#I.S.ISLAM 3.) Mohamed és a szexrabszolgaság

Az
Iszlám Állam folyamatosan ártatlan közel-keleti városokat rohan le. Férfiakat
küldenek halálba, rabszolgának adnak el nőket, a lányokat pedig szexrabszolgaként
adják-veszik. Mindez most történik, ebben a modern korban! Különféle non-profit
szervezetek fel is hívják a figyelmet erre a problémára.

Az
Iszlám Állam egyik leggyakoribb eljárása, hogy a nőket két kategóriába sorolja.
Hogy mi ez a két kategória? Hogy mit akar tudni az ISIS azonnal, amikor
ránéznek egy nőre?

Vajon
azt, hogy képzettek-e? Vagy, hogy milyen a társadalmi pozíciójuk? Vagy, hogy milyen
egyéni igényeik vannak? Talán ilyesmiket? Nem!

Miután
elfogták őket, az ISIS a nőket a következő szempont szerint válogatja szét:
szűzek-e, vagy sem. Szüzek erre, nem szüzek arra.

Ez
az eljárás és az ISIS által elkövetett atrocitások kétség kívül megdöbbentőek a
mi nyugati beállítottságunk számára. Ellentétben azzal, amit mi itt Nyugaton hiszünk
és gondolunk az ISIS-ről – azaz, hogy terroristák -, az ISIS tagjai valójában
büszkék erre. Ők úgy gondolják, hogy a rabszolganőiknek szívességet tesznek.

Hogy
milyen szívességet? Azt, hogy megvásárolják és az iszlám igazsága felé vezetik
őket.

A
mai kérdésem az, hogy van-e precedens az iszlám szövegekben arra nézve, hogy
ezek a tettek olyanok, mint amiket az iszlám korai szakaszában követtek el? Van-e
tényleges kapcsolat az ISIS és Mohamed között?

Ha
van olyan hasonló gyakorlat, amely a korai iszlámban is létezett, akkor habozás
nélkül le lehet vonni a következtetést, hogy az Iszlám Állam iszlám-verziója
valójában hiteles.

És
nem csak, hogy hiteles, hanem az iszlám tanai szerint most is érvényes.

De
csak akkor – ismétlem, csak akkor – ha a forrásaink hiteles iszlám források. Mit
értek ez alatt? Azt, hogy nem lehet Jézust, Buddhát vagy Lao-cét idézni ebben
az ügyben.

Ezért
én csak a Koránt idézhetem – és csak szövegösszefüggésében -, továbbá magának
Mohamednek a tetteit.

Szafíjja
történetét szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Az iszlám tanításai szerint
Mohamed a khajbári csatában megölte a nő férjét, bátyját, apját és mindenki
mást.

Mohamed,
miután megölte a nő apját és bátyját, közösült vele. Hogyan tehet olyat egy
férfi, hogy szexuális kapcsolatot létesít egy nővel rögtön azután, hogy
meggyilkolta a nő családját és lemészárolta népét?! Ráadásul Szafíjja friss
házas is volt. Egy hadíszban lejegyezték, hogy Szafíjja azt mondta, végtelenül
gyűlöli Mohamedet.

Hogy miért? „Mert megölte a bátyámat, a férjemet és az apámat.” (Bukhári 3. kötet, 46. könyv, 717. hadísz.)


Szafíjja egy gyönyörű 17 éves zsidó asszony volt, akit akkor fogtak el, amikor Mohamed csapatai lerohanták Khaibárt. Szafíjja a Banu Nadir medinai zsidó törzs főnökének, Hujeij Ibn Akhtabnak a lánya volt, akit Mohamed két évvel korábban a Banu Kurajza törzs férfiaival együtt lefejezett. A Banu Nadir törzset száműzték Medinából és a tulajdonaikat elkobozták.

Szafíjja ezután összeházasodott unokatestvérével, Kinanával, aki Khaibár fiatal zsidó vezetője volt. Amikor Mohamed lerohanta ezt az erődöt, a fegyvertelen férfiakat megölette, a többieket elfogták. Egy zsidó áruló azért, hogy Mohamed kegyét elnyerje, és megmeneküljön a haláltól, azt mondta neki, hogy Kinana a város kincstárnoka volt, és hogy a pénzt egy bizonyos romnál szokta elrejteni. Mohamed elrendelte, hogy kínozták meg Kinanát, hogy felfedje a kincsek hollétét, majd megölette.

Ezután kérte, hogy a legszebb nőt a foglyok közül hozzák oda neki. Ibn Iszhák ezt írja: „Az apostol egymás után foglalta el a zsidó erődöket, sorra ejtve a foglyokat. Köztük volt Kinana – a khaibár törzs vezetőjének –  felesége, Szafíjja, és két rokona [Kinana testvérei.] Az apostol Szafíjját választotta magának. A többi foglyot szétosztották a muszlimok között. Bilal odavitte Szafíjját az apostolhoz, útközben több zsidó holtteste mellett haladtak el. Szafíjja társnői siránkoztak, és homokot szórtak a fejükre. Amikor Allah apostola látta ezt a jelenetet, azt mondta, ‘vigyétek el ezeket a női ördögöket tőlem.’ Azonban azt megparancsolta, hogy Szafíjja maradjon, és rádobta a köpenyét [reda]. Így a muszlimok tudták, hogy saját magának lefoglalta. Az apostol szemrehányást tett Bilalnak, mondván: <<Tán nincs benned könyörület, hogy engedted, hogy ezek a nők a férjeik holttestei mellett haladjanak el?>>”

Szafíjját bevitték Mohamed sátrába. Mohamed már aznap éjjel le akart feküdni vele, pár órával az után, hogy halálra kínozta a férjét. Ám Szafíjja ellenállt Mohamed nyomulásának. Azon az éjszakán Abu Ajjúb al-Anszari őrizte Mohamed sátrát. Amikor a kora hajnali órákban Mohamed látta, hogy Abu Ajjúb fel-le sétál, megkérdezte tőle, hogy miért teszi ezt. Ő így felelt: „Féltelek, hogy ezzel a fiatal hölggyel vagy. Megölted az apját, férjét és sok rokonát, féltelek tőle.” (Ibn Iszhák, 766. oldal)


Az
iszlámban általánosan elfogadott, hogy Mohamed „szívességet tett” azoknak a nőknek,
akiket feleségül vett. Hogy azért vett el házas nőket, özvegyeket és árvákat,
mert így állítólag „segített nekik túlélni a durva arab kultúrában”. De hogyan
lehetett volna ez egy jótétemény, amikor Szafíjja gyűlölte őt a családja és
népe megöléséért?

Tehát
némi józan ész és egy kis szövegösszefüggés segítségével az ember levonhatja a
következtetést, hogy ez nem volt más, mint szexuális erőszak.

Az
ISIS szintén tömegesen kényszeríti a nőket rabszolgaságba és szexuális
erőszakba, gyakran állítva azt, hogy a szunnát, azaz Mohamed „példás életét”
követik.

A Bukhári szahih (hiteles) hadíszgyűjtemény és Mohamed életrajza (szíra) alapján a musztallak törzs is megtapasztalta az előbbieket: „Sok fiatal férfit megöltek, és a nőiket elvitték hadizsákmányként”. A musztallak törzs foglyul ejtett nőit megerőszakolták a muszlim harcosok.


Ibn Aun mesélte: „Írtam egy levelet Nafinak. Nafi azt válaszolta, hogy a próféta hirtelen, minden előzetes figyelmeztetés nélkül – amíg nem figyeltek és a teheneiket az itatónál itatták – megtámadta a musztallak törzset. Megölték a harcosaikat,  a nőket és gyermekeket pedig  foglyul ejtették. A Próféta már aznap megkapta Dzsuvajrijját. Nafi azt mondta, hogy Ibn Omár mesélte neki a fenti történetet, és hogy Ibn Omár ott volt, abban a seregben.” (Bukhári 3.46.717 ; Muszlim 19 . 4292)


De
várjunk egy kicsit, nem ítélhetünk meg egy vallást a követői alapján. Mit is
jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy vallást csak a szent könyve és az alapítója
alapján lehet megítélni. Szóval csak azért, mert a musztallak törzs nőit
megerőszakolták, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy ez „iszlám” cselekedet.

Hát
nem teljesen van így, mert Bukhári tudatja velünk, hogy ezeket a
megerőszakolásokat Mohamed 100%-ban jóváhagyta. Mohamed hozzájárult, hogy
megerőszakolják a nőket.

Szóval
ezek a cselekedetek lényegében teljesen ugyanolyanok, mint amit az irakiak és
szíriaiak ma is átélnek az ISIS uralma alatt.

Egy
másik fontos tény: Khaibárnál vagy a musztalik törzzsel szemben mindezt a muszlimok
nem önvédelemből tették. Ez egy erőszakos támadás volt, amit Mohamed – az
iszlám alapítója – vezetett, aki az ISIS első számú követendő példája. És
egyébként ezt ők is elmondják.

Az
is széles körben elfogadott, hogy volt ott egy másik nő is, akit rabszolgaságba
taszítottak. Bukhari elmeséli, hogy aznap a Próféta megszerezte Dzsuvajrijját.
Ki volt Dzsuvajrijja? Dzsuvajrijja egy gyönyörű fiatal menyasszony volt, akinek
a férjét megölte az iszlám hadsereg.

Ezt
kapjátok ki! Egy szappanopera a 7. századi iszlám idejében: Mohamed
legfiatalabb felesége, Aisa bevallottan nem kedvelte Dzsuvajrijját, mert a lány
gyönyörű volt és ezért versenytársnak számíthatott. Még lehet, hogy Mohamed
jobban fog vonzódni hozzá, nem igaz? Dzsuvajrijja Mohamed segítségét kérte,
hogy kiszabadítsa egy Thabit nevű emberrel kötött kényszerházasságából.

Mohamed
megoldása a következő volt:
Ezt kérdezte a nőtől: „Szeretnél valaki jobbat, mint Thabbit?”

„Igen,
és mi lenne a javaslatod, Mohamed?” – kérdezte a nő.

Ekkor
Dzsuvajrijja bizonyára halálra dermedt a félelemtől, mert Mohamed javaslata ez
volt: „Kiszabadítalak téged ebből a kényszerházasságból, és én magam veszlek
el.”

Lényegében
többé már nem leszel Thabbit rabszolgája, de én elveszlek feleségül. Persze,
hogy a nő beleegyezett, mit is tehetett volna – elrabolták őket és elnyomásban
éltek. Tehát egy zsidó törzs vezetőjének lánya háborús rabszolgává vált, Mohamed
provokáció nélküli támadása miatt. Azt is érdekes tudni, hogy ennek az
eseménynek az idején Mohamed 58 éves volt. A hölgy pedig fiatal.

Ez
azt jelenti, hogy Mohamed bátorítja a gyermekházasságot, a többnejűséget, és a
háborús foglyokkal történő visszaélést – bár ők nem is háborús foglyok voltak,
hanem inkább áldozatok.

Szóval
a kérdésem minden logikusan gondolkodó, értelmes emberhez: ha te Mohamed vagy,
a „legmagasabb szintű példakép” a muszlim világ számára, akkor hogyan lehet,
hogy a tetteid ma is bátorítják az ISIS-t?

Vannak,
akik azt hiszik, hogy az ISIS egy gonosz „magányos farkas” szervezet, melynek
nincs valódi kapcsolata az iszlámmal. Bár a történelem során számtalan okból
öltek meg ártatlan nőket és férfiakat, azonban ami az ISIS esetében
megdöbbentő, az az elképesztő egyezés Mohamed és az ő tetteik között. És ezt
figyelembe kell venni. Mert ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, az nem lesz bölcs
dolog a számunkra, valamint gondatlan és érzéketlen lenne az ISIS áldozataival
szemben is.

De mi most már nem fogjuk elfordítani a fejünket!


A videósorozat többi része ITT nézhető meg.

Print Friendly, PDF & Email