Az iszlám alapjai 8.) A dzsihád szó jelentése


A dzsihád, arabul küzdelem, minden muszlim kötelessége. A muszlim teológusok sok mindent értenek a dzsihád alatt:

– Lelki küzdelem

– Megvédeni az iszlámot a kritikusoktól/kritikától

– Támogatni az iszlám növekedését

– Anyagilag védelmezni az iszlámot

– Sőt még az iszlám terjesztése érdekében a nem muszlim területekre történő migrációt is ide sorolják

Azonban az erőszakos dzsihád az iszlám történelem folyamatos jellemzője és az iszlám teológia központi alkotóeleme. A dzsihád harcosok Mohamed próféta mondásait és a Korán számos versét a mai napig arra használják, hogy igazolják cselekedeteiket és újoncokat toborozzanak. Eddig egyetlen jelentősebb muszlim csoport sem utasította el a fegyveres dzsihád tanait. A dzsihád teológiája, mely tagadja a nem hívők egyenlő jogait és méltóságát, a mai napig hozzáférhető bárkinek, akinek megvan a szándéka és eszköze arra, hogy alkalmazza azt.

Az iszlám történelmében, valamint a Korán számos versében megtalálhatóak az erőszakos dzsihád tanításai. Az iszlám teológiában az egyik legismertebb ilyen Korán vers az ún. Kard verse:

 “Aztán, amikor a sérthetetlen hónapok elmúltak, öljétek meg a bálványimádókat,

ahol találjátok őket, ragadjátok meg őket, ejtsétek foglyul, és ostromoljátok meg őket, és várjatok lesben rájuk minden leshelyen. De ha megbánják, amit korábban cselekedtek, és megtartják az imát, és megadják a szegény-adót, akkor hagyjátok, hogy folytassák az útjukat. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas” (Korán 9:5).

A rendszeres ima és a szegény-adó vagy zakat azt jelenti, hogy lényegében muszlimokká válnak, mivel ez kettő a közül, ami minden muszlim központi kötelessége.

A szunnita iszlám hiteles forrásai, a szunnita vallásjogi iskolák világosan fogalmaznak azt illetően, hogy mi a dzsihád. Egy sáfiita iszlám jogi kézikönyv, melyet 1991-ben a legmagasabb szaktekintélyek a szunnita iszlámban, az al-Azhar Egyetem papjai is hivatalosan elimertek, úgy határozza meg a dzsihádot, hogy

“A kalifa addig harcol a zsidókkal, keresztényekkel és zoroasztriánusokkal … amíg azok muszlimokká nem válnak, vagy amíg meg nem fizetik a nem muszlimokra kirótt fejadót.”

Egy hanafita iszlám jogi kézikönyv hasonlóan rendelkezik:

Azt állítja, hogy az embereket fel kell szólítani az iszlám felvételére, mielőtt háborúznának velük, “mivel Mohamed erre utasította a parancsnokait. Arra utasította őket, hogy szólítsák fel a hitetleneket a hit felvételére…” Ugyanakkor “Ha a hitetlenek, miután megkapták a felszólítást, nem tesznek ennek eleget, vagy nem fizetik a fejpénz adót (dzsizját), akkor a muszlimok kötelessége, hogy kérjék Isten segítségét és háborúzzanak ellenük. Mivel Allah a segítője azoknak, akik Őt szolgálják és az elpusztítója az Ő ellenségeinek, a hitetleneknek, ezért szükséges a segítségéért esedezni minden alkalommal. Emellett a Próféta utasított minket, hogy így tegyünk.”

Ibn Khaldún úttörő filozófus és történész, továbbá malikita jogtudós, híres könyvében az al-Mukaddimában, mely az első történelemtudományos mű, megjegyzi:

“A muszlim közösségben a muszlim küldetés egyetemessége és azon kötelezettség következtében, hogy – akár meggyőzéssel, akár kényszerrel – mindenkit áttérítsenek az iszlámra, a szent háború vallási kötelesség. “

Az iszlámban a vallási ügyekért felelős személy erőszakpolitikát folytat, mivel Khaldún szerint “az iszlám kötelezve van arra, hogy átvegye a hatalmat más nemzetek felett.”

A ma radikálisnak vagy fundamentalistának nevezett iszlám nagy középkori teoretikusa, Ibn Tajmijja egy hambalita jogász volt. A következőt mondta: “Mivel a törvényes háború lényegében dzsihád, és mivel a célja az, hogy a vallás teljesen Allah vallása legyen, és hogy Allah igéje mindenek fölött álljon, ezért a muszlimok szerint azokkal, akik ennek a célnak az útjában állnak, harcolni kell.”

Az erőszakos dzsihád folyamatosan jelen volt/van az iszlám történelmében. Eddig egyetlen jelentősebb muszlim csoport sem utasította el a fegyveres dzsihád tanait. A dzsihád teológiája, mely megtagadja a hitetlenektől az emberi jogokat és emberi méltóságukat, a mai napig hozzáférhető bárkinek, akinek megvan a szándéka és eszköze arra, hogy alkalmazza azt.A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email