10 tipp arra vonatkozóan, hogyan állítsuk meg az iszlámot

1)      Harcoljunk a saría törvény ellen, állítsuk meg és szüntessünk be mindent, ami saría

Az iszlám törvény, a saría teljesen ellentétes a szekuláris, demokratikus törvényekkel és a humanista értékekkel. Nem csupán a muzulmán nőkkel szemben kirekesztő, hanem azt is megköveteli a mohamedánoktól, hogy aktívan ellenezzék a demokráciát, és harcoljanak a nem muszlimokkal, ejtsék őket foglyul vagy öljék meg őket. Azáltal, hogy teret engedünk a saríának a társadalmainkban – legyen az akármilyen kis mértékű –, egy olyan rendszert éltetünk, amelynek végső célja az elpusztításunk. Az iszlám fundamentalistákat pedig meghívjuk, hogy jöhetnek, élhetnek úgy, hogy nem kell asszimilálódniuk a társadalmainkba és az értékeinkhez. A muzulmánoknak és a nem muszlimoknak pedig azt üzenjük, hogy a demokratikus, humanista értékek kevesebbet érnek, mint egy kegyetlen vallás idegen és középkori vallási törvényei.

Példák a saríára:

 • Halal ételek, csak muzulmánoknak fenntartott imaszobák, iszlám ünnepek és hagyományok a közintézményekben
 • A köztereken iszlám leplekben járkáló nők (burka, nikáb)
 • Iszlám fejkendő, mint egyenruha
 • Domináns iszlám építészet városainkban

Lásd még: Mi az iszlamizáció?

2)      Állítsuk le a mecseteket

A mecsetek az iszlám szövegek szó szerinti értelmezését terjesztik. Elutasítják, hogy elhatárolódjanak a Korán kriminális részeitől és Mohamed kriminális példájától. Ehelyett ezekről úgy beszélnek, mint valami felsőbbrendű igazságokról. Ezért a mecsetek az iszlám fundamentalisták gyűjtőhelyeként funkcionálnak és a mérsékeltebb muszlimokra társadalmi nyomást gyakorolnak, hogy kövessék még szigorúbban a saríát.

A mecsetektől meg kell követelni, hogy aktívan és következetesen ítéljék el az iszlám szövegek azon részeit, melyek kriminális viselkedésre szólítanak fel (utasítanak). A legtöbb országban ezt el lehet érni az alkotmányra hivatkozva, mely alapján be lehet tiltani azokat a vallásokat vagy szervezeteket, melyek az erőszak vagy a közrend megzavarásának üzenetét terjesztik.

Továbbá el kell terjesztenünk az ismereteket azokról a könyvekről, melyekből péntekenként a mecsetek, imámok és iszlám szervezetek prédikálnak a mi sebezhető, demokratikus társadalmainkban.

Lásd még: Hogyan állítsuk meg egy mecset létrehozását

3)      Támogassuk a szólásszabadságot úgy, hogy használjuk

Egy tudatos, kitartó és képzett rendőrségnél (ami nemsokára a katonasággal lesz megtámogatva) csak egy dologtól fél jobban az iszlám: az igazságtól. Ezért ellenzi a legtöbb mohamedán a szólásszabadságot. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felfedjük az iszlám kriminális törekvéseit és elutasítsuk a mohamedánok azon igényét, hogy speciális bánásmódban részesüljenek.

Ezért ki kell állnunk a szólásszabadság mellett. Ennek nincs más valódi módja, mint az, hogy aktívan kritizáljuk az iszlámot. Ha lehetséges nyilvánosan, anélkül, hogy elrejtenénk az arcunkat és a nevünket.

4)      Állítsuk le a muzulmán bevándorlást

Az iszlám a migráción keresztül terjed. A hidzsra, vagyis a bevándorlás általi dzsihád, az iszlám hagyomány szerint Mohamed és követőinek Mekkából Jatribba (későbbi nevén Medina) történő migrációja vagy utazása 622-ben. A hidzsra után történt, hogy Mohamed már nem csak vallásos elképzelések prédikátora volt, hanem egy politikai és katonai vezetővé is vált. Innentől kezdve az új „kinyilatkoztatásai” arra buzdították követőit, hogy erőszakot kövessenek el a hitetlenek ellen. A Korán jólétet és isteni jutalmat ígér azoknak, akik az iszlám ügyéért emigrálnak: „Bárki, aki Allah ügyéért emigrál, az a földön sok menedékhelyet és bőséget talál…” – mondja a Korán 4:100, majd így folytatja: „És aki Allah és Hírvivője ügyéért migránsként elhagyja otthonát, és közben eléri őt a halál, annak jutalma Allahra tartozik. És Allah mindig Megbocsátó és Irgalmas.” A muzulmán bevándorlók és menekültek nélkül Nyugat-Európában nem lenne az a fajta gazdasági, biztonsági és kulturális rombolás, amivel ma szembe kell néznünk, és amely már Kelet-Európát és az USA-t is kezdi elérni. Mindez az óriási menekülthullámnak köszönhető, melyet részben az iszlám terroristák indítottak el.

Követelnünk kell a teljes határellenőrzést, nemzeti hatáskörben kell tartani a bevándorlási és menekültügyi törvényeket (ellen kell állni az EU és az ENSZ ezzel ellentétes törekvéseinek) és teljesen le kell állítani a muzulmánok bevándorlását (bele értve a családegyesítést is). A keserű tapasztalatok azt mutatják, hogy lehetetlen az iszlám kultúrából érkezőket a megfelelő mértékben integrálni. Ehelyett mindez gazdasági problémákat és olyan párhuzamos társadalmakat eredményezett, ahol szélsőségesen magas a bűnözés, a terrorizmus melegágyaként szolgálnak és a saríát terjesztik a szekuláris törvények rovására.

Kapcsolódó: Hidzsra Európába: “menekültek” gyarmatosítják a kontinenst
Lásd még: 10 ok, hogy miért kell elutasítanunk a menekülteket

5)      Adjunk az embereknek valamit, ami mögé beállhatnak

A Nyugatiak többsége aggódik az iszlám és muzulmán bevándorlás miatt, azonban félnek és nem mernek erről beszélni. Ahhoz, hogy eltávolítsuk ezt a félelmet, fontos, hogy tudatosítsuk az embereket afelől, hogy sokan vannak ugyanazon a véleményen, mint ők, és vannak erős, szimpatikus közösségek és mozgalmak, amely mögé könnyen be tudnak állni. Egy ilyen sikeres mozgalom például a német PEGIDA demonstrációk.

Tehát találjunk módot arra, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy nincsenek egyedül az iszlám iránti ellenszenvüket illetően, és vannak normális, szimpatikus polgárok, akikhez tudnak csatlakozni és velük együtt dolgozni.

Továbbá adjunk az embereknek olyan dolgokat, amikre tudnak támaszkodni: szlogeneket, szimbólumokat, hírleveleket, petíciókat, pártokat, szervezeteket és mozgalmakat, bátor szónokokat, demonstrációkat, blogokat és közösségi média csoportokat (Facebook).

Váljunk inspiráló példává azáltal, hogy bátrak vagyunk, van tudásanyagunk és harag nélkül cselekszünk.

Lásd még: A politikai korrektség pszichológiai magyarázata

6)      Aktivizáljuk a vallási és politikai intézményeket

Ez a lobbizásról szól. Vegyük fel a kapcsolatot vallási közösségekkel, egyházakkal, politikai és gazdasági agytrösztökkel és szervezetekkel. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az iszlám kritizálása használ az ügyüknek (a keresztények üldöztetése, a muzulmánok megterhelik a gazdaságot és általában a baloldalra szavaznak, a muzulmán nőket elnyomják, a mecsetek lenyomják a környező ingatlanok árát, stb.) Rengeteg okot lehet találni arra vonatkozóan, hogy miért kellene a politikai szervezeteknek és intézményeknek aggódniuk – és felszólalniuk – az iszlám és a muzulmán bevándorlás ellen.

Küldjünk nekik leveleket és könyveket, kérjünk időpontot találkozóra, csatlakozzunk a Facebook csoportjukhoz és kezdjünk el – lassan és óvatosan – iszlámkritikus témájú dolgokat posztolni az oldalukon. Nézzük meg, hogy érdekli-e őket a mi iszlámkritikus anyagaink – vagy segítsünk nekik a saját iszlámkritikus anyagaik kidolgozásában.

Ha szerencsések vagyunk, akkor jó kapcsolatokra tehetünk szert különböző médiumokkal vagy már létező pártokkal és elismert szervezetekkel.

7)      Blogoljunk – minden nap!

Sok országban hiányoznak az iszlámkritikus blogok. Ami fontos, ha egy blogot elindítunk: posztoljunk minden nap (hogy forgalmat és érdeklődést generáljunk); készítsünk hírlevelet és tegyük könnyűvé az embereknek az erre történő feliratkozást; adjuk meg az eredeti forrásokat; ragaszkodjunk a tényekhez; kerüljük az érzelmi kitöréseket, maradjunk higgadtak; és töröljük a rasszista és náci kommenteket.

Jó anyagokat találunk a következő oldalakon:
Angolul: gatesofvienna.net, vladtepesblog.com, thereligionofpeace.com, europenews.dk, jihadwatch.org, pamelageller.com és 10news.dk

Magyarul: dzsihadfigyelo.com, periszkop.com, http://cspi-hun.blogspot.hu, vigyazo.blog.hu, konzervativcsalad.blog.hu, és számos Facebook csoport létezik.

Építsünk fel egy Facebook-közösséget, ahol megosztjuk a cikk keresés, fordítás, posztolás és információ terjesztés munkáját.

8)      Szervezzünk demonstrációkat

Ha van rá kapacitásunk, szervezzünk tüntetéseket. Ez nagyon hatékony lehet, mivel felhívja a média figyelmét, mozgósítja az embereket és erős jelzést küld a politikusoknak (főleg akkor, ha felkeltjük az újságírók érdeklődését). Használjuk a Facebookot a tüntetés bejelentésére, figyeljünk arra, hogy meglegyenek a megfelelő engedélyek a hatóságoktól, készítsünk bannereket. Találjunk olyan embereket akik jól beszélnek (esetleg még híresek is), és ha lehet rendszeresek legyenek a demonstrációk pl. minden hónap első hétfőjén.

Demonstráljunk mecsetek, a parlament előtt, vagy más olyan helyen, ahol felkelthetjük a megfelelő emberek figyelmét.

9)      Írjunk levelet a lapok szerkesztőinek – és ezt rendszeresen tegyük.

Ha a média nem vonakodott volna attól, hogy az iszlám természetéről és a muzulmán bevándorlás következményeiről tudósítson, akkor a szabadságunkra és biztonságunkra leselkedő veszély nem lenne akkora, mint amit manapság tapasztalunk. Minél előbb győződnek meg a szavazópolgárok arról, hogy a parlamentjeiket olyan bátor férfiakkal és nőkkel töltsék meg, akik hajlandóak szembemenni az iszlám befolyásával, a bevándorlással és a nyitott határokkal kapcsolatos EU szerződésekkel és törvényekkel, annál nagyobb az esély a mindenki számára sikeres végkifejletnek. Az újságírók és szerkesztők nem szívesen közölnek fontos híreket, szándékosan titokban tartják ezeket, annak érdekében, hogy ne kavarják fel a „rossz” gondolatokat a népesség körében. A véleményrovatok az újságok legolvasottabb részei, így segíthetünk abban, hogy kitöltsük az információs szakadékot. És még ha nem is közlik le a levelünket, egy jelzést küldünk a szerkesztőnek, hogy az olvasóikat mi érdekli (és ha el akarják adni az újságot, akkor jó lenne, ha olyan dolgokról írnának, ami érdekli az olvasóikat). A harmadik előnye ezeknek a leveleknek, hogy élessé eszi a tudatot és képesek leszünk a szabadság mellett és annak ellenségei ellen érvelni.

Egy kis segítség:

 • Keressük meg a szerkesztő e-mail címét.
 • Mindig az aktuális témákról írjunk. Ez lehet az EU menekültkvótájával, politikusok nemrég elhangzott állításaival, a bevándorlással összefüggő friss statisztikákkal, stb. kapcsolatos.
 • Fogalmazzunk tömören – röviden és precízen. 2-5 mondat elég kell hogy legyen. A hosszabb cikkek is nagyon jók, de ezeket nehezebb leközölniük a szerkesztőknek.
 • Példa: „Az egyetlen mindenki számára előnyös megoldás a menekült-problémára, ha mindenkit visszaküldünk és megfelelő táborokat építünk a saját régiójukban. Ezáltal a reménykedőket lebeszéljük arról, hogy családjukat egyedül hagyják a veszélyben, és hosszú, gyakran halálos utazásba kezdjenek. Azon a pénzen, amiből egy menekültet eltartunk a saját országainkban, több tucat embernek tudnánk élelmet és ellátást biztosítani a saját régiójukban. Én a zárt határokat támogatom, és hogy küldjük vissza a menekülteket és a saját régiójukban segítsük őket, ahol otthon érzik magukat a saját kultúrájukban és ugyanazt a nyelvet beszélik.”
 • Szúrjunk be linkeket, amikkel alátámasztjuk az állításainkat.
 • Ha félünk és ez szükséges, akkor használjunk álnevet, és olyan e-mail címet, amit erre az alkalomra készítünk.
 • A levelet átküldhetjük olyan barátoknak, akik fogékonyak a témára, ezáltal inspirálhatjuk őket is.
 • Másoljuk be a rövid levelet az online újságok és blogok kommentjei közé, hogy mindenkihez eljusson az információ.
 • Elküldhetjük politikusoknak és posztolhatjuk a Facebook oldalunkon, stb.
 • Nézzük meg, hogy az újság közölte-e a levelünket (Nálam az átlag háromból egy cikk. Eddig mintegy 700 levelemet közölték le.)

10)    Védjük a belső világunkat

Európában sok ember arra készül, hogy egy sokkal erőszakosabb társadalomban kell majd élnie. Svédországban egyre többen vesznek fegyvereket, Németországban kifogytak a paprikaspray-ből és egyre több nő és férfi tanul önvédelmet. Remélhetőleg sokan csatalakoznak majd az ország nemzeti gárdájához/önkéntes hadseregéhez. Amíg ez az ország demokratikus törvényei szerint történik, addig minden rendben.

De miközben ezeket a külső aktivitásokat tesszük, figyelnünk kellene a belső értékekeinkre és a fejlődésünkre is. Amik legbelül vagyunk, és amikké leszünk, az meghatározza az eljövendő generációk jövőjét.

Rengeteg dolgot meg lehet tudni a könyvekből és az interneten keresztül, de az értékeinket és a belső, legmélyebb szemléletmódunkat csak az emberi kapcsolatokon keresztül tudjuk átadni: egymásnak, a szülő a gyermekének, az egyik generáció a másiknak.

Ezért nem csak a társadalmat, a kultúránkat, a demokratikus jogainkat és a humanista normáinkat kell védenünk külső szinten, hanem a belső világunkat is. Itt a legnagyobb akadályt a harag és a félelem jelenti. Egy profi rendőr vagy egy haragos, félős rendőr között nyilvánvaló a különbség.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a felelőtlen politikusok, a lustaságunk és a kellemes élethez való ragaszkodásunk miatt annyira kicsúszott az irányítás a kezünkből, hogy úgy érezhetjük, be kell keményítenünk annak érdekében, hogy orvosoljuk a vezetőink történelmi hibáit.

Ha a civilizációk eme összecsapásából úgy kerülünk ki, hogy a tudatunk tele van haraggal és nem tiszteljük az emberi méltóságot, akkor elveszítjük azt, amiért valójában harcolunk. Ezért magunkra nem csupán úgy kellene tekinteni, mint a társadalom védelmezőire külső szinten, hanem arra is kellene emlékeznünk, hogy belső értékek és egy mély pszichológia látásmód hordozói is vagyunk, amelynek kifejlesztése és megszilárdítása évszázadokba tellett.

Pszichológiai tény, hogy az érzelmeink a legerősebb hajtóerők a cselekedeteink mögött. Másképp mondva: az emberek úgy viselkednek, ahogyan érzik magukat. Ha az emberek rosszul viselkednek, az annak a jele, hogy fájdalmas belső állapotokat élnek meg, vagy nagyon téves elképzeléseik vannak, amely ahhoz vezet, hogy az életüket és a tudatukat szenvedéssel töltik meg. Ez nem azt jelenti, hogy sajnálkoznunk kellene és passzívnak maradnunk a viselkedni nem tudó muzulmánokkal szemben, miközben ők kompenzálni akarják az alacsony önbecsülésüket és meg akarnak szabadulni a harag fájdalmától vagy a szexuális frusztrációtól, esetleg isteni jutalomra vágynak azáltal, hogy ártanak másoknak. Le kell állítanunk őket ebben a viselkedésükben – mindezt remélhetőleg a pedagógiailag szükséges maximális hatékonysággal, de ügyelve arra, hogy a minimumot ártsuk, és mindezt olyan kevés haraggal amennyire csak lehetséges. Ezt úgy tudjuk elérni, ha közben azt kívánjuk, hogy a jövőben boldogok legyenek – lehetőleg valahol messze máshol – és egy nap találják meg azt a többletet és azt az egészséges látásmódot, amely olyan pozitív cselekedetekre ösztönzi őket, aminek következtében a saját életüket és a környezetükét több szeretettel és boldogsággal töltik meg.

Röviden: Ügyeljünk arra, hogy a pedagógiailag szükséges minimumot ártsuk, és az legyen folyamatosan a kívánságunk, hogy hosszú távon mindenki jól járjon. Így el tudjuk kerülni a szükségtelen brutalitást vagy a bosszú és a gyűlölet érzéseit.

Ahhoz hogy nehéz időkben meg tudjuk őrizni a jó stílusunkat, nyugodt tudattal, érett és bölcs együttérzéssel, és egy nyílt, széleskörű látásmóddal kell rendelkeznünk. És miközben a külső szinten azt tesszük, amit kell, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy védelmezzük az emberi fejlődésünket és azt az alapvető kívánságunkat, hogy minden lény legyen boldog. Ha olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol erőszakra van szükség, a legjobb belső támasz valószínűleg az, ha arra gondolunk, hogy mindezt mások javára tesszük, és azért, hogy az ellenfelet megállítsuk abban, hogy tovább ártson magának és másoknak.

Nincs jobb módja annak, hogy megvédjük a belső, kulturális átadásunkat, mint az, ha gyakoroljuk azt, és példát mutatunk másoknak, hogy még nehéz időkben is lehetséges megőrizni ezeket az értékeket és ezek szerint cselekedni.

Tehát követeljük meg és éljünk azzal a felelősséggel, ami a mi generációnkra hárul. Legyünk az a bátorság, öröm és szeretet, amit szeretnénk, hogy a jövő generációi is megtapasztaljanak, és amire az életüket és társadalmukat építeni szeretnék.

Nicolai Sennels, dán pszichológus
Forrás: 10 News

Print Friendly, PDF & Email