Az iszlám alapjai 5.) A Korán úgynevezett békés versei


 

Sok ember gondolja úgy, hogy sok békés vers van a Koránban. És valóban, vannak ilyen versek.

Az egyik ilyen toleranciával kapcsolatos ismert vers a Korán 109:

Mondd: Ti hitetlenek! Én nem szolgálom azt, amit ti szolgáltok, és ti sem szolgáljátok azt, amit én szolgálok, és én nem fogom azt szolgálni, amit ti szolgáltatok, és ti sem fogjátok szolgálni, amit én szolgálok. Nektek ott van a ti vallásotok, nekem pedig az én vallásom.” (Korán 190:1-6)

Ehhez a látszólag közömbös vershez más versek hozzáteszik azt, hogy végül Allah úgyis ítélkezni fog a hitetlenekről és a pokolra fogja vetni őket. Ezért Allah azt mondja Mohamednek, hogy ne vesztegesse el az idejét azzal, hogy olyanokkal vitatkozik, akik elutasítják üzenetét. Hagyja őket békében ama szörnyű napig:

Hagyd hát őket, amíg találkoznak a Napjukkal, amikor el fognak ájulni.” (Korán 52:45-47)

Továbbá egyetlen muszlim sem téríthet át erőszakkal egy hitetlent. A Korán híres verse ezt mondja:

„Ne legyen kényszer a vallásban. Bizony, a helyes út egyértelműen elkülönült a hibástól. És aki elutasítja a hamis istenségeket, és Allahban hisz, az szilárd kapaszkodót ragadott meg, amely sosem fog eltörni. És Allah mindent hall, mindent tud.” (Korán 2:256)

Ezután az ünnepelt vers után, megint csak a pokol fenyegetése jön:

„Allah a védelmezője azoknak, akik hisznek. Kivezeti őket a sötétségből a Fényre. És akik hitetlenek, azoknak a hamis istenségek a szövetségesei. A fényről a sötétségbe vezetik őket. Ezek a Tűz társai, és benne fognak lakozni örökké.” (Korán 2:257)

Mivel a Koránban a zsidókat és keresztényeket a Könyv Népeiként említik, ezért nekik pontosan ebben a szörnyű ítéletben lesz részük. Allah figyelmezteti prófétáját, hogy ne vitatkozzon velük, ehelyett inkább hangsúlyozza azt, hogy ugyanabban az istenben hisznek, mint ők:

„És ne vitázzatok a Könyv Népével, csak úgy, ahogy a legjobb, kivéve azokkal, akik bajt okoznak. Inkább mondd ‘Hiszünk abban, ami leküldetett nekünk és nektek. A mi Allahunk és a ti Allahotok egy, és mi Neki vetjük alá magukat.’ ” (Korán 29:46)

És természetesen itt van a Korán leggyakrabban idézett verse:

„Emiatt előírtuk azt Izrael népének, hogy aki megöl egy lelket (egy embert), másért, mint életért (vagyis, ha az illető is megölt valakit), vagy mert romlást terjesztett a földön, az olyan, mintha megölte volna az egész emberiséget. És aki megmenti (egy ember életét), az olyan, mintha megmentette volna az egész emberiséget. És bizony, a Küldötteink eljöttek hozzájuk nyilvánvaló jelekkel, de még azután is sokan közülük túllépték a határokat a földön.” (Korán 5:32)

Ez a vers valójában kevesebbről szól, mint amit a nyugati vezetők és iszlám hitvédők állítanak. Először is, ez nem az ölés általános tiltása. Jelentős kivételek vannak: az, aki olyan valakit öl, aki mást ölt, illetve valaki olyat, aki romlást terjesztett a földön. Másodsorban ez nem egy általános utasítás, csupán Izrael fiai számára szól. Harmadszor, sokan ezután is túllépték a határokat, mondja a vers. Tehát ez a vers csupán annyit mond, hogy Allah parancsolatokat adott Izrael fiainak, amit azok megszegtek. Akik ezt a verset szokták felhozni, nem szokták megemlíteni, hogy ezt a verset a Korán 5:33 követi, mely részletezi azokat a büntetéseket, mely Izrael fiainak jár az előbbiekért:

Bizony, azoknak a büntetése, akik háborút viselnek Allah és a Küldötte ellen, és romlást terjesztenek a földön, az, hogy megölik őket, megfeszítik, vagy levágják a kezüket és a lábukat az ellentétes oldalon, vagy kiűzik őket az országukból. Ez a megszégyenítésük ebben a világban, és a Túlvilágon hatalmas büntetés várja őket.” (Korán 5:33)

De mi van a többi verssel, melyek a hitetlenekkel szembeni toleranciáról és türelemről szólnak? Sok tradicionális iszlám teológus és Korán-kommentátor azt mondja, hogy az olyan erőszakos versek, mint amilyen a „Kard verse”, amiben a hírhedt „öljétek meg a hitetleneket, bárhol is találtok rájuk” parancs található, valójában felülírja a viszonylag toleránsabb részeket. Ez azt jelenti, hogy a Korán azon tanításait, melyek a hitetlenekkel való békés együttélésről szólnak, hatálytalanítják, felülírják az erőszakos részek. És ez a „felülírás, eltörlés elv” is magán a Koránon alapul:

És ha eltörlünk egy kinyilatkoztatást, vagy elfeledtetjük azt, annál jobbat vagy ahhoz hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudjátok, hogy Allahnak mindezek felett hatalma van?” (Korán 2:106)

 


A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email