Dán javaslat az iszlám kezelésére: hitreform, hitelhagyás vagy hazatoloncolás


Ez
itt a NewSpeak műsora, Jeppe Juhl vagyok.

Ma
a NewSpeak drasztikus javaslatairól fogok beszélni. Arról, hogy hogyan
csökkenthetjük minimumra a multikulturális káoszt – a civilizációs csapdát, amelybe
a felelőtlen politikusaink beterelték Dániát és a dán embereket, azzal, hogy
értelmetlenül megnyitották az országot a muszlim bevándorlás előtt.

Először
a megoldások, a megfontolások majd később:

HITREFORM,
HITELHAGYÁS vagy HAZAKÖLTÖZTETÉS. Reformálják meg a vallásukat, hagyják el azt
vagy hagyják el Dániát!

Először is: reformálják
meg vallásukat.

Követelnünk
kell, hogy a dániai iszlám vallási közösség úgy reformálja meg üzenetét, hogy amit
prédikálnak, az összeegyeztethető legyen egy szekuláris, plurális és modern
társadalommal. Persze tudatában vagyok, mennyire naiv, sőt paradox ez a
követelés, mivel az iszlám, ahogy a Korán leírja, teljesen összeférhetetlen a
demokráciával, hiszen itt a vallás és a törvény ugyanaz, így Allah irányít
minden emberi viselkedést. A reformáció követelménye ezért a saría prédikálásának
tényleges betiltását jelenti, és ezért ez egy nagyon-nagyon elméleti
lehetőség… viszont legjobb tudomásom szerint nem mond ellent sem a
vallásszabadságnak, sem a szólásszabadságnak. Mivel az alkotmány §78.2
bekezdése egyértelműen lehetővé tesz egy ilyen tilalmat. Mármint, ha megvan a
bátorságunk, hogy elismerjük a jog és a vallás nyilvánvaló keveredését – ami az
iszlám lényege. Senki sem állhat az alkotmány felett, vagy kaphat külön
felmentést az alól, azon az alapon, hogy vallásnak mondja magát. Ez magától
értetődő.

Hitelhagyás: azaz hagyd
el a vallásodat.

Követelnünk
kell, hogy a „kulturális muszlimok” mondjanak le tagságukról az iszlám vallási közösségben,
ha az nem teljesíti az első követelményt, amit most említettünk. Ami egyébként muszlim
országokban halálbüntetést vonna maga után – szerencséjük, hogy Dániában élnek.

Végül de nem
utolsósorban: hazatelepítés
.

Ha
az itt élő muszlimok nem kívánják sem megreformálni, sem elhagyni ezeket a
vallási „közösségeket”, akkor meg kell fosztani őket az állampolgárságuktól, és
adni kell nekik egy egyirányú jegyet haza abba az országba és kultúrába,
ahonnan jöttek, és amit láthatóan annyira hiányolnak. Hogy egyáltalán minek
jöttek ide, azt nehéz megérteni. Hogy miért nem fogadják el örömmel Dániát,
ahelyett, hogy az új országukból ugyanolyan poklot csinálnának, mint ahonnan
jöttek, az még felfoghatatlanabb. Azokat, aki nem állampolgárok, minden további
nélkül visszaküldhetjük. Ehhez persze nyilvánvalóan sok államközi egyezményt
fel kellene mondani, de akkor ezeket egyszerűen fel kell majd mondanunk.

Szóval
ez a megoldás rövid leírása – de nem vagyok olyan hülye, hogy ne tudnám, hogy
ez itt és most nem reális. Azonban tekintve a növekvő bevándorlást és az egyre
több civilizációs összecsapást, az új iszlám terrortámadásokat Dánia és Európa
földjén, valamint a terjedő zavargásokat, ez az a valóság, amellyel Dánia és
Európa szembe fog nézni a következő évtizedekben. Efelől semmi kétség.

Ezzel
a megoldási modellel végtelen sok nagyon nehéz, kényszerű dilemma jár, és
számos széleskörű jogi döntést kell meghozni. Például az EU tagság
fenntartásával kapcsolatban, amely jogilag gúzsba köti a nemzetek
önrendelkezését; valamint fel kell mondani mind a menekültügyi egyezményt, mind
az emberi jogok egyezményét és a hontalansági egyezményt.

És
vajon csorbítjuk-e majd ezzel az szabadságjogainkat, mint pl. a gondolat- és
vélemény szabadságát? Van, aki majd azt mondja, igen. Én majd azt mondom, nem,
és az erőszakra felhívás törvényi tilalmára hivatkozom.

Feladjuk-e
majd a vallásszabadságot azért, hogy megvédjük magunkat a multikulturális
katasztrófától? Igen, feladjuk … de csak akkor, ha az iszlámot vallásnak
tekintjük!

Lesz
olyan, hogy néhány rendes ember is kemény bánásmódban részesül? Igen, lesz. De
mi a másik lehetőség? Önpusztítás a jó modor nevében. Amikor dánok önhatalmúlag
létrehozott radikális csoportjai támadásba mennek majd át az iszlamista lakosok
ellen.

Persze
sok okos dolgot fel lehet hozni ezen drákói javaslatok mellett és ellen is. Ennek
teljesen tudatában vagyok, de a vita már elkezdődött.

A
TV2 dokumentumfilmjei (magyarul itt és itt) nyomán (amelyek azért dicséretet érdemelnek) jelenleg sok „meglepődött”
politikusunk beszél arról, hogy be kell zárni a legfanatikusabb mecseteket.

A
szív természetesen igent mond erre, de az ész azt mondja, nem – ameddig nem
végeztük el a korábban említett előkészítő munkálatokat.

Szervezzünk-e
képzést imámoknak? – ez egy másik most folyó vita. Nem szánok időt erre a
vitára, mert ez hülyeség; az ötlet abszurd és nevetséges, nyilvánvaló okokból.

Rengeteg
kérdés és dilemma van. Ezekről még hosszú évekig sokat fogunk hallani. Tudom,
hogy azt a negatív kulturális terhet, amivel olyan sok bevándorló érkezik ide,
nehéz letenni csak azért, mert az ember éppen egy másik földrajzi helyen
tartózkodik. Ezt megértem. Nem várhatjuk, hogy a bevándorlók első generációja integrálódjon
vagy beilleszkedjen. AZT viszont elvárhatjuk és megkövetelhetjük, hogy a
rákövetkező generációk elfogadják Dániát! De ez mostanáig majdnem lehetetlennek
bizonyult. Ha nem így tesznek, akkor mi erre azt mondjuk … megköszönjük a
látogatást!

Isten
óvja Dániát! – nem pedig az iszlám sötétségét.


Kapcsolódó:

Európa újra háborúban áll – most a barbár iszlámmal
Print Friendly, PDF & Email