#I.S.ISLAM 5.) Az Iszlám Állam, Mohamed és a nem muszlimok

 Az Iszlám Állam azt mondja, hogy a nem muszlimokkal szembeni harc szent kötelesség. Miért ragaszkodhatnak egy ilyen szélsőséges elképzeléshez?

Nos azért, mert széles körben elfogadott versek utasítják a muszlimokat arra, hogy a nem muszlimok ellen harcoljanak, mivel azok nem hisznek az iszlámban.


A Korán olyan versei, mint a 9:5 és a 9:29, felhatalmaznak a radikalizációra:

„Ha tehát a szent hónapok letelnek, akkor öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket! Fogjátok el őket! Ostromoljátok meg őket! Állítsatok nekik csapdát az összes leshelyről! Ha azonban megbánással fordulnak [Allahhoz], elvégzik az istentiszteletet és zakatot adnak, akkor hagyjátok őket szabadon az ő útjukon! Allah megbocsátó és kegyes.” (Korán 9:5).

„Harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott (zsidók és keresztények) -, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását – [harcoljatok ellenük] mindaddig, amíg megadják a dzsizját (védelmi fejadó), lévén, hogy becsületüket-vesztettek ők!” (Korán 9:29).


A Korán más részei is előírják a dzsihádot. Például a 2. szúra 216. verse.

Ez a vers szó szerint azt mondja, hogy még akkor is harcolnod kell, ha ezt nem szeretnéd.

„Előíratott nektek a harc, még ha gyűlöletes is számotokra.”

„De lehet, hogy nem szerettek valamit” (dzsihád), de „Allah tudja mi jó nektek.”

A 8. szúra 39. verse azt mondja a hívő muszlimnak, hogy egészen addig harcoljon, amíg nincs több hitetlenség.


„Harcoljatok ellenük addig, amíg nincs több Fitna (hitetlenség és többistenhit, vagyis Allahon kívül más isten imádata) és a vallás egyes egyedül csak Allahé lesz [az egész világon]”


A 8:65 pedig azt mondja a vallásos muszlimnak, hogy a harc minden hívő kötelessége.


”Ó Próféta! Buzdítsd a hívőket a harcra! Ha akad közöttük húsz állhatatos, azok kétszáz fölött is győzelmet aratnak, és ha akad közöttük száz, akkor azok ezer hitetlen fölött is győzelmet aratnak, mivel olyan nép az, amely nem ért [semmit].”(Korán 8:65).


Végül, de nem utolsó sorban a 9. szúra 20-22 versei egy buja, érzéki Paradicsomot ajánlanak fel jutalom ígéretként a mudzsahedineknek, az iszlám harcosoknak.

Mohamed életrajzában azt olvashatjuk, hogy „…a próféta felkészült a háborúra …”.

Miért készült fel a háborúra?

Azért, hogy „engedelmeskedjen Allah parancsának és harcoljon az ellenségei és a többistenhívők ellen…”

Ez 13 évvel az után volt, hogy elkezdett prédikálni. Ibn Iszhák, Mohamed legautentikusabb életrajzírója azt írja, hogy Mohamed „ …portyázni ment…”.

Mi a portya szó definíciója?

Váratlan rajtaütés az ellenségen egy sereggel. A jogos önvédelmet meg lehetne bocsájtani, de ezeket a rajtaütéseket soha nem önvédelemből követték el.

Az Iszlám Állam nagyon is tudatában van ezeknek a Korán verseknek, és a hadíszoknak (Mohamed mondásainak) is, melyek kiegészítik a Koránt.

Ezek a harcra felszólító utasítások a hitetlenek ellen szólnak. Emiatt lehetnek olyan bizonyosak a terroristák abban, hogy Allah kedvében járnak el.

Tovább folytatva a kutatást, hogy vajon az Iszlám Állam tényleg iszlám-e, vizsgáljuk meg Mohamed és társai cselekedeteit, hogy a szent szövegek alapján mit tettek és mit mondtak.

Nézzük Abu Bákrt, aki Mohamed legközelebbi társa volt. Mivel közeli kapcsolatban voltak, tudta, hogy Mohamed hogyan cselekedne és mit mondana. Azt is fontos tudni, hogy Abu Bákr volt az iszlám történelem első kalifája, és az Iszlám Állam jelenlegi kalifája – a diktátor, a teokrata, az Iszlám Állam legfelsőbb vezetője – ő utána nevezte el magát szintén Abu Bákrnak.

Valójában az Iszlám Állam vezetője szándékosan nevezte el magát Abu Bákr után, mivel napjaink kalifája nem egy tudatlan ember. Iszlám saría jogból PhD-zett, és nagyon jól tudja, hogy mit és miért csinál.

 Szóval az eredeti Abu Bákr, Mohamed legközelebbi bajtársa ezt mondta: 

“Ha ők (a többistenhívők) nem bánják meg a hibáikat, akkor egy bátor csapat fogja meglátogatni őket, és feleségeik férj nélkül maradnak, a halott férfiak felett keselyűk fognak keringeni, és egyetlen hitetlen sem fogja megúszni.”

Ő volt Mohamed legközelebbi barátja.

Egy másik érdekes történet így szól: Mohamed elküldte egyik emberét, Abdallah bin Dzsahash-t, hogy kiderítse, mit csinálnak a mekkai kurajzs törzs kereskedői. Az iszlám apostola hallotta, hogy „annyi embert öltek meg, amennyit csak tudtak és elvették amijük volt”. Amikor odamentek Mohamedhez, ő ezt kérdezte tőlük: „Engedélyeztem nektek, hogy a szent hónapban harcoljatok?”

És akkor Mohamed kapott egy kinyilatkoztatást, a Korán 2:214-218-at.

Ebben Allah ezt mondja Mohamednek, hogy „Megkérdeznek a harcról a tiltott hónapokban. Mondd: A harc ezekben nagy bűn, de távol tartani az embereket Allah útjától még nagyobb bűn.”

Egy az egyben körülményektől függő kinyilatkoztatás történt.

Mohamed életrajzírója, Ibn Iszhák egy érdekes megjegyzést írt. Életrajzának 288. oldalán azt mondja: Ebben a koráni kinyilatkoztatásban Allah megszabadítja a muszlimokat az esettel kapcsolatos szorongásaiktól.

Mi történik azután, hogy Allah könnyít a gyilkosok bűntudatán? Mohamed elveszi a zsákmányt és a foglyokat. Miután megkönnyebbült a tudatuk, egyfajta mohóság vett erőt rajtuk. Abdullah és harcosai jutalmat szerettek volna. Tehát nem csak hogy megöltek egy csomó embert, még jutalmat is szerettek volna ezért.

Visszatérve Abu Bákrhoz, aki a korai iszlám második legfontosabb vezetője volt,

Bákr kérkedik evvel a portyával kapcsolatban, és ezt mondja: Ti vádoltok gyilkolással bennünket, akik ellenkeztek Mohamed tanításaival és hitetlenek vagytok? A ti hitetlenségetek rosszabb, mint a gyilkolás.

Foglaljuk össze röviden: Mohamed legjobb barátja – Abu Bákr, az eredeti iszlám kalifa -, kérkedik azok előtt az emberek előtt, akik éppen megöltek egy csomó embert. Mohamed maga még több portyázót küldött, akik szintén megöltek egy csomó embert. Mohamed a híres dzsihád verset a szent hónap alatt kapta, és az áll benne, hogy akadálynak lenni az úton rosszabb, mint gyilkolni. Szóval korábban az ölés rossz volt, de most már rendben van.

Tehát meg kellene lepődnünk, amikor az Iszlám Állam iszlám szövegekre hivatkozik, miközben lerohanják Irakot és Szíriát és azt ígérik, hogy ez lesz az egész világ sorsa?

Nem lenne itt az ideje, hogy az Iszlám Államot komolyan vegyük?

Mivel azt látom, hogy ők a korai iszlám korok példáját követik.


A videósorozat többi része ITT nézhető meg.I

Print Friendly, PDF & Email