Az iszlám alapjai 6.) Az Iszlám Államnak nincs köze az iszlámhoz?


Sok ember mondja azt, hogy az ISIS nem iszlám, mivel több muszlimot öltek már meg, mint nem muszlimot. Az ISIS-t azért kritizálják a muszlimok és nem muszlimok megölése miatt, mert ez látszólag ellentmond a Korán következő parancsának:

“Nem való az egy hívőnek, hogy megöljön egy hívőt, hacsak nem tévedésből, véletlenül.” (Korán 4:92.)

Az Iszlám Állam fanatikus hívei a saját védelmükben – nem a saját elképzelésük, hanem iszlám teológiai alapokon – úgy érvelnek – bőséges iszlám forrásra utalva -, hogy az amit tesznek, az törvényes dzsihád, melyhez minden muszlimnak kötelessége hozzájárulnia.

Tíz évvel ezelőtt, hasonló kritikákra válaszul, Abu Muszáb al-Zarkávi iraki dzsihádista vezető – annak az al-Kaida csoportnak a vezetője, amelyből később az ISIS lett – bizonygatta, hogy csoportja szigorúan iszlám alapokon állva teszi azt, amit tesz. Egyértelmű volt számára, hogy a muszlimoknak Allah iránti kötelességük háborúzni a hitetlenekkel szemben. Azt mondta, hogy nincs kétség afelől, hogy Allah arra utasította  a muszlimokat, hogy harcoljanak a káfírokkal – hitetlenekel – szemben; öljék meg őket, és a cél elérése érdekében minden lehetséges eszközzel harcoljanak ellenük. Kihangsúlyozta, hogy minden lehetséges eszköz megengedett:

“Allah szolgáinak, akik azért végzik a dzsihádot, hogy érvényre juttassák Allah szavait (törvényeit), minden eszköz megengedett, hogy csapást mérjenek az aktív hitetlen harcosokra azért, hogy megöljék őket, kitépjék a lelküket a testükből, megtisztítsák a földet a gonoszságuktól, és Allah szolgáit megszabadítsák megpróbáltatásaiktól és üldöztetésüktől. A célt annak árán is el kell érni, ha mindennek megvalósítása hatással van mind az aktív harcosokra, mind pedig az olyan passzív harcosokra, mint amilyenek a nők, gyerekek és a jog által részletezett más passzív kategóriába esők.”

Más szavakkal al-Zarkáva amellett érvelt, hogy a szeptember 11-éhez hasonló műveleteket szentesíti az iszlám jog, még akkor is, ha közben nőket és gyerekeket ölnek meg, sőt még akkor is, ha járulékos veszteségként közben muszlimok halnak meg.

Ezt mondta:

“Ez a megengedhetőség olyan helyzetekre is kiterjed, melyekben esetleg muszlimok halhatnak meg az ellenséggel együtt vagy az ellenséghez közel, és ha nem lehetséges elkülöníteni őket a megcélzott káfíroktól. Bár a szent muszlim vér ontása súlyos vétség, mégis mindez nem csupán engedélyezett, hanem kötelező is annak elkerülése érdekében, hogy még súlyosabb szerencsétlenség történjen. A dzsihád felhagyása ilyen.”

Al-Zarkávit két évvel az előtt ölték meg, hogy Barack Obama elnök lett, és nyolc évvel az előtt, hogy Obama azt mondta volna:

 

“Az ISIL (Iszlám Állam) nem iszlám. Egyetlen vallás sem nézi el az ártatlanok megölését, és az ISIL áldozatainak többsége muszlim.”

Obama úgy gondolja, attól, hogy áldozatai muszlimok, az Iszlám Állam nem iszlám. Ugyanakkor az Iszlám Állam legfontosabb alapítója ezelőtt már sokkal korábban elmagyarázta, hogy ez miért téves feltevés.

Ami Zarkávit illeti, azt mondta, hogy akik tagadják a dzsihád műveletek során muszlimok megölését, azok lehetővé teszik a hitetlenek muszlimok felett aratott győzelmét. A világméretű muszlim közösség ezt eredményező széttagoltsága és elnyomása pedig – Zarkávi szavaival:

“Ha valaki azt mondja, hogy semmilyen körülmények között nem szabad muszlimokat gyilkolnunk – különösen a modern háborús harcászatot figyelembe véve – az valójában a dzsihád leállítását vagy végleges felhagyását jelenti. Ez az emberek és a terület átadását jeleni a hitetleneknek, akik gyűlölettel vannak az iszlám és a muszlimok iránt. A hitetlenek szabad kezet kapnak az iszlám és a muszlimok üldöztetéséhez és megalázásához, és a muszlimokat rákényszerítik arra, hogy káfír szabályok szerint éljenek, és úgy bánjanak velük, mint a rabszolgákkal. Számos muszlim arra kényszerül majd, hogy feladja vallását; az iszlámot módosítani fogják, át fogják alakítani, és egy olyan változatával helyettesítik, ami teljesen különbözni fog attól, amit kinyilatkoztatott az, akit leküldtek a karddal (Mohamed) – béke legyen vele.”

Az elv, melyet Zarkávi ismertetett, az Iszlám Állam védjegye lett: minden eszköz megengedett a nem muszlimok elleni harcban és azok megölésében. Ezt a kötelezettséget az iszlám előírja, és közben a muszlimok megölése is megengedett. Mindezt annak érdekében, hogy az egész világon bevezessék az iszlám jogot.A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email