#I.S.ISLAM 9.) Iszlám: békés versek letörölve

Az iszlám tanítások szerint a Koránban Allah szavai vannak lejegyezve. A mennyben levő Korán pontos mása Gábriel angyal közvetítésével jutott el Mohamedhez.

Egyértelmű különbség van a Korán azon tanításai között, amikor Mohamed – karrierje kezdetén – Mekkában volt, és a későbbi – medinai – tanítások, között. Míg a mekkai időszak versei relatíve békések, ezeket lecserélték vagy inkább eltörölték a medinai időszak erőszakos versei.

Például a mekkai időszakban, akik nem követték az új vallását, Mohamed ezt mondta:

 

“Nektek [megvan] a ti vallásotok, nekem pedig az enyém.” (Korán 109:6).

Ennek a 109. szúrának Káfírún (A hitetlenek) a címe. Ez a vers valamiféle békés együttélésre utal a zsidók, keresztények és pogányok között, akik benépesítették Arábia sivatagjait. Bár a helyieket hitetlennek nevezi, de legalább együtt tudtak élni, mint muszlim és hitetlen.

Azonban Mohamed hangneme a medinai katonai sikerek után megváltozott. Többé már nem támogatta a békés együttélést. Ahelyett, hogy beilleszkedtek volna az elfoglalt város életébe, Mohamed a korábbi békés verseket egyszerűen felülírta (vagy eltörölte) a nem muszlimok ellen erőszakot hirdető versekkel. Tehát az eltörlés tanítása azért kellett, hogy kezelni lehessen a Korán medinai és mekkai kinyilatkoztatásaiban fellelhető ellentmondásokat. Látható, hogy Mohamed a helyzetnek megfelelő “kinyilatkoztatásokat” kapott. Ez az olyan kultusz vezetőkre jellemző, akik mindig a “megfelelő” pillanatban kapnak egy kinyilatkoztatást Istentől, mely eltöröl egy korábbi szabályt vagy törvényt. Ami egyszer fontos volt, az többé már nem az. Vagyis meggondolja magát és erre rányomja a “kinyilatkoztatás” címkét. Az ellentmondásos elképzelések feloldására Mohamed kapott egy kinyilatkoztatást, a 2. szúra 106. versét:

“És ha eltörlünk egy kinyilatkoztatást, vagy elfeledtetjük azt, annál jobbat vagy ahhoz hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudjátok, hogy Allahnak mindezek felett hatalma van?”

Ironikus módon, az eltörlés elv miatt éppen a közel-keleti sejkek és imámok [gyűlölet-] tanításai a megfelelőek. 

Ez az iszlám tanítás zavart okoz Nyugaton, mert nehéz elfogadni bizonyos tanításokat, amikor azok égbekiáltó módon ellentmondanak a modern értékeknek. Az ISIS teljesen tisztában van azzal, hogy a medinai versek felülírják a korábbiakat, és ezt teljes mértékben alkalmazzák is az ideológiájukban. A felülírás doktrínája egyértelmű a muszlimok és nem muszlimok együttélésével kapcsolatban. A korábban említett 2:106 békés vers helyébe Mohamed az ún. kard versét, a 9. szúra 5. versét hozta el, mely így hangzik:

“… öljétek meg a többistenhívőket, ahol találjátok őket, ejtsétek foglyul, és ostromoljátok meg őket, és várjatok lesben rájuk minden leshelyen. De ha megbánják, amit korábban cselekedtek, és megtartják az imát, és megadják a zakátot (alamizsnát), akkor hagyjátok, hogy folytassák az útjukat.” (Korán 9:5).

Ez csak egy példa, de számos ilyen van a Koránban. A Korán 8:12 például ezt mondja:

 

“Félelmet (terrort) ültetek azoknak a szívébe, akik hitetlenek, vágjátok le a fejüket, és üssétek le minden ujjbegyüket!”

Van olyan fordítás, amiben az áll, hogy az egész végtagot vágják le. Az iszlám nyugati megjelenítésében a muszlimok gyakran ezeket a gyakorlatilag hatástalan vagy eltörölt békés verseket prezentálják azért, hogy megmutassák, az iszlám a békés együttélésre ösztönöz. A celebeknek és politikusoknak mindez egy öröm-pillanat. Miközben a média a békés dzsihádra, az iszlám ezen “békés” formájára összpontosít, vagyis a dzsihád azon formájára ami az önfegyelmezésről szól, addig a Korán nem tesz ilyen különbséget. A fókusz mindig a katonai hódításon van, melynek célja az egész világra kiterjedő iszlám kalifátus. Vagyis modern nyelven megfogalmazva: egy iszlám állam létrehozása.

A Nyugat elfogadta az iszlám ezen “békés” változatát. A politikailag korrekt Nyugaton az iszlám a békés mekkai arcát mutatja, azonban az igazság az, hogy a mekkai verseket eltörölték/felülírták. Az igazi iszlámot a medinai versek fejezik ki, melyek erőszakra és a nem muszlimok leigázására ösztönöznek.

Mohamed Medinába történő emigrálása után a dzsihád többé már nem egy békés valami volt, hanem erőszakossá vált. Ennek betetőzése a Badr-i csata volt. Ebben a portyában Mohamed és 300 embere győzelmet aratott 1000 nem muszlim felett. Erről a győzelemről Mohamed azt állította, hogy csoda volt, és hogy Allah helyesli a dzsihádot, máskülönben 300 ember hogyan győzhetett volna le 1000 embert. Ebben a csatában hatalmas szél támadt és Mohamed azt állította, hogy ez a muszlimok segítségére siető angyalok miatt van. 

Mohamed nem csak medinai pályafutása elején, hanem később is mondott ehhez hasonlókat. Például a Szahih Muszlim hadíszgyűjteményben Mohamed ezt mondja:

“Ki fogom űzni a zsidókat és keresztényeket az Arab-félszigetről, és csak a muszlimok fognak maradni.” (Szahih Muszlim 32. könyv, 75).

Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a muszlimok nagy része békés és nem akarják megdönteni a kormányokat, a társadalmi rendszert Nyugaton. Azonban a probléma nem úgy általában a muszlimokkal van, hanem azokkal a muszlimokkal, akik érvényesíteni akarják a saríát, vagyis szó szerint értelmezik és érvényesíteni akarják a Korán verseit és Mohamed példáját. Ezért a valóban mérsékelt muszlimoknak Nyugaton és a Közel-Keleten fel kellene szólalniuk ez ellen. Nem csak a szabadságért és a demokráciáért, valamint a vallásszabadságért, hanem kifejezetten az ISIS ellen és a vallási agresszió minden formájával szemben. Szeretettel és tisztelettel arra bátorítok minden muszlimot, hogy tegye fel magának a kérdést: Miért tanítják még mindig ezeket a verseket? És amikor éppen tanítják ezeket, akkor legyen bátorságuk felszólalni ez ellen. A dolgok csak így fognak változni.

Print Friendly, PDF & Email