Európa jövője? Tanuljunk a közel-keleti keresztények népirtásából! | Robert Spencer

Aki nem veszi fel az iszlámot ‘kufar harbi’ (háborús hitetlen) lesz és szabadon megölhető az iszlám jog szerint. A közel-keleti keresztények sem hitték el, hogy mindez velük is megtörténhet.
Ugyanaz, ami lerombolta a Közel-Kelet ősi keresztény közösségeit, Európában is elkezdődött, és mindez csak fokozódni fog, hacsak nem állítjuk meg. Ez a jövő vár Észak-Amerikára és Európára, ha a migránsáradatot nem lassítják és nem állítják le véglegesen.

Az elmúlt években Krisztus idejéig visszavezethető ősi keresztény közösségeket tizedeltek és semmisítettek meg el a Közel-Keleten. A legtöbb keresztény nem valószínű, hogy vissza fog térni. Ezek a közösségek több évszázada vannak jelen ebben a térségben, azonban most a háborúzó dzsihádista csoportok – elsősorban az Iszlám Állam (ISIS) – elpusztítják őket.

Az ISIS kifejezetten a keresztény csoportokat támadta, és arra kényszerítette őket, hogy vagy térjenek át az iszlámra, vagy fizessék a Korán által előírt adót, a dzsizját, valamint hódoljanak be az iszlám uralmának, ami megtagadja az alapvető emberi jogokat.

Ezek a dolgok sok embert nyugtalanítanak, mivel úgy gondolkodnak, hogy “Álljunk meg egy szóra! Ezek a közösségek közel 2000 éve vannak jelen, miért támadják őket az iszlám nevében a muszlimok éppen most?”

Azonban, hogy megértsük mi történt, meg kell értenünk az iszlám jogot. Az iszlám jogban a keresztények és zsidók békében élhetnek egy muszlimok által vezetett országban, ha behódolnak az iszlám uralomnak és elfogadják azt a diszkriminációt, amit az iszlám jog előír számukra, valamint fizetik az adót (dzsizját)

A keresztények évszázadokon keresztül tették ezt, olyan iszlám területeken, mint például Irak. A 19. században azonban, amikor az ottomán birodalom – az utolsó kalifátus – mély hanyatlásnak indult, az ottománok a franciák és britek segítségét kérték az oroszok ellen a krími háborúban, akik támogatásuk feltételéül azt szabták az ottománok számára, hogy töröljék el a dimmát, azt az alárendelt állapotot, amiben a keresztények éltek. Az ottománok beleegyeztek ebbe, így az 1850-es években a keresztények felszabadultak, és az ottomán társadalmon belül névlegesen egyenlő jogokat kaptak a muszlimokkal. Hivatalosan többé nem gyűjtötték be a dzsizját. Az I. világháború után, az ottomán birodalom eltörlésével és a nacionalista arab államok megalakulásával ezek az államok nem alkalmazták az iszlám jogot a maga teljességében. Bár a keresztényeknek soha egyik muszlim országban sem voltak a muszlimokkal egyenlő jogaik, azonban viszonylagos békében és stabilitásban tudtak élni.

Mindezek után, van aki talán nem érti, hogy az arab nacionalista rezsimek bukása után miért kezdték el hirtelen üldözni a keresztényeket Egyiptomban, Irakban, valamint Szíriában. Mindez azért történhetett, mert az iszlám jogban van egy kikötés, miszerint a keresztényeknek nem csak be kell hódolniuk, adót kell fizetniük, és alárendelt helyzetben kell élniük, hanem ha fellázadnak a helyzetük ellen, akkor „az iszlámmal háborúban álló hitetlenekké (“kuffar harbi”-vá) válnak, akiket törvényesen meg lehet, sőt meg is kell ölni. A keresztények ebben a helyzetben találták magukat, amikor a hadakozó szunnita dzsihádista csoportok – elsősorban az Iszlám Állam (ISIS) – Irak és Szíria nagy részét elfoglalták, és újra bevezették az iszlám jogot, ami az 1850-es évektől kezdve nem volt rájuk kényszerítve. A helyi keresztényeknek azt mondták, hogy vagy áttérnek az iszlámra, vagy behódolnak és fizetik az adót. A helyi keresztények, akiknek a szülei, nagyszülei, és dédszülei nem fizették az adót, azt gondolták, hogy ez valamiféle letűnt korok gyakorlata, amit most újraélesztettek, és ezt nem voltak hajlandók elfogadni. De ekkor ezek a szunnita dzsihádista csoportok azt gondolták, hogy akkor „az iszlámmal háborúban álló hitetlenek” vagytok, ezért lemészárolunk benneteket. És ezt tették. Ezeket a közösségeket teljesen elpusztították.

Ez történt a keresztényekkel, és ugyanez a hozzáállás jön Európába és Amerikába, a tömeges muszlim beözönlés miatt.

A menekültáradatba beépült az ISIS. 2015-ben, még a migránsáradat kezdete előtt az ISIS ígéretet tett arra, hogy hamarosan félmillió menekülttel fogja elárasztani Európát. Ezután nem sokkal elkezdtek jönni a menekültek. Sokan közülük dzsihád-támadásokban vettek részt. A 130 halálos áldozattal járó 2015 novemberi párizsi mészárlás támadói közül mind a nyolcan olyan menekültek voltak, akik 2015 októberében érkeztek Európába.

Tehát láthatjuk, ahogy az ISIS Európába jön, és ugyanazt a hozzáállást tanúsítja a keresztények felé, miszerint a keresztények behódolnak vagy meg lehet őket ölni. Ezért követik el a terrortámadásokat a muszlimok Európában. És még sok hasonlóra számíthatunk.

Ugyanaz, ami lerombolta a Közel-Kelet ősi keresztény közösségeit, Európában is elkezdődött, és mindez csak fokozódni fog, hacsak nem állítjuk meg. Ez a jövő vár Észak-Amerikára és Európára, ha a migránsáradatot nem lassítják és nem állítják le véglegesen.


Why Muslim Persecution of Christians Has Escalated

Print Friendly, PDF & Email