A muszlimok azért jönnek, hogy átvegyék a hatalmat |Dr. Bill Warner

Általában úgy tartjuk,hogy a migrációt a politika és a szegénység vezérli, de van itt egy másik kiváltó ok is: a dzsihád doktrínája az iszlámban.

Ha figyelik a híreket, akkor tudják, hogy tömeges migráció zajlik az iszlám világból Európába, és ami azt illeti, a menekültprogram keretében az Egyesült Államokba is.

Általában úgy tartjuk,hogy a migrációt a politika és a szegénység vezérli, de van itt egy másik kiváltó ok is: a dzsihád doktrínája az iszlámban.

Hogyan működik ez?

Kezdjük az időszámítással és a naptárral. Az iszlámban nem ugyanazt a naptárt használják, mint mi. Az évet egy „h. u.” jellel látják el: „a hidzsra után” vagyis a bevándorlás után.

És miért is teszik ezt? Nos, ez nagyon egyszerű. Azt gondolhatnák, hogy az iszlám naptár Mohamed születésével kezdődik, vagy a Korán kinyilatkoztatásának napjával.

De nem. Ehelyett az iszlám naptár azzal kezdődik, ami sikert hozott az iszlámnak: a migrációval.

Mohamed 13 évig prédikált az iszlám vallásról Mekkában, és 150 arabot győzött meg arról, hogy áttérjenek az iszlámra. Nem egy magas sikerességi ráta. Amikor elűzték Mekkából, és Medinába ment, dzsihadista és hadvezér lett belőle, ami hatalmas sikereket hozott neki. Miután a dzsihádot folytatva 10 évet töltött Medinában, egész Arábia urává vált, és Arábiában minden arab muszlim lett. Láthatják, a migráció az, ami az iszlámot sikerre vitte, és ez az oka, hogy a naptár kulcsfontosságú a migráció szempontjából. Mert ez az, ami meghozta a sikert.

A múltban a muszlimok nem sokat migráltak, iszlám területeken maradtak. De ma, a túlnépesedés és a szegénység nyomására elindulnak. És persze a háborúk miatt is. Mi segítettük elő a kormányaik destabilizációját, ezért azokhoz jönnek, akik destabilizálták a kormányaikat. Valaha a muszlimoknak iszlám területeken kellett maradniuk, mivel csak ott tudták teljes mértékben követni az iszlám előírásokat, ahol a saría uralkodott.
Most azonban Amerikába jönnek, és új csavar került a migrációs doktrínába. Mehetnek káfir vagyis nem muszlim területekre, de amennyire csak lehet, muszlim enklávékban kell élniük, és amennyire csak tudják, követniük kell a saríát. A múltban volt egy olyan érvelés, hogy a muszlimok egyáltalán nem követhetik a dzsáhilija doktrínát, a káfirok doktrínáját, és maradjanak kívülállók, fallal vegyék körül a gettókat ahol élnek. De a Muzulmán Testvériség új érveléssel állt elő. A bevándorlóknak át kell venniük a politikai folyamatok irányítását. Maradjanak enklávékban amennyire csak lehetséges, kezdjenek el politizálni, és ezen keresztül elkezdhetik befolyásolni az iskolákat, törvényeket, polgárjogokat, a halal étkezést és hasonló dolgokat.

Amit itt tesznek, az a pénzzel, tollal és a beszéddel vívott dzsihád. Azaz meggyőzik az embereket, hogy „Tudod, az iszlám a lehető legjobb dolog”.
Tehát meglehetősen átpolitizált az érvelésük, és a törvényhozóink előtt is így mutatkoznak. Hadd magyarázzam el, hogy tisztábban lássanak. Sok-sok buddhista bevándorló érkezik Amerikába. Mikor láttak olyan megmozdulást, amelyen a buddhisták jogaiért tüntettek? Mikor voltak a buddhistáknak lobbistáik és támogatóik a törvényhozásban? Ez sosem fordul elő.

Amint látják, a muszlimok folyamatos nyomást helyeznek a polgári jogainkra és az amerikai életmód minden aspektusára. Ez mind a dzsihád része. A toll dzsihádja, a beszéd dzsihádja és a pénz dzsihádja.
A pénz dzsihádja például az egyetemeken olyan központokat hoz létre, amelyek szigorúan a saría álláspontját terjesztik.

Az életnek azon részére, amelyet nem tudnak tiszta muszlimként folytatni Amerikában vagy Európában, van egy kibúvó a saría jogban. A szükség törvényt bont. Ha valamit muszlimként meg kellene tenned, de nem tudod, mert káfir országban élsz, akkor nem kell megtenned, mivel az életfenntartás szükségszerűsége fontosabb, mint a saría szabályai. Szóval ezt is tartsuk észben: a dzsihád során a saría bármely szabályát meg lehet szegni.

Tehát amire mi úgy tekintünk, mint politika és szegénység, annak új mozgatórugója van Amerikában, ez pedig a dzsihád politikája, a migráció mint dzsihád.

Ezzel még sokat fogunk találkozni. Mit fogunk tenni? Fenn akarjuk tartani a civilizációnkat? Akkor hogy fogjuk kezelni ezt a problémát? És miért hozunk be e problémából egyre többet? Gondolkodjanak el ezen.

Print Friendly, PDF & Email