A párizsi terror és a Korán

A legutóbbi párizsi terrortámadásokat követően emberek milliói próbálják meg újra megérteni az iszlám és a terrorizmus közötti kapcsolatot. A békés muzulmánok és a dzsihádisták egyaránt a Koránt idézik, hogy alátámasszák nézeteiket. Ebben a videóban David Wood két versszakot elemez a Koránból, hogy meghatározza a Korán terrorizmussal kapcsolatos álláspontját.

 

A videó szövege:

Az Obama adminisztráció még nincs elég közel a választásokhoz, hogy egy You Tube videót okoljon a párizsi támadásokért. Ezúttal azonban legalább mindenki elismeri, hogy terrortámadásról, nem pedig tiltakozó demonstrációkról volt szó. A terrortámadások részleteitől eltekintve, még mindig fel kell tennünk a kérdést, mi okozta ezeket a támadásokat. Az a) éghajlatváltozás, b) a jövedelmek közötti egyenlőtlenség, c) iszlamofóbia, d) munkanélküliség, e) a Starbuck – kávéscsészék vagy pedig Mohamed ismétlődő felszólításai a terrortámadások végrehajtására.

A közösségi média hatékonyságának köszönhetően, amellyel képes a legnagyobb sületlenségeket is világgá röpíteni, csakhamar eljutunk addig a válaszig, hogy az egésznek semmi köze Mohamedhez, mert a Korán állítólag azt mondja ki, hogy ha valaki meggyilkol egy embert, az olyan, mintha az egész emberiséget gyilkolta volna meg ( Korán, 5:32) És újra meg újra hibásan idézik ezt a versszakot.

Figyeljenek meg két dolgot a Korán e versével kapcsolatban: 1.senki sem idézi a teljes versszakot, 2. senki sem idézi az utána következő versszakot. Azok, akik ezt a verset idézik, vajon miért hagyják ki a legnagyobb részét és vajon miért nem idézik soha az utána következő versszakot? Azért, mert ha anélkül olvasnák el ezt a részt, hogy valamit kihagynának belőle, akkor meglátnánk, hogy valójában olyasféle támadásokra ad utasítást, mint amilyeneket Párizsban láttunk. Olvassuk hát el az 5. szúra 32. versét és nézzük meg, mit hagytak ki belőle a barátaink.

“Emiatt írtuk elő Izrael fiai számára azt, hogy ha valaki megöl egy emberi lényt, anélkül, hogy [annak halála bosszú lenne] valaki másnak [a megöletéséért], vagy [megtorlás lenne azért], hogy [a megölt] romlást [okozott volna] a földön- akkor olyan az, mintha az összes embert ölte volna meg. Aki ellenben életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna. És eljöttek hozzájuk [időről-időre] a mi küldötteink nyilvánvaló jelekkel és bizonyítékokkal. Ám közülük számosan bizony ezután [is] semmibe vették a határokat a földön. . (Azaz , igazságtalan elnyomást gyakorolva és a főbenjáró bűnökkel, amelyeket elkövettek a földön, túllépték az Allah által megszabott határokat )

A Korán tehát azt mondja , hogy ezeket a tanításokat Izrael, a zsidók számára rendelték el. Tulajdonképpen pontosan tudjuk, honnan származnak ezek a sorok: a zsidó írásokból. Ez a vers a babilónia Talmud, Misna Szánhedrín (törvényszékek) traktátusából származik, amely nagy népszerűségnek örvendett az arábiai zsidók körében Mohamed idejében . Bizonyos értelemben ironikus, hogy a Korán egyik legbékésebb idézete éppenséggel a zsidó Talmudból származik

Az 5:32 versszak azt magyarázza el, hogy mit rendelt el Allah a zsidóknak. Az 5:33 pedig azt, hogy mit rendelt el Allah a muzulmánoknak.  A 5.33 így szól:

Akik háborút viselnek Allah és küldötte ellen, s [csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön, azoknak a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszítettnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik,vagy elűzetnek [erről] a földről. Ez lesz az evilágon az ő szégyenük, a túlvilágon pedig [ráadásul] óriás büntetés lesz az ő osztályrészük”

A 32. versszak elmondja, mit kell tenniük a zsidóknak azon a földön, amelyet Allah adományozott nekik. A 33. versszak arról szól, mit kell tenniük abban az esetben, ha valaki bűnt követ el, vétkezik. Ha muzulmán földön vétkezel, a muzulmánoknak meg kell ölniük vagy keresztre kell feszíteniük téged , kisebb bűnökért pedig levagdossák bizonyos testrészeidet vagy száműznek. Hogy mi minden számít bajkeverésnek, „véteknek”? Sok dolog, pl. aposztázia [hitelhagyás]; más vallás prédikálása, mint az iszlám; házasságtörés, nyugatosodás, és ilyen dolgok.. Ha a sáriát megsérted, akkor “zavart keltessz”, “bajt keversz”. Ha megsérted a sáriát, vétkezel. Ha szembeszegülsz a sáriával, Allahnak üzensz hadat, és ezért meg kell fizetned. Természetesen a vétség legsúlyosabb formája az, ha támadást intézel egy muzulmán közösség ellen. Ez határozottan halálos büntetést von maga után.

Nos, az iszlám tanítások értelmében – tehát nem az önök véleménye-, hanem az iszlám tanítások szerint vajon elkövetett -e Franciaország valamilyen vétséget a muzulmán országok ellen? Bizony, rengeteget. És, a 5.33 versszak szerint milyen büntetést érdemel a francia hadsereg mindaazpkért a bűnökért, amelyeket muzulmán területeken elkövetett? Halált. A francia hadsereg tagjai tehát nyilvánvaló, hogy a halálos ítélet hatálya alá esnek. És mi a helyzet a francia civilekkel? Nos a Bukhári hadísz 2843.ban ez áll:  “Mohamed azt mondta: azok az emberek, akik ellátják/felszerelik a katonákat, ugyanazt a jutalmat érdemlik, mint a katonák. Más szavakkal tehát: nem csupán a katonák hibásak és érdemelnek halált, hanem azok az emberek is, akik finanszírozzák a katonaságot, állják a költségeket, lehetővé téve, hogy a katonák katonáskodhassanak, Mohamed szerint ők ugyanolyan mértékben felelősek. Aki tehát a katonaságot finanszírozza, vétkezik a muzulmán országok ellen. Tehát, a francia kormány is, amelyet a francia adófizetők, a hétköznapi francia civilek fizetnek. Ilyenformán egy átlag francia állampolgár ugyanolyan mértékben felelős a muzulmán országokban okozott problémákért, mint a muzulmán országokban harcoló francia katonák. És mi a büntetés? Halál.

Nos gondoljunk csak bele, a Korán 5:33 szúrája nem csupán a francia hadsereget tekinti célpontnak, hanem bárkit, aki valamilyen formában támogatja a francia hadsereget. Ez a versszak igazolja az olyasfajta terrortámadásokat , mint a legutóbbi, amely jóval több, mint 100 halálos áldozatot követelt Párizsban . De 33. versszak idézése helyett az iszlám nyugati apologétái az előtte levő versszakot idézik. Kihagyják azt a passzust , amely szerint ez egy, a Talmudból idézett tanítás volt Izrael népe számára és egy a szövegkörnyezetéből kiragadott versszak alapján  azt állítják, hogy az iszlám a béke és a tolerancia vallása, és bárki, aki az ezt a követő versszak (5:33) értelmében cselekszik, nem igazi muszlim.

Hogy mi érhető el végül az ilyenfajta félreértelmezéssel és csalással? Kiválóan alkalmas például arra, hogy meggyőzze az elnyugatosodott muzulmánokat – akik nem fárasztják magukat a szövegek elolvasásával – afelől, hogy vallásuk elítéli a terrortámadásokat. És kiválóan alkalmas arra is, hogy meggyőzze azokat a nem muzulmánokat – akik nem fárasztják magukat a szövegek elolvasásával – arról, hogy az iszlám elítéli a terrortámadásokat. De a Korán szakaszainak oly módon való kiforgatása és eltorzítása, hogy eredeti mondanivalójának pontosan az ellenkezőjét jelentse, sosem fogja megváltoztatni azoknak a gondolkodásmódját, akik elolvassák a szövegeket és készségesen megteszik, amit azok mondanak. Az egyetlen dolog tehát, amelynek elérésében a közösségi média ilyesfajta kampányai segítségünkre lehetnek, hogy álomba ringatnak a következő terrortámadásig. Egy terrortámadásig, amely éppenséggel azért elkerülhetetlen, mert sohasem konfrontálódunk azzal a tényleges ideológiával, amely idestova 14 évszázada ilyesfajta támadásokra sarkall.

Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az ámításnak és a félrevezetésnek véget vetve végre nyílt és őszinte beszélgetést folytassunk Mohamed tanításairól? Sok mindent. E feladatok nagy része a muzulmán források beható tanulmányozását is szükségessé teszi. De egy könnyű lépés az önök számára az, hogy kövessék nyomon azokat a facebook-posztokat és kommenteket, amelyek félrevezetik az embereket a Korán 5. szúrájának 32. versével kapcsolatban, amíg az emberek felhagynak azzal, hogy tévesen idézzék ezt. A Koránban mindössze néhány olyan bekezdés van, amely némi jóindulattal a terrorizmus elítéléseként is értelmezhető. Minél előbb hívjuk fel a figyelmet a videóban elhangzottakra, annál hamarabb kapnak muzulmán barátaink pontos képet az iszlámról, azért, hogy végre eldönthessék: valóban megéri-e követniük a Koránt?

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=7537

Bejegyzés: on 2015. nov. 22.. A bejegyzés kategóriái: David Wood, Korán, Legfrissebb, Video. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes