Az iszlám alapjai 13.) A nők helyzete az iszlámban


Egy hadíszban leírják, hogy Mohamed a következőt mondta:

“Betekintettem a paradicsomba és láttam, hogy ott az emberek többsége a szegények közül került ki. És betekintettem a pokolba, és láttam, hogy ott az emberek többsége nő.” (Szahih al-Bukhári 3241, Szahih Muszlim 2737)

Amikor Mohamedet kérdőre vonták ezzel kapcsolatban, elmagyarázta:

“Megmutatták nekem a poklot és soha nem láttam olyan ijesztőt. És láttam, hogy ott az emberek többsége nő.” És megkérdezték tőle: “Miért, ó Allah hírvivője”? Mire azt mondta: “A hálátlanságuk miatt” (és a kafír szót használta, amit gyakran ‘hitetlenségnek’ fordítanak.) Megkérdezték: “Hálátlanok Allahhoz?” Azt válaszolta: “A társaikhoz hálátlanok, azaz a férjeikhez – és nem hálásak a jó bánásmódért. Még ha egy életen keresztül is jól bánsz valamelyikkel, ha meglát benned valami nem kívánatosat, akkor azt mondja: ‘soha nem kaptam semmi jót tőled!’ ” (Szahih al-Bukhári 1052)

Egy másik hadíszban pedig leírják, hogy: Allah hírvivője kiment a muszallára (imahely a mecseten kívül) az Íd al-Adhá és az Íd al-Fitr napján, amely két nagy fesztivál-ünnep, az iszlám naptárban. Amikor nők mellett haladt el, azt mondta nekik: ‘Ó nők, jótékonykodjatok, mert láttam, hogy a pokol lakói között ti vagytok többségben!’ Mire megkérdezték: ‘Miért van ez, ó Allah hírvivője?’ Mire ezt válaszolta: ‘Mert gyakran átkozódtok és hálátlanok vagytok férjeitekhez!’ Nem láttam senki mást olyan tökéletlennek, ami az intelligenciát és a vallási elköteleződést illeti, mint ti!’. “Néhányotok még egy óvatos, okos férfit is félre tud vezetni.” A nők megkérdezték: ‘Ó, Allah hírvivője, mi olyan tökéletlen az intelligenciánkban és vallási elköteleződésünkben?’ Ezt válaszolta: ‘Hát nem két nő tanúvallomása ér fel egy férfiéval?” Mire a nők: ‘de igen’. (mert ez egyébként benne is van a Koránban). Mire Mohamed azt mondta: ‘Hát ez a tökéletlen a nők intelligenciájában.’ Azután azt mondta Mohamed: ‘És nem igaz-e, hogy egy nő sem imádkozni, sem pedig böjtölni nem képes a menstruációja alatt?’ Mire a nők: ‘Ez is igaz’. Erre Mohamed: ‘Hát ez a tökéletlenség a vallási elkötelezettségükben.’ (Szahih al-Bukhári 304)

Ennek az abszurditása nyilvánvaló: Ő maga hozta azokat a törvényeket, amelyek alapján hátrányosan ítéli meg a nőket.

Az iszlámban a nők lényegében a férfiak rabszolgái.

Egy hadísz szerint Mohamed azt mondta:

‘Ha egy férj a feleségét az ágyába hívja – azaz szexuális együttlétre -, és a nő visszautasítja, amivel azt okozza, hogy a férj haraggal megy aludni, akkor az angyalok reggelig átkozni fogják azt a nőt.’ (Szahih al-Bukhári 3237)

Mohamed azt is mondta:

Általa, akinek a kezében van az életem, egy nő addig nem tett eleget az Úr kívánságának, amíg nem tett eleget férje kívánságának. És ha a férj arra kéri a nőt, hogy “adja meg magát” (a szexuális együttlétnek) akkor a nő nem utasíthatja vissza őt, még akkor sem, ha éppen egy teve hátán van.’ (Szunán Ibn Madzsah 1853)

A Korán a maga részéről a nőt egy szántóföldhöz hasonlítja, amit egy férfi kedve szerint művelhet:

“A nő számotokra megművelendő föld, ezért menjetek a földetekre, ahogy kedvetek tartja”. (Korán 2:223)

A Korán szerint egy nő tanúvallomása fele annyit ér, mint egy férfié:

“Hozzatok két férfi tanút, vagy ha nincs, akkor egy férfit és két nőt, így ha az egyik nő téved, akkor a másik emlékeztetheti őt.” (Korán 2:282)

A Korán szerint egy férfinak akár négy felesége is lehet, és ezen kívül tarthat fenn szexuális kapcsolatot rabszolgalányokkal is.

“Ha attól félsz, hogy nem leszel képes igazságosan bánni az árvákkal, akkor vegyél feleségül tetszésed szerinti nőket: kettőt, hármat vagy négyet; de ha attól félsz, hogy nem tudsz majd velük igazságosan bánni, akkor csak egyet vegyél el, vagy pedig egy (foglyot) akit a jobb kezed birtokol – ez megfelelőbb, mert így jobban elkerülheted, hogy igazságtalanságot kövess el.” (Korán 4:3)

“Azok, akiket a jobb kéz birtokol” rabszolgalányok, kifejezetten szexuális célokra – ahogy ezt a Korán egyértelművé is teszi több más bekezdésben.

A Korán arról is rendelkezik, hogy egy fiú öröksége kétszer annyi kell, hogy legyen, mint egy lányé.

A gyerekeid örökségét illetően Allah úgy rendelkezik, hogy a fiú számára annyi jusson, mint két lány számára. (Korán 4:11) 

Ami a legrosszabb: a Korán előírja a férjeknek, hogy verjék meg engedetlen feleségüket.

A férfiak a nők kitartói és irányítói, mert Allah egyiket a másik fölé helyezte [vagyis a férfiak magasabb rendűek, mint a nők], és mivel a férfiak vagyonukkal a nőket támogatják. Ezért a jóravaló nők engedelmesek és őrzik a férjük távollétében azt, amit Allah őrizni parancsolt nekik. És azokat, akik rossz viselkedésétől tartotok, hát figyelmeztessétek őket, és (ha ez nem használ,) hagyjátok őket magukra külön ágyban, és (ha ez sem használ) üssétek meg őket.” (Korán 4:34)

A Korán megengedi a serdülés előtt álló lányokkal történő házasságot is (Korán 65:4) . Kiköti, hogy az iszlám válási eljárása vonatkozik olyan nőkre is, akik még nem menstruálnak.

Egyértelmű: az iszlámban a nők másodrangúak: azon férfiak tulajdonai, akik fennhatósága alatt élnek.

 A sorozat további részei:
Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Print Friendly, PDF & Email