Spencer: Az iszlám alapjai – 13 részes videósorozat

Robert Spencer neves iszlámszakértő 13 részes videósorozata az iszlám alaptanításairól:

 1. Iszlamofóbia: fegyver a szólásszabadság ellen
 2. Az iszlám a béke vallása?
 3. Mohamed békés volt?
 4. A Korán erőszakos versei
 5. A Korán úgynevezett békés versei
 6. Az Iszlám Államnak nincs köze az iszlámhoz?
 7. Miért képvisel az ISIS 1,5 milliárd muszlimot?
 8. A dzsihád szó jelentése
 9. A zsidók és keresztények státusza az iszlám jogban
 10. Az Omár kalifával kötött paktum
 11. Saría
 12. Hudud – az iszlám jog által előírt büntetések
 13. A nők helyzete az iszlámban

1. Iszlamofóbia: fegyver a szólásszabadság ellen

Az “iszlamofóbia” terminus, melyet a muszlimokkal vagy az iszlámmal szembeni valamiféle irracionális, beteges gyűlöletnek tartanak, egy modern kori gondolat-bűncselekmény. Egy az egész világra kiterjedő mozgalom munkálkodik azon, hogy ezt törvényi szintre emeljék. A “fóbia” utótag az sugallja, hogy az iszlámmal kapcsolatos mindenfajta félelem vagy “fóbia” irracionális – mint pl. félelem Mohamed és a jelenkor imámjainak hitetlenek megölésére történő felszólításától, vagy a szeptember 11-ei támadásoktól, melyek ezeket a felhívásokat gyakorlatba ültették.

Az “iszlamofóbia” terminust fegyverként találták ki arra, hogy megbélyegezzenek és elnémítsanak mindenkit, aki szembeszáll a dzsihád terrorral. Az “iszlamofóbia” vádjának célja az, hogy megbélyegezze, démonizálja, marginalizálja és végső soron kriminalizálja az iszlám kritizálását. Mindezt azért, hogy a dzsihád terrortevékenység szabadon, ellenállás nélkül folytatódhasson. Az “iszlamofóbia” vádja révén a dzsihád terroristák szövetségesei és támogatói egy értékes eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy elnémítsák a dzsihád terror ellenzőit.

A videó leirata itt olvasható.


2. Az iszlám a béke vallása?

Nyugaton mindenki azt mondja, hogy az iszlám a béke vallása. Mégis azt látjuk, hogy muszlimok világszerte az iszlám szövegekre hivatkozva követnek el erőszakot. Mit kezdjünk ezzel a jelenséggel?

A videó leirata itt olvasható.


3. Mohamed békés volt?

Mohamed nem volt a béke embere.

A videó leirata itt olvasható.


4. A Korán erőszakos versei

Direkt vagy indirekt módon, a Korán számos verse buzdítja arra a muszlimokat, hogy erőszakot kövessenek el. 

A videó leirata itt olvasható.5. A Korán úgynevezett békés versei

Sok ember gondolja úgy, hogy sok békés vers van a Koránban. És valóban, vannak ilyen versek, azonban sok tradicionális iszlám teológus és Korán-kommentátor azt mondja, hogy az olyan erőszakos versek, mint amilyen a “Kard verse”, amiben a hírhedt “öljétek meg a hitetleneket, bárhol is találtok rájuk” parancs található, valójában felülírja a viszonylag toleránsabb részeket. Ez azt jelenti, hogy a Korán azon tanításait, melyek a hitetlenekkel való békés együttélésről szólnak, hatálytalanítják, felülírják az erőszakos részek. És ez a “felülírás, eltörlés elv” is magán a Koránon alapul: “És ha eltörlünk egy kinyilatkoztatást, vagy elfeledtetjük azt, annál jobbat vagy ahhoz hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudjátok, hogy Allahnak mindezek felett hatalma van?” (Korán 2:106) 

A videó leirata itt olvasható.6. Az Iszlám Államnak nincs köze az iszlámhoz?

Sok ember mondja azt, hogy az Iszlám Állam (ISIS) nem iszlám, mivel több muszlimot öltek meg, mint nem muszlimot. Az ISIS-t azért kritizálják a muszlimok és nem muszlimok megölése miatt, mert ez látszólag ellentmond a Korán következő parancsának: “Nem való az egy hívőnek, hogy megöljön egy hívőt, hacsak nem tévedésből, véletlenül.”

Az Iszlám Állam fanatikus hívei azonban a saját védelmükben, nem a saját elképzelésük, hanem iszlám teológiai alapokon úgy érvelnek – bőséges iszlám forrásra utalva -, hogy az amit tesznek az törvényes dzsihád, melyhez minden muszlimnak kötelessége hozzájárulnia. Vajon a két érvelés közül melyik a helyes? 

A videó leirata itt olvasható.7. Miért képvisel az ISIS 1,5 milliárd muszlimot?

Sok muszlim hangoztatja azt, hogy az Iszlám Államnak nem képviseli a másfél milliárd muszlimot. Ugyanakkor 30000 muszlim csatlakozott a világ minden részéből az Iszlám Államhoz, mivel magát úgy állítja be, mint az iszlám legigazabb megtestesítőjét. Azok, akik mindezt tagadják, nem voltak képesek mindezt megcáfolni. 

A videó leirata itt olvasható.8. A dzsihád szó jelentése

A dzsihád, arabul küzdelem, minden muszlim kötelessége. A muszlim teológusok sok mindent értenek a dzsihád alatt, azonban az erőszakos dzsihád az iszlám történelem folyamatos jellemzője és az iszlám teológia központi alkotóeleme. A dzsihád harcosok Mohamed próféta mondásait és a Korán számos versét a mai napig arra használják, hogy igazolják cselekedeteiket és újoncokat toborozzanak. Eddig egyetlen jelentősebb muszlim csoport sem utasította el a fegyveres dzsihád tanait. A dzsihád teológiája, mely tagadja a nem hívők egyenlő jogait és méltóságát, a mai napig hozzáférhető bárkinek, akinek megvan a szándéka és eszköze arra, hogy alkalmazza azt. 

A videó leirata itt olvasható.9. A zsidók és keresztények státusza az iszlám jogban

Egy valódi iszlám állam pontosan követi a Korán irányelveit. A Koránban Allah megparancsolja, hogy a muszlimok harcoljanak a zsidók és keresztények ellen addig, „ … amíg készségesen meg nem fizetik a dzsizját (fejadót), megadva magukat.” (Korán 9:29.) A muszlimoknak természetesen nem kell fizetniük ezt az adót. 

A videó leirata itt olvasható.10. Az Omár kalifával kötött paktum

Az Omár kalifával kötött paktum az iszlám hagyomány szerint  Omár kalifa  és a keresztény közösség között köttetett. Ezt a paktumot érdemes közelebbről megvizsgálni, mivel csekély történelmi hitelessége ellenére megmutatja, hogy az iszlám jog szerint hogyan kell bánni a dimmikkel – azokkal a legyőzött emberekkel, akik az iszlám törvények alatt élnek. Az iszlám történelme során, kisebb eltérésektől eltekintve, mindig, amikor az iszlám jogot valahol szigorúan alkalmazták, általában ennek a szerződésnek megfelelően bántak a nem muszlimokkal. 

A videó leirata itt olvasható.11. Saría

A saría vagy iszlám jog a Koránon és a szunnán – Mohamed példáján – alapul. A saría az élet minden területére, minden elképzelhető emberi viselkedésre tartalmaz utasításokat. A saría Mohamed példájára, mint a muszlimok számára követendő tökéletes példára összpontosít, melyet minden körülmények között utánozni kell. Előírásokat fogalmaz meg mind a kormányzással, mind pedig az egyéni viselkedéssel kapcsolatban. Mivel ellenzi a szólásszabadságot, valamint a nők és nem muszlimok egyenlő jogait, ezért teljes mértékben összeegyeztethetetlen az amerikai és európai alkotmányok elveivel és szabadságjogaival.
A muszlimok számára utasításba van adva, hogy mindenhol (muszlim és nem muszlim területeken egyaránt) el kell terjeszteniük a saríát. Mivel Allah tökéletes törvényének tartják, a saríat nem lehet megreformálni vagy átdolgozni. 

A videó leirata itt olvasható.12. Hudud – az iszlám jog által előírt büntetések

Az iszlám jogban a hudud alatt azokat a büntetéseket értik, melyeket maga Allah szabott ki a Koránban és a szunnában. Ennél fogva nem lehet lazítani rajtuk anélkül, hogy – sokak szemében – ne vétenének Allahhal szemben. A legtöbb hudud büntetést maga a Korán írja elő.

 • Lopás: kéz levágása
 • Háború Allah és Mohamed ellen: keresztre feszítést, amputáció vagy száműzés
 • Tiltott szex: korbácsolás
 • Hamis vád: 80 korbácsütés
 • Alkohol fogyasztás: 80 korbácsütés

A videó leirata itt olvasható.13. A nők helyzete az iszlámban

“Egyértelmű, hogy az iszlámban a nők másodrangúak: csak árnyékai azon férfiaknak, akik fennhatósága alatt élnek.” 

A videó leirata itt olvasható.Print Friendly, PDF & Email