámban tapasztalható gyűlöletbeszédet, bűncselekményre és bántalmazásra való felbujtást: pl. Saría törvény nem muzulmánoknak című könyv (http://www.dzsihadfigyelo.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-t%C3%B6rv%C3%A9ny-nem-muszlimoknak-ebook-1506211.pdf)
  2. Azáltal, hogy engedélyezi a mecset létrehozását, támogatja az iszlám vallás és kultúra terjedését a városunkban. Mint sok más lakos, úgy gondolom, hogy elég iszlám van már most is jelen. Úgy gondolom, hogy túl sok teret adtunk idáig az iszlám és a muszlimok azon elvárásának, hogy különleges bánásmódban részesüljenek, és ez minden esetben a saját kultúránk kárára történt.  Nem gondolom, hogy az lenne az adófizetők és a politikusok dolga, hogy az iszlám vallást és kultúrát népszerűsítsék a mi szekuláris, keresztény társadalmunkban – és éppen ezt fogja tenni, ha engedélyezi a mecsetet. Nem kapott arra felhatalmazást, hogy erősítse az iszlámot a városunkban. Ezt nem teheti meg a választók és adófizetők nevében sem. Nem erről szól a mandátuma.
  3. A mecset természetes módon más muszlimokat is ide fog vonzani, hogy ezen a területen éljenek. Ez a városunkban jelenlévő kulturális szegregációt csak tovább fogja erősíteni. Ez nem egészséges a társadalmunkra nézve, és tovább fogja erősíteni az iszlám, monokultúrális területek létrejöttét a gyönyörű városunkban. Ezek a területek már bizonyítottan a bűnözés, az erőszakos és vallási szélsőségesség melegágyává váltak Európa városaiban. Ezt a tendenciát visszafordítani kellene, nem erősíteni.
  4. Ha támogatni fogja a mecset megépítését, annak ellenére, hogy megkértük Önt, ne tegye ezt, a figyelmeztető jelek ellenére, és annak ellenére, hogy számtalan példa mutatja, milyen negatív következményekkel jár, ha támogatjuk, hogy az iszlám gyökeret eresszen az országunkban, akkor személyesen felelőssé fogom tenni Önt, ha kiderül, hogy a mecset kapcsolatba hozható bármilyen radikalizációval, bűncselekménnyel vagy terrorizmussal. És minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy a nyilvánosság előtt felelősségre vonják Önt ezért.

Aláírás

Név, dátum”

c) Postaládák

Dobj a helyi lakosok postaládájába az iszlámról és a mecsetről szóló szórólapokat, ami elmagyarázza, hogy egy mecsetet szeretnének építeni ezen a területen, és ez miért aggályos, valamint egy előre megírt ellenző levelet – más információkkal együtt, hogy milyen lépéseket tehetnek a lakosok a mecset megakadályozására, illetve honnan szerezhetnek be több információt, stb.

Biztasd az embereket arra is, hogy írjanak a felelős politikusoknak és hivatalnokoknak a Facebookon keresztül.

d) Petíció

Készíts petíciót a mecset ellen. A petíció legyen online aláírható, és hirdesd meg a Facebook oldaladon és a blogon. Menj ki az utcára is, és gyűjts aláírásokat a tervezett mecset ellen. Van egy nagy előnye annak, ha az utcán, vagy az ajtókon becsöngetve gyűjtöd az aláírásokat: személyesen beszélhetsz az emberekkel, és sokkal alaposabb tájékoztatást adhatsz nekik, válaszolhatsz a kérdéseikre. A média figyelmét is fölkeltheti, hogy emberek járkálnak körbe, hogy aláírásokat gyűjtsenek a mecset ellen.

e) Vedd föl a kapcsolatot a médiával

Ha lehetséges, keress egy személyt, aki nem bánja, hogy a nyilvánosság elé álljon szóvivőként. A fundamentális iszlám elleni harc egyik gyengéje, hogy kevés ember mer kiállni a nyilvánosság elé a nézeteivel. Így az emberek nem látnak maguk előtt bátor példaképeket, és a sajtónak is nehéz dolga van, hogy megszólaltasson valakit, és véleményekhez – de legfőképpen tényekhez jusson. Bárki, akit a tervezett mecset építésével kapcsolatban kontakt személyként adsz meg, képesnek kell lennie arra, hogy a témában harag, és rasszizmus nélkül nyilatkozzon (ezzel az összes erőfeszítésedet unszimpatikussá tenné). Ha lehet, az együttérzés legyen ennek az embernek az alapvető motivációja. Az ilyen szóvivő kiválasztásának három szabálya van: 1) megfelelő és szimpatikus stílusa legyen, 2) megalapozott tudással rendelkezzen az iszlámról, Mohamedről és a bevándorlás következményeiről, 3) nem hibázhat: nem beszélhet haragból, nem lehetnek pontatlan kijelentései, nem hibáztathat embereket, stb.

További inspirációt találhatsz az alábbi linkekre kattintva: Az iszlám kritizálása együttérzésből fakad”  és “Miért harcolunk az iszlám ellen“.

Forrás: Nicolai Sennels blog

Print Friendly, PDF & Email