Wilders: az iszlám tehető felelőssé a manchesteri mészárlásért

Ezt a cikket egy nappal az után írom, hogy a holland parlament tagjai, a brit nagykövet jelenlétében, egy rövid miniszterelnöki beszéddel és egy perces néma csenddel emlékeztek meg a manchesteri áldozatokról. Két hónappal ezelőtt ugyanezt tettük a stockholmi áldozatok emlékére. A múlt év decemberében a berliniekére. Korábban pedig a nizzai, a brüsszeli, a párizsi, a koppenhágai(áldozatokért)… A lista szinte vég nélküli. Azon nyugati nagykövetek száma pedig, akik ezen szomorú okból kifolyólag még nem látogatták meg a parlamentünket, egyre kevesebb.

És minden alkalommal a sokk és fájdalom ugyanazon üres szavait halljuk, és azt, hogy mindez mennyire felfoghatatlan. Azonban soha nem halljuk a miniszterelnökünktől vagy más nyugati vezetőtől, hogy elmondaná az igazságot: mindezen vérontás, szenvedés, fájdalom és szomorúság oka az iszlám.

Az igazság helyett krokodilkönnyeket kapunk. Újra meg újra közhelyeket kell hallgatnunk, politikailag korrekt üres fecsegéseket. Azonban az igazság ettől még az marad, hogy rossz fán nem terem jó gyümölcs.

Aminek szemtanúi vagyunk az 100% iszlám gyakorlat. A Korán „ültessetek rettegést (terrort) a nem-muszlimok szívében” utasításának (Korán 8:12) gyakorlatba ültetése. A prófétának nevezett Mohamed így hencegett a követőinek: „A terror által győzedelmeskedem” (Bukhári hadíszgyűjtemény 4.52.220).

Az iszlám nem egy békeszerető vallás, hanem egy gonosz totalitárius ideológia. Az akarja, hogy az összes nem-muszlim hódoljon be neki. Teljesen összeegyeztethetetlen a szabadsággal és az emberi tisztességgel. Gyűlöletet hirdet, erőszakot terjeszt, természeténél fogva barbár és erőszakos.

Az iszlám kihasználja a szabadságainkat és demokráciánkat, hogy lerombolja a demokráciát és megfosszon bennünket a szabadságainktól. Mecseteket és iszlám iskolákat épít –gyakran szaúdi pénzből -, olyan helyeket, ahol gyűlöletet szítanak a Nyugat ellen. Az iszlám arra használja a jogi rendszerünket, hogy üldözze azokat, akik kritizálják az iszlámot. Úgy működik, mint a köztünk élő ötödik hadtest. Nem a globális felmelegedés fenyegeti a világot, hanem a globális iszlám.

Az egyik támadást követi a másik, ártatlan emberek halnak meg. Mindenki célpont. Teljességgel elfogadhatatlan, hogy vannak még olyan politikai vezetők és olyan média, mely nem vesz tudomást a problémáról. Azt szeretnék elhitetni a polgárokkal, hogy az iszlám egy békeszerető vallás és csak egy kevés iszlám szélsőséges rombol. De ne hagyjuk magunkat hülyének nézni!

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Hollandiában élő muszlimok kétharmada fontosabbnak tartja az iszlám törvényeket, mint a szekuláris demokratikus törvényeinket. Az Amszterdami Egyetem kutatásai szerint a holland muszlimok 11 százaléka szerint elfogadható az iszlám nevében alkalmazott erőszak. Ez több, mint 100 ezer muszlim Hollandiában. Kétszer annyi, mint a holland hadsereg létszáma.

Az iszlám ideológia számára nem lehetséges egy szabad társadalomba asszimilálódnia. Az emberek képesek erre, az ideológia azonban nem. Ezt az ideológiát nem szabad többé a társadalmunkba importálni. Nem azért, mert gyűlöljük az embereket, hanem azért, mert problémánk van egy ideológiával, amely teljesen inkompatibilis a szabadsággal. Azok, akik elvetik az iszlám magjait, rá kell döbbenniük, hogy terrorizmust és a saría jog barbarizmusát –a nők, a zsidók, a keresztények, a hitüket elhagyók és az iszlámkritikusok elnyomását – fogják aratni.

A múlt hónapban a Pew Forum valami igazán sokkolót tárt fel. A világ egyre jobban iszlamizálódik. 2017 és 2060 között a muszlimok száma 70 százalékkal fog növekedni. Ez kétszer gyorsabb növekedés, mint a kereszténységé, háromszor gyorsabb, mint a hinduké, és ötször gyorsabb, mint a zsidóké. 2060-ra az iszlámnak ugyanannyi követője lesz, mint a kereszténységnek. Ezután pedig a legnagyobb hitrendszer lesz a Földön.

Sok nyugat-európai országban a népesség csak a bevándorlás miatt növekszik, akik közül sok muszlim. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és másutt a Mohamed már több nagyvárosban is a legnépszerűbb név. Az iszlám minden eszközt felhasznál. Fegyvereket és bombákat, késeket és autókat, valamint repülőket. De a demográfiát és bevándorlást is.

A múlt évben 180 ezernél többen jöttek át ócska csónakokon Líbiából Európába. És mindez csak a kezdet. Az ENSZ szerint Afrika népessége a század végére meg fog négyszereződni. 1 milliárdról 4 milliárdra. Az afrikaiak közül minden harmadik el akarja hagyni az országát, közülük sokan muzulmánok. És sokan északra akarnak jönni. Ha Nyugat-Európa így folytatja a nyitott határ politikájával, akkor Európa lakossága annak a veszélynek van kitéve, hogy ki fog cserélődni, és a nemzeteit gyarmatosítják és iszlamizálják. Többé nem Európa lesz, hanem Afrika gyarmata.

Azért, hogy elkerüljük a Manchesterhez hasonló atrocitásokat, és leállítsuk az európai lakosságcserét, három lényegi pontot kell meglépnünk:

  1. Ismerjük fel, hogy az iszlám a probléma és kezdjük el de-iszlamizálni a társadalmainkat. Ne legyenek iszlám iskolák, gyűlölet-prédikációk. Egzisztenciális veszélynek vagyunk kitéve, és eszerint kell eljárnunk.
  2. Állítsunk le mindenfajta bevándorlást az iszlám országokból. Ami sok az sok! Azokat a bevándorlókat, akik már az országainkban vannak, szívesen látjuk akkor –és csak akkor -, ha teljesen igazodnak az értékeinkhez, az alkotmányunkhoz, és a törvényeinkhez. Ha azonban bűncselekményt követnek el vagy a saría törvényeknek megfelelően cselekednek, azonnal ki kell utasítanunk őket. Ha szükséges a radikális muszlimokat vádemelés és tárgyalás nélkül börtönbe kell zárni.
  3. Szabaduljunk meg a politikai korrektségtől. Nem szabad engedni, hogy az iszlám kihasználja a szabadságainkat és az alkotmányos jogainkat azért, hogy lerombolja azokat. Naiv és veszélyes jogokat adni egy totalitárius ideológiának, ami ha hatalomra kerül, megfoszt bennünket a jogainktól. Fel kell ismernünk, hogy az iszlám háborút hirdetett ellenünk. Azonban mi nem fogjuk engedni, hogy győzzön.

Az iszlám gyűlöl bennünket. És senki sem véd meg minket. A vezetőink cserbenhagytak bennünket!

Kezdjünk el bátran cselekedni, tegyük meg, ami a kötelességünk és de-iszlamizáljuk a nemzeteinket azért, hogy megvédjük magunkat és szabadok maradhassunk.

Forrás: Gates of Vienna

Print Friendly, PDF & Email