#I.S.ISLAM 11.) Az iszlámban megengedett a kínzás

Folytatjuk utazásunkat az iszlám történelmében és alaptételeiben. A célunk még mindig annak elemzése, hogy az ISIS (Iszlám Állam) tettei valóban az iszlámon alapulnak-e. Mint láthattuk, annyi bizonyos, hogy a tetteiket és az életmódjukat – ami valójában a halál kultúrája – jelentősen befolyásolja Mohamed élete és a korabeli iszlám. Ma még jobban elmélyedünk ebben a témakörben.

Biztos vagyok benne, hogy ti is ismeritek az ISIS erőszakos rémtetteit: a nőkkel történő rabszolga-kereskedelmet, az etnikai tisztogatást és hasonlókat. Most viszont azt próbáljuk kideríteni, hogy az általuk alkalmazott kínzási eljárások és módszerek tényleg az iszlám hagyományaiban gyökereznek-e. Az ISIS “kreatív” módokon talál élvezetet a ‘hitetlenek’, a kafírok kínzásában: a keresztények, jazidik és más nem muszlim népek gyötrésében. Zárójelben: a nem iszlám kultúrák Irakban és Szíriában már a kihalás szélén állnak. Ha kedvelitek a videóimat, akkor emlékeztek azokra a részekre, amelyekben szó van emberek tömeges kivégzéséről; rabszolgának eladott nőkről; lerombolt oltárokról. Az Iszlám Állam olyan tettekért végez ki embereket, mint ‘Allah káromlása’ vagy ‘Mohamed megsértése’.

Ez egy nehéz téma, de muszáj beszélnünk róla, mert az iszlám hagyományaiban és különösen Mohamed életében léteznek olyan indokok, amelyek alapján a kínzás ‘jogos’.

Az első: információt kapni valakiről. A második: a bűnözők megbüntetése. És a harmadik: a puszta bosszú – ahogy majd fogjuk látni.

Emlékeztetlek titeket a költőnőre, Umm Kirfára: a nőt a Mohamed-ellenes költészete miatt ölték meg. Ő egy idős nő volt, és a hóhérja, akit Zajd jelölt ki – akit pedig maga Mohamed nevezett ki –
úgy végezte ki, hogy – idézem: “A nő mindkét lábát egy-egy tevéhez kötözte, majd megkorbácsolta a tevéket amelyek így kettészakították a nő testét.” Nem nehéz elképzelni Umm Kirfa sikoltozását abban a pillanatban. Iszlám forrásokból tudjuk, hogy a költőnő verseket írt Mohamed ellen, ezért most lenne egy kérdésem Mohamedhez: ‘Ha már megölöd, miért kell még meg is kínoznod?’

Az 5. szúra 33. verse szerint: “Bizony, azoknak a büntetése, akik háborút viselnek Allah és a Küldötte ellen, és romlást terjesztenek a
földön, az, hogy megölik őket, keresztre feszítik, vagy levágják a kezüket és a lábukat az ellentétes oldalon, vagy kiűzik őket az országukból.”

E vers szerint ennek a büntetésnek a célja a megszégyenítés volt, hogy az életük hátralévő részét a szégyen bélyegével éljék le. És akkor még nem is említettük ‘a halál utáni életben’ bekövetkező büntetést… Legyünk realisták: Minden évben halnak meg emberek háborúkban; és létezik olyan, hogy önvédelemből elkövetett ölés. És az önvédelem a legtöbb esetben jogosnak tekinthető. De nekem ezzel itt van egy gondom: ebben a versben az a meghatározás, hogy “romlást terjesztenek a
földön”, olyan, mintha itt, Nyugaton azt mondanánk: ‘az állam bünteti az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölést – valamint az erkölcstelen viselkedést’ … Azt tudjuk, hogy az emberölés micsoda, de ki fogja eldönteni, hogy mit jelent az ‘erkölcstelen viselkedés’? Vagyis ez esetben a ‘romlás’… A szó jelentése túl tág. És az Iszlám Állam tudja ezt. Maguk az iszlám források ezt annyira homályosan hagyják, hogy az Iszlám Állam gond nélkül alkalmazni tudja ezt a verset, mert úgy írták meg, hogy bárki saját tetszése szerint adhasson neki tartalmat.

Most – mint ahogy az előző videókban is tettük – megnézzük, mit is tenne maga Mohamed! Szerencsére Tabári, Ibn Iszhák és Bukhári sokat tudott arról, hogy mit tett Mohamed: a legnagyobb tiszteletnek örvendő muszlim történészek és tudósok beszámolói ezek. Bukhári dzsihádról szóló könyvéből kiderülnek e vers keletkezésének körülményei és okai. Ezt a történetet hallgassátok meg – az 5. szúra 33. versénél járunk: Arab törzsi vezetők látogatták meg Mohamedet és áttértek az iszlámra. Valamitől azután nagyon megbetegedtek, és Mohamed azt mondta nekik, hogy egy pásztor majd kivezeti őket a városból, és a betegségükre öreg feleségeket ajánlott gyógymódként. Majd azt mondta, hogy igyák meg egy teve tejét és vizeletét, attól majd jobban lesznek. A vicc az, hogy a leírások szerint tényleg jobban is lettek, de aztán valami okból megölték a pásztort. Lehet, hogy mohók voltak és el akarták rabolni a tevéit. Mindenesetre megölték a pásztort, elhagyták az iszlámot, és az összes tevét eltulajdonították. Amikor Mohamed mindezt meghallotta, megparancsolta, hogy kapják el őket és vigyék vissza hozzá. Majd elrendelte, hogy vágják le a kezüket és a lábukat. Ezután megparancsolta, hogy forrósítsanak fel fém tűket, és a törzsi vezetőket még úgy is megkínozták, hogy kiégették a szemüket. Ezek után kint hagyták őket a sivatagban. Hiába kértek vizet, nem kaptak – végül meghaltak.

És hogy mit gondol minderről Allah? Meg fogtok lepődni, de jóváhagyta mindezt azáltal, hogy kinyilatkoztatta Mohamed számára az 5. szúra 33. versét… Tehát Mohamed megkapta a kinyilatkoztatást – aminek a célja nem más, mint Mohamed döntésének jóváhagyása. Így innentől kezdve nem csak Mohamed végzi a kínzást, hanem maga Allah is, aki még hozzá is tesz egyet a kínzási “feladatokhoz”: a keresztre feszítést.

Azt még valahogy meg tudnám érteni, hogy Cézár, vagy a császár vagy valamilyen politikai uralkodó, mondjuk egy király keresztre feszít embereket. De hogy Isten feszítsen keresztre embereket?! Ezt nekem még elképzelni is nehéz. Úgyhogy egy költői kérdéssel fejezem be. Tűnődjetek el ezen, és ne hagyjátok, hogy a Nyugat politikai korrektsége befolyásolja a véleményeteket!

Válaszoljon erre mindenki magának: az ISIS az iszlámon alapul?

Mert a magam részéről én közvetlen kapcsolatot látok az ISIS és Mohamed között.


 

Print Friendly, PDF & Email