Az iszlám alapjai 4.) A Korán erőszakos versei


Direkt vagy indirekt módon, a Korán számos verse buzdítja arra a muszlimokat, hogy erőszakot kövessenek el. Ez áll a Koránban:

 És öljétek meg őket ott, ahol találjátok őket, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők is kiűztek titeket. A zsarnokoskodás rosszabb, mint az ölés. Azonban ne harcoljatok velük a Szent Mecset (a Kába) környékén, amíg ők nem harcolnak ott veletek. De ha harcolnak veletek, akkor öljétek meg őket. Ilyen a hitetlenek büntetése. Azonban ha felhagynak, akkor Allah bizonnyal Megbocsátó, Irgalmas. Harcoljatok velük addig, amíg nem lesz már zsarnokság, és a vallás egyedül Allahé lesz. De ha felhagynak akkor ne legyen ellenségeskedés, kivéve a bűnösök ellen. (Korán 2:191-193)

A Korán a vallást elhagyó muszlimok megölését is megparancsolja:

 Azt kívánják, hogy ne higgyetek, ahogy ők sem hisznek, hogy ugyanolyanok legyetek. Ne válasszátok hát őket barátaitoknak, amíg el nem végzik a hidzsrát [emigrációt] Allah útján [azaz amíg nem csatlakoznak a muszlimokhoz]. De ha visszafordulnak, akkor fogjátok el őket, és öljétek meg őket, bárhol is találjátok. És ne válasszatok közülük közeli barátot vagy segítőt. (Korán 4:89)

A harcnak, melyre a Korán utasít, egészen addig kell folytatódnia, amíg az egész világ az iszlám uralma alá nem kerül. Ez áll a Koránban:

 És harcoljatok velük, amíg nem lesz zsarnokság, és a vallás egyedül Allahé lesz. De ha elállnak, Allah mindent látó azzal kapcsolatban, amit tesznek. (Korán 8:39)

A Korán még azt is mondja, hogy a muszlimok keltsenek félelmet (terrort) Allah ellenségeinek szívében:

 És készítsétek fel ellenük, amire csak képesek vagytok, az erőből, és a lovasságból, amit össze tudtok gyűjteni, hogy félelmet (terrort) keltsetek vele Allah ellenségeinek és a ti ellenségeiteknek szívében, és másokéban rajtuk kívül, akiket ti nem ismertek, de Allah ismeri őket. És bármit is költötök Allah útján, teljes mértékben vissza lesz az fizetve nektek, és nem fogtok semmiben igazságtalanságot szenvedni. (Korán 8:60)

A Koránban Allah háromszor mondja a hívőknek, hogy öljék meg őket [a hitetleneket], bárhol is találnak rájuk, ezek közül a leghíresebb a Kard verse, mely vers miatt Oszama bin Laden is dicsőítette Allahot az egyik kiáltványában. Ez a vers így hangzik:

 Aztán, amikor a szent hónapok elmúltak, öljétek meg a bálványimádókat, ahol találjátok őket, ragadjátok meg őket, ejtsétek foglyul, és ostromoljátok meg őket, és várjatok lesben rájuk minden leshelyen. De ha megbánják, amit korábban cselekedtek, és megtartják az imát, és megadják a zakátot, akkor hagyjátok, hogy folytassák az útjukat. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas. (Korán 9:5)

A bűnbánat és alamizsna fizetése más szóval azt jelenti, hogy ha áttérnek az iszlámra, akkor ne öljétek meg őket.

A Korán azt is megparancsolja a muszlimoknak, hogy harcoljanak a “Könyv népei”, vagyis a zsidók és keresztények ellen, és vessék az iszlám törvények alá őket:

 Harcoljatok azokkal, akik nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és nem teszik tiltottá azt, amit Allah és a Küldötte megtiltott – mivel ők nem gyakorolják az igaz vallást, az iszlámot, azok közül, akiknek a Könyv adatott (zsidók és keresztények) -, [harcoljatok] amíg készségesen megfizetik a dzsizját, megadva magukat. (korán 9:29)

A Korán még az öngyilkos merénylőknek is igazolásul szolgál, amikor Paradicsomot ígér azoknak, akik ölnek és megöletnek:

Bizony, Allah megvásárolta a hívőktől saját magukat és a vagyonukat, azon az áron, hogy a Paradicsom az övék lesz. Harcolnak Allah útján, ölnek és megöletnek. (Korán 9:111)

Végezetül a Korán azt is mondja a muszlimoknak, hogy fejezzék le a hitetleneket, és rendezzenek mészárlást közöttük:

 Amikor találkoztok azokkal, akik hitetlenek, üssetek a nyakukra, és miután nagy mészárlást rendeztetek közöttük, kötözzétek meg szorosan őket, aztán eresszétek szabadon őket, vagy kegyelemből, vagy váltságdíj fejében, amíg a háború leteszi a terheit. (Korán 47:4)

Tehát három vers is azt mondja a Koránban, hogy öljék meg a többistenhívőket, a hitüket elhagyókat és a bálványimádókat, bárhol is találnak rájuk. Az egyik vers az engedetlen nők megveréséről, a lefejezésről és az amputációról, mint büntetésről szól. Mindez benne van a Koránban, és még ennél is több… , mégis a nyugaton élő muzulmán szószólók ezt kimagyarázzák azzal, hogy mindez csupán a 7. században volt érvényes, szigorú megkötések vonatkoznak rájuk, stb.

A probléma azonban az, hogy az oly sok dzsihádista terrorcsoportot és az olyannyira elnyomó sária rezsimeket látva világszerte, hogyan állíthatja bárki is azt, hogy az iszlám a “béke vallása”.


A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email