Az iszlám alapjai 2.) Az iszlám a béke vallása?

 

Nyugaton mindenki azt mondja, hogy az iszlám a béke vallása. Mégis azt látjuk, hogy muszlimok világszerte az iszlám szövegekre hivatkozva követnek el erőszakot. Mit kezdjünk ezzel a jelenséggel?

Először is különbséget kell tennünk az iszlám és a muszlimok között. E tekintetben nagy a zavarodottság. Az emberek azt hiszik, hogy azért mert ismernek rendes muszlimokat, az iszlám tanításoknak is békésnek kell lennie. Azonban egy bizonyos vallás tanításai egy dolog, az pedig, hogy ezt hogyan alkalmazzák követői a gyakorlatban, egy másik. A vallások követői között különbséget lehet tenni hitük, tudásuk és lelkesedésük intenzitását tekintve. Néhányan nagyon odaadóak és sokat tudnak a vallásuk tanításairól, mások odaadóak, de nincs nagy tudásuk, megint mások lehet, hogy sokat tudnak, de nincs túl nagy odaadásuk… Tehát abból, hogy valaki jó muszlim, nem következik az, hogy az iszlám nem tanít a hitetlenek elleni háborúról és leigázásáról. Pechünkre sajnos tanít!

Az iszlám dzsihádisták ezzel teljesen tisztában vannak. A cselekedeteiket mindig az iszlám szent könyvére, a Koránra, és Mohamed példájára alapozva hajtják végre.

Abdullah Azzám az al-Kaida egyik alapítója azt mondta Mohamedről, hogy a dzsihád harcosok mestere volt, példaképül szolgált azon szerencséseknek, akik még nem rendelkeztek tapasztalattal. Összesen 27 katonai expedíciót kísért el. Ebből kilencben személyesen harcolt. Ezután Azzám megnevezi ezeket a nagyobb csatákat az iszlám történelméből: a badr-i-, az uhudi-, a hunajszi-, az árok-, a khajbari-csatákat, a Kurajza törzs elleni csatát, valamint Mekka és Taif elfoglalását. Azzám azt mondta, hogy Mohamed személyesen vett részt ezekben az expedíciókban, mindez azt jelenti, hogy Allah küldötte legalább kéthavonta ment személyesen, vagy küldött embereket valamilyen katonai expedícióra.

Naszer Hamid Abú Zajed egyiptomi iszlám tudós ezt mondta:

„Ha követjük a koráni magyarázatok klasszikus tudományából kifejlődött magyarázatainak előírásait, akkor vallási értelemben nem ítélhetjük el a terrorizmust. Ez teljesen összhangban van a klasszikus előírásokkal. Ez teológiai erejének titka.”

Ugyanezt találjuk, amikor a szunnita iszlám hiteles forrásaihoz, a szunnita jugtudományi iskolákhoz (madzhab) fordulunk. Ezek a sáfiita, málikita, hanafita és hanbalita iskolák. Ezek nem konkrét iskolák, hanem gondolkodási, jogtudományi iskolák, melyek jelen vannak az iszlám világban, és a legtöbb muszlim ezek közül valamelyik iskola követője. A sáfiita iskola egyik jogi kézikönyve, melyet 1991-ben az Al-Azhar Egyetem papjai hitelesítettek (az Al-Azhár az iszlám világban az egyik vezető autoritás, ahol Barack Obama 2009-ben beszédet mondott) és megbízható útmutatónak nyilvánítottak a szunnita ortodoxia számára (a szunniták teszik ki a muszlimok 85-90%-át világszerte), szóval ez a kézikönyv a dzsihád fogalmát eképpen határozza meg:

 

„A kalifa háborút folytat a zsidók, keresztények és zoroasztriánusok ellen… amíg azok muszlimok nem lesznek, vagy meg nem fizetik a nem muszlimokra kirótt fejadót.” (Utazó támasza)

A jordániai iszlám jogi szakértő, Nuh Ali Szalman sejk a következő kommentárt fűzi ehhez:

 

„A kalifa csak akkor folytat háborút, “ha előtte felszólította a zsidókat keresztényeket és zoroasztriánusokat az iszlám felvételére: a hit és gyakorlás szintjén egyaránt. Ha ezt nem teszik, akkor felszólítja őket az iszlám társadalmi rendjébe való belépésre azáltal, hogy fizetik a nem muszlimokra kirótt fejadót (a dzsizját, melyet a Korán ír elő a hitetlenek behódolásának jeleként) … ekkor megtarthatják régi vallásukat.”

A kalifa hiányában csak a védekező dzsihád megengedett. A védekező dzsihád célja azonban nem egyenlő felekként való békés együttélés a nem muszlimokkal. Az előbbi jogi kézikönyv meghatározza, hogy a nem muszlimok elleni háborúnak egészen “…Jézus újbóli eljöveteléig kell folytatódnia…” (itt a muzulmán próféta Jézusra utalnak, nem pedig a megváltó Jézusra), ezután viszont “…semmi más, csakis az iszlám fogadható el tőlük, mivel a fejadó csak Jézus alászállásáig célravezető.”

Vagyis amíg Jézus, a muszlim próféta vissza nem tér, a keresztények élhetnek az iszlám törvények igája alatt, de amint visszatért, két lehetőséged van: vagy áttérsz az iszlámra, vagy meghalsz.

A hitetlenekkel szembeni háborút ma is folytatják világszerte.


 


A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email