Az emberi jogok és saría nem összeegyeztethető | Bill Warner

Az iszlám és a saría azonban jóval több, mint csupán egy vallás.  A saría nem az a rendszer, amelynek hatálya alatt szívesen élne az ember, mivel őszintén szólva, ez egy elmaradottabb jog, mint a miénk.

A saríáról és az emberi jogokról szeretnék Önöknek beszélni.

Amikor a muszlimok a saríáról beszélnek, azt mondják „Ez csak arról szól, ahogyan gyakoroljuk a vallásunkat”. Az iszlám és a saría azonban jóval több, mint csupán egy vallás.

1948-ban az ENSZ kiadta az ún. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Most össze fogom hasonlítani ennek néhány elemét a saría-jogokkal, és rájövünk majd, hogy a saría nem az a rendszer, amelynek hatálya alatt szívesen élne az ember, mivel őszintén szólva, ez egy elmaradottabb jog, mint a miénk.

Kezdjük a legelején: „Minden ember azonos méltósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik”. Én egyetértek ezzel, a saría viszont kimondja, hogy vannak, akiknek nincs méltóságuk, ők pedig a káfirok. A káfirok rosszabbak, mint az állatok, és tisztátalanok.

Emberi jog önállóan gondolkodni, saját elképzelésekkel rendelkezni – és ez a kritikus gondolkodást is magába foglalja. A saría viszont azt hirdeti, hogy a kritikus gondolatok jogellenesek, hiszen így támadhatnak olyan gondolataid, amelyek megsértik a Koránban, valamint Mohamed szunnájában található saría-elveket. Ezért a kritikus gondolatok elítélendők a saría szerint. Sőt, valójában a kritikus gondolatok a megölésedhez vezethetnek, ha a saríát teljes körűen alkalmazzák.

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz – ezt mondja az ENSZ. Azonban – ahogy Európában kezdenek rájönni -, amint a muszlimok elárasztják az utcákat éjszakánként, a nők már nem szabadok és nincsenek biztonságban. A saría tehát jogsértő, ezen jogok megtagadása miatt.

Alapvető emberi jog, hogy senkit nem lehet kínzásnak kitenni, így helytelen azt állítani, hogy embereket szabad kínozni, vagy meggyalázni – a saría azonban ezt teszi. Mohamed többször alkalmazta a kínzás módszerét azért, hogy információt szerezzen. A kínzás tehát jogsértő, de része a saríának.

Egységes, az összes állampolgárra vonatkozó jogrendszer kell – úgy is mondhatjuk, hogy azonos törvények vonatkozzanak mindenkire.
A saría szerint azonban ez nem emberi jog: a saría bíróságok másképp ítélkeznek a nők és a férfiak, a (muszlim) hívők és a káfirok ügyeiben. Tehát a saríában nem vonatkoznak azonos törvények mindenkire. Különböző törvények vonatkoznak különböző embercsoportokra.

Emberi jog az, hogy a házasság csak két felnőtt ember beleegyezésével jöhessen létre. A saría szerint viszont nem kell felnőttnek lenned ahhoz, hogy megházasodj, egy öreg férfi elvehet egy gyermekkorú lányt. Miért? Azért, mert Mohamed is ezt tette. Fenntartom, hogy a gyerekházasság jogsértő, vagyis a saría jogsértő ebben a témában is.

Fenntartom, hogy a saría akkor is jogsértő, amikor egy káfir férfi nem vehet el egy muszlim nőt.

Azt is gondolom, hogy a saría akkor is jogsértő, amikor a férfiak és a nők számára eltérő válási szabályokat ír elő.

Mindenkit megillet a vallásszabadság. Úgy gondolom, ez egy emberi jog. És szerintem jogsértő hitelhagyásért megölni embereket, viszont a saría törvény lehetővé teszi ezt.

Mindenkinek joga van a gondolat és a szólás szabadságához, azonban a saríában létezik az ún. istenkáromlás törvény, amelyet ha megszegünk, halálbüntetés járhat érte.

Mindenkinek megvan a joga a véleménynyilvánítás szabadságához, mindenféle formában. Lehet, hogy ez emberi jog, de a saría szerint jogsértő, amely a művészeteket szűk korlátok közé szorítja – legyen az zene, szobrászat, vagy festészet.

Egy embernek az igazat kellene mondania, különösen eskü alatt. Ez jogosan elvárható embertársainktól. Azonban a saría szerint muszlimként becsaphatod a káfirt, még eskü alatt is. Ez helytelen.

Minden feleségnek joga van hozzá, hogy ne verjék – számomra ez egy elég alapvető dolog, egy emberi jog. A saría viszont azt mondja: ó nem, ha muszlim vagy, bizonyos körülmények között megverheted a feleségedet – hiszen Allah is ezt mondja, Mohamed szunnája is ezt mondja és a saría is így rendeli.

Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy ne szülessen vérrokon szülőktől – a belterjesség bűncselekmény a jövő generációi ellen. Azonban a saría szerint ez nem egy jog, ugyanis a Korán és Mohamed szunnája alapján szabad az első unokatestvérrel házasodni. Szerintem ez jogsértő.

Hadd tisztázzam ismét: a saría alacsonyabb rendű az emberi jogokat illetően, és sok olyan dolgot követel, amiknek semmi köze a valláshoz, inkább ahhoz a tényhez köthető, hogy az iszlám egy totalitárius ideológiai rendszer, különösen a politikát illetően.

Print Friendly, PDF & Email