Pakisztáni muszlim a Svéd Örökségvédelmi Hivatal új vezetője │ Jihad Watch

A
Pakisztánban született muzulmán, Qaisar Mahmood lett a Svéd Nemzeti
Örökségvédelmi Hivatal új vezetője.

Ez
rendkívül furcsa, mivel Mahmood készséggel elismeri, hogy nem olvasott semmit
Svédország kulturális örökségéről. Az új állása azonban egyáltalán nem a svéd
kulturális örökség és a történelmi helyek megőrzéséről és védelméről szól.

Qaisar
Mahmood korábban egy Svédország körüli motoros túrával próbált – nyilvánvalóan
sikertelenül – rájönni, hogy mit is jelent svédnek lenni.

Mahmood
a Svéd Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal vezetőjének a pozícióját nem arra
használja, hogy megerősítse és ünnepelje ezt az örökséget, amiről az állása
elvileg szólna, hanem arra, hogy jelentéktelennek tüntesse fel Svédország
kulturális örökségét és történelmét. Arra, hogy hamis történetmesélést
kreáljon, amely elősegíti, hogy a svédeket rákényszerítsék a tömeges muzulmán
migráció elfogadására.

Azt
mondja, nem szimplán felhívni akarja az emberek figyelmét a viking tárgyakra és
hasonlókra, hanem inkább arra használná fel Svédország történelmét, hogy
megalkosson egy olyan narratívát, amitől a muszlim migránsok „valaminek a
részévé válnak”.

Már
láttuk, hogy ez hogyan működik. Ne felejtsük el a hamisított hírt a viking
halotti ruházatról, amelyre az „Allah” szó van ráírva: 2017 októberében egy
svéd kutató azzal került be a nemzetközi hírek főcímeibe, hogy azt állította, hogy
a viking-sírokban talált temetkezési ruházatokra, amelyek a 9. és 10. századból
származnak, az „Allah” név van ráírva. A szándéka nyilvánvaló volt: meggyőzni a
svédeket, hogy az iszlám mindig is Svédország része volt, egészen a vikingek
idejéig visszamenőleg, és ezért nem kellene aggódniuk a tömeges muzulmán
migráció miatt, amely soha nem látott nemi erőszak hullámot és sok egyéb
bűncselekményt hozott Svédországba.

„Az
iszlám mindig is Svédország része volt! Senki ne ellenezze tovább a tömeges
muzulmán bevándorlást!” „Aki ezt teszi, az rasszista!”

A
viking temetkezési ruhákon egyáltalán nem volt rajta az „Allah” név. Stephennie
Mulder, a Texasi Egyetem középkori iszlám művészetének és régészetének docense bebizonyította,
hogy a viking temetkezési szöveteken nem volt rajta az Allah név – röviddel
azután, hogy a nemzetközi lapok lehozták, hogy rajta volt. De addigra a kár már
bekövetkezett. Az elképzelés addigra beépült a köztudatba, még ha nem is nagy
mértékben: „A Vikingek valóban muzulmánok voltak. Az iszlám svéd. Svédország
iszlám volt, mielőtt keresztény lett volna. A muzulmán migránsok svédek.!!!”

A
„Viking-Allah” temetkezési szövetes propaganda hadjárat csak az egyik
megnyilvánulása volt annak, amit Qaisar Mahmood és más hozzá hasonlók
folytatnak. Svédországnak nincs muszlim történelme, de Qaisar Mahmood azon
dolgozik, hogy megváltoztassa a kulturális örökség teljes fogalmát, valamint azért,
hogy politikai és társadalmi terveinek elérése érdekében fiktív sztorikat
kreáljon egy történelmi muzulmán jelenlétről Svédországban.

Qaisar
Mahmood pakisztáni: természetesen nem svéd, és nincs is svéd öröksége. A svéd
örökség és történelem ismeretének hiánya miatt – amit el is ismert – alkalmatlanná
kellett volna nyilvánítani erre a pozícióra. De Svédország ezzel a módszerrel
törli el önmagát, és követ el kulturális és nemzeti öngyilkosságot.

Végül
is maguk a svédek jelölték ki Qaisar Mahmoodot erre a pozícióra. Maguk a svéd
vezetők akarják elpusztítani a svéd kulturális és nemzeti önazonosságot.

Annak
kapcsán, hogy Qaisar Mahmoodot nevezték ki a Svéd Nemzeti Örökségvédelmi
Hivatal élére, arra is emlékezzünk, hogy a Korán szerint a romok azt jelzik,
hogy Allah megbüntette azokat, akik elutasították őt.

A
Korán ezt írja: „Sokféle életforma semmisült már meg előttetek: járjatok hát át
ezen a földön, és nézzétek meg, mi lett azoknak a végzete, akik elvetették az
(iszlám) igazságát.” (Korán 3: 137)

Ez
az egyik alapja annak az iszlám elképzelésnek, hogy az iszlám előtti
civilizációk és a nem iszlám civilizációk mind dzsahilíjja – azaz a hitetlenek
társadalma, amely értéktelen szemét.

Nyilvánvaló,
hogy ez aláássa az ókori helyszínek és nem-muzulmán vallási létesítmények idegenforgalmi
jelentőségét – amelyek Svédország egész területén megtalálhatók.

A
nagyszerű regényíró, V. S. Naipaul találkozott ezzel a hozzáállással a muzulmán
országokban való utazásai során. Megfigyelései szerint sok muszlim számára „az
iszlám előtti korszak a ‘sötétség ideje’, és ez része a muzulmán teológiának. A
történelemnek a teológiát kell szolgálnia.” Naipaul elmeséli, hogy egyes
pakisztáni muzulmánok – egyáltalán nem értékelve a híres nemzeti régészeti
helyszínt – Móhan Dzsódaró romjaiban oktatási lehetőséget láttak az iszlám
számára. A muszlimok azt javasolták, hogy táblázzák ki a Korán 3:137 -et, mint
oktatási eszközt.

Ezért
az ember elgondolkodik, hogy vajon mit fognak megengedni Qaisar Mahmood-nak, hogy
megtegyen vagy ne tegyen meg Svédország történelmi helyszíneivel és leleteivel
… De bármilyen pusztítás is következzen be, a svéd hatóságok nyilvánvalóan
éppen ezt akarják.

Print Friendly, PDF & Email