Miért hódol be Európa önként az iszlámnak? │ Bat Ye’or

 

 

Szeretném kifejezni a köszönetemet és a hálámat, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos konferencián, amely civilizációnk jövőjével kapcsolatos. És köszönöm a lehetőséget, hogy kifejthetem a véleményemet erről a problémáról.

A témám a dimmiség: az a speciális kapcsolat, amelyet a muszlimok létrehoznak a nem-muszlimokkal a vallási, politikai és társadalmi követeléseik által. Ezek a kapcsolatok a Koránon és a szunnán alapulnak; kötelező jellegűek és a saría szabályozza őket. Ezek ültetik át a gyakorlatba az iszlámnak a világról alkotott elképzelését.

Amit én dimmiségnek nevezek, azt a muszlimok toleranciának hívják… De én inkább azt a fogalmat használom, amely a zsidó-keresztény és nyugati nézőpontot fejezi ki ezzel a társadalmi helyzettel kapcsolatban. Az a véleményem, hogy az Európába – és más nyugati területekre – történő muzulmán bevándorlással együtt a DIMMISÉG – amely a hagyományos vallási és történelmi módja annak, ahogy a muszlimok viszonyulnak a nem-muszlimokhoz – átkerült Nyugatra is.

Ennek sok oka van; ahogy ezt már érintették az előttem felszólalók: Az első a ködösítés ezzel a támával kapcsolatban. Annak a nehézsége, hogy szabadon lehessen vitát folytatni az iszlámmal kapcsolatos ügyekről a félelem és a fenyegetések miatt, valamint az “iszlamofóbiával” történő vádaskodások miatt – amelyek elfogadásába soha nem szabadna belemenni.

Mondanék néhány példát erre a dimmiségre, a történelemfelfogás területén.

A muszlimok vallási történelem felfogása

Ez a fajta történelem ugyanis egyszerre vallási és világi történelem. Először a vallási történelemről beszélve: az emberiség “muszlimnak született” – mert ez az, ahogy a muszlimok az emberi lényt mint olyat értelmezik. Ez esetben mi “valláselhagyók” vagyunk.

És itt egyetértek Robert Spencerrel, hogy a ‘hitetlenek’ azok, akik elutasítják annak elismerését, hogy vannak muszlimok; tudják, hogy az “iszlám az igazság”, de ennek ellenére tovább folytatják ‘hibás’ tevékenységeiket: ők ‘a legrosszabb gonoszságot képviselik’. Szóval akkor mi hitelhagyók vagyunk azon muszlimok szemében, akik ide jönnek, valamint a 1,5 milliárd Európán kívüli muszlim számára. Fontos felismerni azt, hogy hogyan látnak ők bennünket!

És ha nem vagyunk hitelhagyók, akkor egyáltalán létezik-e valamilyen vallási identitásunk, önazonosságunk a muszlimok szemében?

Például ők tagadják a bibliai történelem létezését. Az iszlám számára az egész bibliai történelem és a biblia minden szereplője muszlim – ideértve Jézust is, aki náluk muzulmán próféta, aki az iszlámot hirdeti; Jézust ők Iszának nevezik. Tehát valójában ez az oka az iszlám és Izrael közötti konfliktusnak, hogy nem fogadják el a Bibliát, a Biblia valóságát és történelmét. És a muszlimok azt mondják, hogy sem Izraelnek, sem a zsidóknak, sem a keresztényeknek nincs semmilyen gyökere a Szentföldön; mondván, hogy a zsidók, a judaizmus és a kereszténység előtt és a Biblia előtt az ottani népesség muszlim volt. Így még a vallási identitásunkat is tagadják. A Biblia tagadása – ideértve az evangéliumot – a zsidó és keresztény önazonosság tagadását jelenti

És feltehetjük magunknak a kérdést: a kereszténység egy muzulmán Jézustól, Iszától eredne? Ez esetben a judeo-kereszténység nem létezik. Ahogy ezt számos (muzulmán) politikus és teológus is kimondta: „a judeo-kereszténység nem létezik, mivel a judaizmus és a biblia története hamis – és persze az evangélium is -, a kereszténység az iszlám része, Isza vallása és vissza kell térnie az iszlámhoz – ahonnan ered”. És látjuk azt, hogy ez a szélsőséges iszlám militarizmus az egyházakat lényegében túszul ejti az iszlám országokban. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha Európa lemond judeo-keresztény identitásáról, akkor ennek következtében Törökország be fog jönni. És mivel Törökország elutasítja ezt az identitást, mi alkalmazkodunk a muzulmán bevándorlókhoz, akik elutasítják Európa judeo-keresztény identitását. Egy ilyen (judeo-keresztény) Európába ők soha nem fognak beilleszkedni.

A muszlimok világi történelem felfogása- dzsihád, rabszolgaság, imperializmus

Most beszéljünk a világi történelemről! Vajon a dzsihád népirtó háború – ez a nyugati kritériumaink szerinti meghatározás; vagy pedig egy ‘szent kötelesség’, amit azért végeznek, hogy elnyomják a ‘hitetlenséget’? – ez az iszlám kritériumai szerinti meghatározás.

A Civilizációk Szövetsége és az Anna Lindh Alapítvány (angolul itt), valamint az európai kormányok az iszlám verziót választották.

Nem kritizálhatjuk a dzsihádot, nem vitatkozhatunk róla. És szerintem még azt is kimondták, hogy bizonyos szavakat nem használhatunk: a dzsihád a „tiltott szavak szótárába” kerül, mert sérti a „muzulmán érzékenységet”.

Tehát nekünk el kell fogadnunk azt, amit a muszlimok ‘igazságos háborúnak’ tekintenek, miközben a mi kritériumaink szerint ez a mi megsemmisítésünkért és elpusztításunkért vívott háború. Nekünk mégis azt kell mondanunk, hogy ‘ez egy igazságos háború’ és nekünk ezt tilos kritizálnunk.

Tabutéma-e az iszlám rabszolgaság? Ismert, hogy nem zárkózunk el a rasszista indíttatású rabszolgaság történelmi kritikája elől — és ez nagyon helyes. De miért nem tesszük ugyanezt a vallási indíttatású rabszolgasággal is, amelyet a dzsihád törvényei előírnak, – és amit az iszlám kezdetei óta gyakorolnak is – és még a mai napig is létezik Afrikban, a történelem során pedig még tágabb térbeli és időbeli keretek között gyakorolták? Erről miért nem beszélhetünk?! Ez egy másik tabutéma.

És mi a helyzet az imperializmussal és a hódítással, amit muszlim imperializmusnak nevezünk? Mert nem szabad beszélnünk a hódító muszlim imperializmusról, mivel a muszlimok úgy hiszik, hogy amikor területeket hódítanak meg és szereznek meg, akkor ezek a területek valójában már az övéké voltak, mivel ezeket Allah odaígérte nekik, és amikor dzsihádot hajtanak végre, ők csak annyit tesznek, hogy odamennek és ‘visszaszerzik’ a saját földjeiket amelyeket a hitetlenek törvénytelenül birtokolnak. Így aztán ők ‘védekező háborút’ folytatnak azért, hogy a saját jogukat érvényesítsék ezen a földön … És ha a hitetlenek harcolnak ellenük, akkor a hitetlenek az agresszívak – mindig a hitetlenek az agresszívak – míg a muszlimok ‘önvédelmi háborút’ folytatnak. És ma mi nem vitathatjuk meg ezt a problémát, hanem el kell fogadnunk az iszlám hódítás jövőképét. Nem folytatunk vitát az iszlám imperializmusról.

Az iszlám szerint nincs nyugati civilizáció

Most beszéljünk a relativizmusról! Európa – mint civilizáció – az OIC szerint, amely az Iszlám Konferencia Szervezete, amelynek 56 ország a tagja,  és az Anna Lindh alapítvány szerint “Európa és a Nyugat a muszlim világgal együtt egyetlen közös civilizációt alkot, a kultúrák sokféleségével.” Nem szabad kimondanunk azt, hogy “különböző civilizációk”, mert ez utalna a civilizációk összecsapására… Tehát azt mondjuk, hogy “együtt vagyunk egyetlen civilizációban”.

Most pedig az OIC már azt kéri, hogy Európa ismerje el az ‘iszlám kultúrájának és civilizációjának óriási hozzájárulását” Európa fejlődéséhez, és hogy Európa foglalja ezt a témát az iskolai és egyetemi tantervekbe … Tehát e szerint a mi nyugati civilizációnk valójában egy iszlám civilizáció lenne … Nincs vallási önazonosságunk, történelmünk … sőt, még saját civilizációnk sincsen !

Nézzük, milyen is a jogok felfogása Európában a muszlim bevándorlókkal kapcsolatban ! Az OIC folyton emlékeztet bennünket, – és konkrétan a 2005-ös mekkai szimpóziumon – hogy bűnösnek kell érezünk magunkat! Bűnösnek a keresztes hadjáratok miatt; bűnösnek a gyarmatosítások miatt, és minden idők legeslegnagyobb bűne miatt: Izrael Állam helyreállítása miatt.

Pontosan ezt mondták ezekben a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó ajánlásokban ezen az OIC csúcstalálkozón: >>Számon kell kérni a nyugati hatalmak erkölcsi tartozását, mivel direkt vagy indirekt módon hozzájárultak a muszlim embereket ért igazságtalansághoz, elnyomáshoz, agresszióhoz és a régóta tartó vitáihoz; és azt, hogy segítsenek a déli szegény országok társadalmi-gazdasági felemelkedésében.<< A dél itt a déli iszlám országokat jelenti. Tehát mivel “vétkesek vagyunk” a muszlimokkal szemben, ezért fizetnünk kell a kulturális és gazdasági fejlődésükért. Ez természetesen euró milliárdokat jelent az EU-tól, mindenfajta kontroll nélkül.

Ez egy “morális és anyagi kötelesség”, amit a dimmiknek teljesíteniük kell. Az OIC kívánalmainak megfelelően Európában a bevándorlóknak megfelelő lakhatást, oktatást, beiskolázást, egészségügyi ellátást, jó fizetést kell nyújtani, és tiszteletet kell feléjük mutatni. Az egyik előadó ezt is megemlítette. Ezért nem használhatunk bizonyos szavakat. Ki kell képezni a muszlim bevándorlókkal kapcsolatba kerülő köztisztviselőket, doktorokat és tanárokat arra, hogy ne sértsék meg a ’muzulmán érzékenységet’.

És mi a helyzet a multikulturalizmussal?

Azt mondják, hogy el kell fogadnunk a multikulturalizmust, még akkor is ha nem akarjuk, mivel az európai nemzeti identitások és értékek “iszlamofóbok”. A kormányainknak el kell nyomniuk az európai értékeket és identitásokat.

De mi az az iszlamofóbia?

Az OIC 2009-es 2. iszlamofóbia jelentése szerint az európai nemzeti identitások, a terrorellenes intézkedések és az illegális bevándorlás elutasítása rasszista, xenofób és iszlamofób akadályok a multikulturalizmus számára. Mivel a bevándorlásnak korlátlanul kellene folytatódnia az európai őslakosok ellenkezése ellenére. Az európai bevándorlás korlátozása iszlamofób.

A muszlimok Európában “diszkriminációtól szenvednek”, – ezt többször is elmondták az Emberi Jogi Tanácsban – melynek két fő oka van: az európai biztonsági intézkedések és az európai nemzeti identitások.

De mit követel az OIC tőlünk, milyen kéréssel fordulnak az EU és az Európai Bizottság felé?

Az iszlám jelenléte – mondja az OIC – visszafordíthatatlan és végleges, és Európának egy multi-etnikumú, multikulturális társadalommá kell újrarendeznie magát. Az OIC több nyilatkozatában is kijelentette, hogy a nyugatra bevándorolt muszlimok az egyetemes umma részei. Ez egy 2008-as dokumentumban szerepel. És mivel az európai muszlim bevándorlók az egyetemes umma részei, az OIC-nek kötelessége megvédenie őket és a befogadó országban megőrizni annak a muszlim országnak a kulturális és vallási örökségét, ahonnan bevándoroltak.

Tehát kötelességük megtartaniuk a vallási, nemzeti és történelmi identitásukat, Európában. Az OIC-nek védenie kell ezt mindenfajta diszkriminációval, elnyomással és kirekesztéssel szemben. A muszlimoknak – mondja az OIC – közös identitásuk van, melyért harcolni kell Nyugaton – különösen Európában – az arab nyelv kötelező ismerete által – amely a “kinyilatkoztatás nyelve”–,  és az iszlám hit kötelező ismeretén keresztül, valamint az iszlám történelem és civilizáció tanításán keresztül. Ezt a tanítást egy hatalmas, Európát és a nyugati világot átszövő hálózat által koordinált iszlám tanítók, iskolák, intézmények és egyetemek végzik, azért, hogy terjesszék ezeket az iszlám tanításokat, férfiaknak és nőknek, fiataloknak és időseknek, születésüktől kezdve egész életükön át; és biztosítsák a megfelelő támogatást azáltal, hogy megterveznek egy oktatási, kulturális és társadalmi programot. Mindezt az ISESCO (Iszlám Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet) teszi, az OIC egyik legfőbb szervezete.

Ez már folyik, és természetesen az európai kormányok beleegyeztek mindebbe. Örökségük nagyszerűségének tanítása a bevándorló muzulmán gyerekeknek lehetővé teszi számukra annak felismerését, hogy a nyugati civilizáció minden aspektusát az iszlámtól kölcsönözte. Ez azt jelenti, hogy mi nem rendelkezünk civilizációval. A nyugati civilizáció minden aspektusa valójában iszlám. “A bevándorlók életének minden aspektusát az iszlám identitásnak kellene alakítania, és mind a viselkedésüket, mind pedig a kapcsolataikat ennek kellene meghatároznia.” Mindezt azért, hogy megerősítse az iszlám jelenlétét Nyugaton, aktiválja az iszlám kultúra teljességét, és hogy megvédje és védetté tegye az iszlám identitást az európai befolyással szemben.

Befejezésül azt mondanám, hogy Európára úgy tekintenek, mint a gyarmatosítás hatalmas területére. Egy olyan kontinensként, ahol a nacionalizmust, az őshonos kultúrákat és identitásokat meg kell semmisíteni, mint ahogy a dzsihádista hódítások után a meghódított területek nem iszlám lakosságát iszlamizálták. Ez a muszlim világ látásmódja, és mi nem lépünk fel ellene, nem harcolunk ez ellen. Épp ellenkezőleg, az EU intézményei több nemzeti és nemzetközi hálózaton és lobbistán keresztül dolgoznak és működnek együtt az OIC-vel. Az európaiakat arra kényszerítik, hogy úgy éljenek, mintha háborús idők lennének, vizsgálat alá kell vetniük magukat a tömegközlekedésnél és nyilvános helyeken, miközben az OIC megsokszorozza a nemzetközi konfrontációkat és vitákat, bele értve az ENSZ-et is, és az európaiak „iszlamofóbiájáról” panaszkodik, amitől a muszlim bevándorlók „szenvednek”, – miközben szabad akaratukból továbbra is áramolnak Európába.

Ugyanúgy, mint a dimmiket, a nyugatiakat arra kényszerítik, hogy elfogadják saját területeik demográfiai és kulturális gyarmatosítását. El kell utasítaniuk a nemzeti történelmüket, identitásukat és kultúrájukat, és az önvédelemhez való jogukat, mivel az iszlamofóbia lenne. A terrorizmus-ellenes intézkedések iszlamofóbok. Tehát a dimmiség kulturális és politikai rendszerében vagyunk, anélkül, hogy tudnánk róla.

Megkérdezhetjük magunktól, hogy mindez a számtalan párbeszéd és lobbizás és civilizációk szövetsége valójában nem egyfajta dawa-e (iszlám térítés), és nem az OIC módszere-e arra, hogy beépítse saját nézeteit az európai rendszerbe. Valójában ezeken a nemzetközi hálózatokon keresztül magunkévá tettük az iszlám rólunk alkotott látásmódját. Melyek ténylegesen uralnak bennünket, mivel az európaiak elveszítették a demokráciájuk, rendszerük feletti kontrollt. Ez átláthatatlan, arc nélküli hálózatokon keresztül történik, ahol olyan döntéseket hoznak, melyeket senki sem felügyel, mint például az Euro-Mediterrán Parlament, amely egyike ezen hálózatoknak; amelyek hatással vannak a politikánkra, anélkül, hogy tudnánk róla. Olyan témákban, mint oktatás, tanmenetek, migráció. És azt éreztetik velünk, hogy vétkesek vagyunk, és ezért fizetnünk kell. Hogy rasszisták és idegengyűlölők vagyunk, mint ahogy azt sok itt jelen levő barátom is ismeri, mivel ők is a vádaskodások áldozatai.

Köszönöm!

Print Friendly, PDF & Email