#I.S.ISLAM 13.) Felhívás a jóindulatú muszlimokhoz és a józan észhez

Videósorozatunk elején három kérdést tettünk fel azért, hogy egyértelmű következtetésekre juthassunk arról, hogy vajon az ISIS az iszlámon alapul-e.

1., Az ISIS saját magát vallásosnak tartja? Ha igen, akkor van-e kapcsolat a szervezet és az iszlám között? Miután sok mindent megtanultunk a videókból, szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ‘igen, az ISIS az iszlámon alapulónak tekinti magát’. De ha emlékeztek, ez a kérdés önmagában nem elegendő arra, hogy konkrét következtetésekre jussunk arról, hogy vajon az iszlámot az ISIS rossz hírbe hozza-e, vagy maga az ISIS alapul az iszlám elvein.

És ez elvezet bennünket a következő kérdésünkhöz: 2., Az ISIS tudatosan és szándékosan kapcsolja-e viselkedését gyakorolt vallásához, az iszlámhoz? Erre a válaszom: egyértelműen igen. Számos példát és összefüggést hoztam fel, amelyek megmutatják, hogy az ISIS tényleg tudatosan és szándékosan követi a korai iszlám hagyományokat amely Mohamed próféta szunnájaként ismert.

És az utolsó kérdés: 3., Tudja-e az ISIS  az iszlám történetéből származó precedensekkel igazolni tetteit? Vagyis, hogy az iszlám teológia – hiteles iszlám források alapján – bátorítja vagy helyteleníti az ISIS tetteit? És azt találtuk, hogy  igen, megdöbbentő összefüggés van az iszlám hagyománya valamint az ISIS által követett és másokra kényszerített hitelvek között.

Az első videókban elmondtuk, hogy ha valaki őszintén kutat és egy vallást elfogulatlanul szeretne tanulmányozni, akkor az adott vallás forrásához kell fordulnia. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert az igazság mindig a dolgok eredetében rejlik. Bármely vallást annál alaposabban és pontosabban lehet megvizsgálni, minél közelebb jutunk a vallásalapítóhoz. Ha a júdaizmust tanulmányozzuk, akkor Mózest kell megismernünk és tanításait a Tórában. A kereszténység megismeréséhez Jézussal és tanításaival kell megismerkedni. Végül pedig az iszlám tanulmányozásához Mohamed életét kell megvizsgálni. E kérdéseket nem lehet megkerülni: miket tett, milyen dolgokat mondott ő maga, és mit mondtak a hozzá legközelebb állók. Például hihetünk annak, amit a lelkipásztorunk mond, de amennyiben a lelkipásztor szavai ellentétesek a Szentírással, akkor inkább ez utóbbinak higgyünk. Hallgassunk a rabbira, de a Tóra vallásilag a júdaizmusban magasabb szintű és meghatározóbb, mint a rabbi véleménye.

A zavar azonban abból ered, hogy az ISIS ténylegesen követi az iszlám alapítójának példáját. Azok a hagyományok pedig otrombán kilógnak a modern korból. És ezzel nem gyűlölködni szeretnék: ez nem az iszlám elleni támadás; ez sokkal inkább ténykérdés. Az iszlámnak sok szép jellemzője is van, de bizonyos egyáltalán nem jó tulajdonságairól igenis beszélni kell. Máskülönben ártatlan muszlimok, keresztények és zsidók esnek majd az ISIS áldozatául. Arra jutottunk, hogy a kétely árnyéka sem vetülhet rá, hogy az ISIS az iszlám ‘legtisztább’ formáját követi. Ugyanazt az iszlámot követi, amelyet Mohamed alapított. Mivel a vallások az időben léteznek, tudjuk, hogy lépésről-lépésre fejlődnek egy összetettebb jelenséggé.

Talán itt az ideje, hogy a muszlim közösség tagjai felszólaljanak azon szörnyű tettek és tanítások ellen, amelyeket nyilvánvalóan tartalmaznak az iszlám forrásai. Egy dolog biztos: egy ilyen fejlődés az iszlámban csak akkor fog megtörténni, ha a jóindulatú muszlimok kiállnak és nemes bátorságot tanúsítanak. Mert bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember magába nézzen és elismerje, hogy valaminek meg kell változnia. És még több bátorságra van szükség akkor, amikor valakinek ki kell állnia a közössége elé és azt mondani: ‘Figyeljetek, ez így nem mehet tovább!’. Úgyhogy ha legközelebb halljátok, ahogy egy politikus a Korán később eltörölt részeiből idéz valamit annak összefüggései nélkül; vagy ha azt látjátok, hogy egy híresség bekattan, mert valaki azt mondta, hogy “vannak az iszlámban olyan dolgok, amelyekről vitát kellene folytatni”, akkor gondolj arra, hogy ez a videósorozat a tények egész tárházát kínálja. És e videók megnézése után ti magatok is most már jobban tudatában vagytok ennek a problémának. Amennyiben te egy békés muszlim vagy és nézed ezt – és tudom, hogy az igazság az, hogy a legtöbben békés muszlimok vagytok – akkor arra buzdítanálak titeket, hogy tanulmányozzátok a saját vallásotokat, és nézzétek meg a saját szemetekkel, hogy olyan békés-e ez a vallás, ahogy tanították nektek, muszlimoknak! Minden nem muszlim nevében arra kérünk benneteket, a muszlimok közösségét, hogy hozzátok helyre, amit helyre kell hozni!

Print Friendly, PDF & Email