Wilders: “a magyarok ma a szabadság és demokrácia védelmezői”

Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önökkel. Nagy büszkeséggel tölt el engem könyvemnek magyar nyelvű kiadása. Több, mint 25 évvel ezelőtt egy magyar hölgyet vettem el feleségül. Az elmúlt 25 évben talán több, mint 100 alkalommal is már meglátogattam az Önök országát, és meggyőződhettem arról, hogy mennyire mélyen elkötelezettek a szabadság iránt. Azért vagyok itt, hogy bemutassam a könyvemet, ami egy tiszteletadás a szabadság mellett. Meggyőződésem, hogy zsidó-keresztény gyökereinkből származik a szabadságunk, a demokráciánk és minden értékünk.

Ma a civilizációnk támadás alatt áll. A legnagyobb veszélyt, amely az értékeinkre és demokráciánkra leselkedik, azt iszlámnak hívják. A könyvem bemutatja Önöknek azt, hogy miért. Több oka is van annak, hogy Halállistán lett a címe. Először is azért, mert az iszlámnak és Mohamednek éles kritikusaként én magam is halállistára kerültem. Számos szélsőséges iszlám szervezet halállistáján szereplek, olyanokén, mint az al-Kaida, az ISIS vagy a pakisztáni talibán. Ez azért van így, mert az iszlám törvények szerint az iszlámnak és Mohamednek a kritikája halálbüntetést érdemel. Ezért 2004 óta bárhova utazom a világon, beleértve Magyarországot is, rendőrök sokasága véd engem. Hálás vagyok ezért nekik.

Politikusként és e könyv szerzőjeként is az a célom, hogy másoknak ne kelljen ugyanazt a sorsot megtapasztalni, mint amit én élek az elmúlt években. A kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessek az iszlámmal szemben. Nagyon világossá tették mindezt az elmúlt években a nyugati országokban megtapasztalt terrortámadások, melyeknek ártatlan férfiak, nők és gyermekek voltak az áldozatai. Az emberi élet semmit sem számít azoknak a dzsihadistáknak, akik a harcokat Mohamed példája alapján vívják. A mi számunkra az élet az érték, az ő számukra viszont a halál. Ezért sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ma mindannyian valamilyen módon halállistán vagyunk.

Fontos megértenünk, hogy az iszlám nem pusztán egy vallás, hanem olyan totalitáriánus ideológia, amely vallási köntösbe öltözteti magát. Célja, hogy az egész világot a saría törvények barbár uralma alá hajtsa. Vezető iszlám tudósok nem csinálnak ebből titkot. Engedjék meg, hogy idézzem egyiküket, Abul A’la Maududit, egy neves 20. századi pakisztáni iszlám gondolkodót, akinek gondolatai a mai napig számos muszlimra nagy hatást gyakorolnak. Ő ezt mondta: „Az iszlám nem csupán egy vallási hitvallás, hanem egy olyan forradalmi ideológia, amelyben a dzsihád arra a forradalmi küzdelemre utal, amelynek célja minden államnak és kormánynak a föld színéről való eltörlése.” Természetesen azoknak az államoknak és kormányzatoknak az eltörlése, amelyek szemben állnak az iszlám ideológiájával és programjával.

A mai iszlám megértéséhez nagyon fontos ismerni az iszlám történetét. A könyvemben elolvashatják, hogyan alapította meg Kr.u.622-ben Mohamed az iszlámot Mekkában. És hogyan ment követőinek egy csoportjával Mekkából Jatribba – egy zsidó fennhatóság alatt álló oázisba. Ott átvette a politikai hatalmat, az oázisnak új nevet adott: Medina, ami szó szerint azt jelenti, „a próféta városa”, és innen indult Arábia meghódítására. Az iszlám naptár a Mekkából Medinába történő hidzsrával kezdődik. Tehát a hidzsra, a bevándorlás, a hódítás az első napja az iszlám naptárnak. Nagyon fontos, hogy az emberek megértsék ennek a következményét. Ahogy említettem, az iszlám nem elsősorban vallás, bár az emberek áttérnek az iszlámra, de ez egy mellékes vonása. Az iszlám kétféle módon terjed: hódítással, ami a dzsihád, és a hidzsrával, ami a bevándorlás. Ma látjuk, hogy ez a hidzsra hogyan zajlik: iszlám migránsok tömegei áramolnak Európába. A könyvemben bemutatom a dzsihádnak és a hidzsrának a természetét, valamint azt is, hogy mennyire kevéssé hajlandó számos nyugat-európai politikus ellenállni az iszlám fenyegetésének. Ami azt gondolom, hogy egy öngyilkos küldetés. Hadd mondjak mindegyikről külön-külön néhány szót.

Dzsihád

Először a dzsihádról: napról-napra szenvedünk a dzsihádtól. Gondolják csak végig, mit művelt az ISIS Szíriában, Irakban, vagy akár itt Európában. Az iszlám nevében dzsihadisták gyilkos terrortámadásokat követtek el Nizzában, Berlinben, New Yorkban, Párizsban, Amszterdamban, Londonban, Manchesterben és Brüsszelben. Nem szabad, hogy meglepjen bennünket ez az erőszak, mert mindez benne van a Koránban. A Korán 9. szúra 29. versében olvasható, hogy szabad zsidókat és keresztényeket meggyilkolni. A 8. szúra 12. versében lehet olvasni arról, hogy lehet terrorizálni nem muszlimokat. Nem fogok egyenként végig menni azokon a Korán verseken, amelyek arról szólnak, hogyan lehet embereket fogságba, szexrabszolgaságba kényszeríteni, hogyan lehet hitetlenek ellen háborút indítani és hogyan lehet a világot az iszlám uralma alá hajtani. Mindezek benne vannak a Koránban. A Koránról a muszlimoknak az a meggyőződése, hogy isten szavai, ezért megváltoztathatatlan, nem lehet egy olyan Korán-iskolát sem találni, amely hozzá járulna ennek az értelmezésnek a megváltoztatásához. A 7. században Mohamed által nyújtott példa ma is követendő a muszlimok számára világszerte. Mohamed zsidó törzseket mészárolt le, háborús bűnöket követett el, embereket hajtott rabszolgaságba, egy Aisa nevű fiatal lányt vett feleségül és erőszakolt meg. A nagy probléma az, hogy még ma is világszerte több mint 1,5 milliárd ember tekinti Mohamedet példaképének. És ez riasztó. Persze tudom, hogy számos mérsékelt muszlim van. Különbséget kell tenni az ideológia és az emberek között. Természetesen nem mindem muszlim terrorista. de sajnos a terroristák nagy része muszlim. A jó hír az, hogy világszerte muszlimok milliói nem hajlandók részt venni a dzsihádban, A rossz hír az, hogy sokan viszont hajlandóak. Az elmúlt héten látott napvilágot a hír, hogy Németországban, Alsó-Szászországban a megkérdezett muszlimok 30 százaléka lenne hajlandó részt venni dzsihádban és meghalni miatta. Az én hazámban Hollandiában az Amszterdami Egyetem, ami egy nagyon baloldali, liberális intézmény, kutatása azt állapította meg, hogy a muszlimok 11 százaléka elfogadhatónak tartja az erőszak alkalmazását az iszlám nevében. A helyzet az, hogy egymillió muszlim él Hollandiában, a 11 százalékuk az 110.000 ember , ami kétszerese a holland hadseregnek. Ezért mondom azt, hogy az iszlám a civilizációnkra leselkedő legnagyobb veszély.

Dzsihád Magyarország ellen

És nem ez az első alkalom, hogy az iszlám megpróbálja meghódítani Európát. Önök ezt jobban tudják nálam, mert Magyarország évszázadokig a dzsihád elleni harc élvonalában állt. A könyvemnek az előszavában írok arról, hogy a magyarok a 14. századtól kezdve milyen bátran harcoltak az oszmánok ellen. Arról is írok, hogy az akkor is már rövidlátó nyugati vezetők hogyan mulasztották el, hogy a magyarok segítségére siessenek 1526-ban, a mohácsi csatában. 1526-tól kezdve Magyarországot lerohanták és több mint 150 éven keresztül rettenetes iszlám uralmat, elnyomást kellett elviselnie. És ahogy az Önök Himnuszában is benne foglaltatik, ez volt a magyar nép vérzivataros századainak a legsötétebb időszaka. De Önök harcoltak, még a legnehezebb időkben is harcoltak. És ahogy a könyvemben is írom, végül is a bátran ellenálló magyar harcosok egy elviselhetetlen, megoldhatatlan pénzügyi terhet jelentettek az Oszmán Birodalom számára és ezért visszavonultak. Ezért tehát Európa adósa Önöknek. Ha akkor nem állnak ki a magyarok, könnyen elképzelhető, hogy a keresztény civilizáció már akkor eltűnt volna Európából. Ma Magyarország ugyanezt teszi. Magyarország az egyetlen ország, amelynek volt bátorsága, hogy kerítést építsen az iszlám bevándorlók áradatával, cunamijával szemben.

Hidzsra – bevándorlás

Ez vezet át a második témámhoz a bevándorláshoz, azaz a hidzsrához. Az elmúlt 30-40 évben felelőtlen nyugati politikusok iszlám bevándorlók millióinak engedélyezték a letelepedést Nyugat-Európában. És nemcsak beengedték őket, hanem sosem várták el tőlük, hogy asszimilálódjanak a befogadó nyugati társadalmakba. Ez nagy hiba volt. Pár évvel ezelőtt egy közvélemény-kutatás felfedte, hogy a hollandok többsége is úgy látja, hogy a második világháború óta a kormány legnagyobb hibája volt mindez. Milliókat engedtünk be az elmúlt években. És ma is további 6 millió ember várakozik a Földközi-tengernek a déli, keleti térségében, hogy belépjen, bejusson Európába. És ha önök azt gondolják, hogy mindez rossz – s valóban az is -, akkor tudniuk kell, hogy ez még csak a kezdet. Nézzék meg Afrika demográfiai helyzetét. Az Egyesült Nemzetek Szervezete nemrég egy jelentést készített, mely szerint Afrika népessége az évszázad végére 1 milliárdról 4 milliárdra fog növekedni. És ebből a prognosztizált 4 millióból várhatóan az egyharmada arra készül majd, hogy Afrikából Európába költözzön. Hadd tegyem hozzá, hogy nem fognak megállni délen, Észak-Afrikában, hanem északra fognak menni, Európába. Többségük muszlim. Az évszázad végéig egymilliárd emberről beszélünk. Tehát nem túlzok akkor, amikor azt állítom, hogy létkérdéssel állunk szemben. Hogyha nem állunk szembe ezzel az invázióval, mert invázióról beszélünk, akkor az a veszély fenyeget, hogy a kontinensünk népessége kicserélődik. Kicserélődik, gyarmatosítás alá kerül és iszlamizálódik. A neves amerikai közvéleménykutató intézet a Pew Research Center készített egy prognózist arra, hogyan fog növekedni az iszlám. A felmérés szerint, ha a jelenlegi politikához képest nem következnek be jelentős változások, akkor nem az évszázad végére, hanem néhány évtizeden belül például Svédország lakosságának 30 százaléka, Németország 20 százaléka, Ausztria 20 százaléka muszlim lesz. És nem egyes emberekről beszélek most, hanem az ideológiáról, melynek az a természete, hogy nem akar asszimilálódni, hanem másokat kényszerít behódolásra. Egész Európában azt láthatjuk, hogy a muszlimok szaporulata jóval magasabb, mint a nem muszlimoké. Sokan nem hiszik el nekem itt Magyarországon, ha azt mondom, hogy már napjainkban az újszülött új gyermekek között a Mohamed a leggyakrabban adott név Hollandiában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Belgiumban. Számos városnegyed Nyugat-Európában az én hazámban sokkal inkább hasonlít Észak- Afrikára és a Közel-Keletre, mint Hollandiára vagy más országra. Ezek a városnegyedek az iszlám szélsőségesség melegágyává váltak. Mindennek a következménye a terrorizmus. Hadd mondjak néhány tényt. A muszlim fiatalok egész Nyugat-Európában felülreprezentáltak a bűnügyi statisztikákban. Svédországban a nemierőszak bűncselekmények száma ugrásszerűen megnőtt. Belgiumban a Genfi Egyetemnek a nemrégiben készült felmérése szerint Brüsszelben 10 nőből 9, tehát 90 % valamilyen szexuális zaklatás áldozatává vált az elmúlt években. És mi a legtöbb nyugati politikus válasza erre? Lezárják a határokat? Megvédik az állampolgárokat? Pontosan az ellenkezőjét teszik. Önök nagyon jól tudják, hogy az Európai Unió bürokratái az önök országát, Csehországgal, Lengyelországgal együtt a bíróság elé idézik, azért, hogy rávegyék önöket a bevándorlók befogadására. Ne engedjék ezt! Mert akkor ugyanazokkal a hibákkal fognak szembesülni, mint amelyeket mi elkövettünk. De a jó hír az, hogy azok az emberek Nyugat-Európában, akik – egy demokratikus és erőszakmentes módon -szembe állnak ezzel, egyre jobban szerepelnek. Az én pártom, ami csupán 10-12 évvel ezelőtt jött létre, a 13 hollandiai parlamenti párt közül már a 2. legnagyobb.

Kulturális relativizmus

A könyvem egyik fejezete azokról szól, akik ezt elkövetik, akik ezt lehetővé teszik. Mert az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy az olyan politikusok, mint Angela Merkel vagy az én miniszterelnököm Rutte, miért engedik, hogy az iszlamizáció megtörténjen. Az őszinte válasz erre az, hogy amellett, hogy gyengék, kulturális relativistákká váltak. Többé nem hisznek a nyugati értékekben, melyek a zsidó-keresztény, humanista kultúrán alapulnak. Nem hisznek többé ezekben és ezért nem hajlandóak, nem készek arra, hogy védelmezzék ezeket. A saját identitásukkal kapcsolatban elbizonytalanodtak, szégyent és bűntudatot éreznek. A nyugat-európai baloldali, liberális politikailag korrekt politikusok, a hatalmon lévő elit szégyent akarnak kelteni bennünk a saját identitásunkkal kapcsolatban, amit nem szabad megengednünk. A nyugati uralkodó elitet megfertőzte ez a kulturális relativizmus, amelynek a jele az, hogy ünnepli a civilizációnkkal szembeni barbár ideológiát. Pedig büszkének kellene lennünk arra, nem pedig szégyenkeznünk, hogy a mi nyugati, európai civilizációnk jobb, mint az iszlám kultúra. Védelmeznünk kell ezt, büszkének kellene lennünk arra, akik vagyunk, büszkéknek kellene lennünk a zsidó-keresztény örökségre. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy az ellenségünknek biztosított szabadság a jele annak, hogy kiállunk a szabadság mellett. De ennek pont az ellenkezője igaz. Ha megfosztjuk az iszlámot azoktól az eszközöktől, amelyekkel elpusztíthatja a szabadságot, akkor nem a szabadság ellen vétünk, hanem éppenséggel megőrizzük azt. Nem engedhetjük meg, hogy a szabadságunk a saját farkába harapó kígyóvá váljon. A szabadságnak olyan demokráciára van szüksége, amely hajlandó megvédeni saját magát. Ha nem vagyunk képesek megvédeni magunkat az iszlámmal szemben, az a Nyugat saját hibája lesz, azzal a Nyugat a saját bukását okozza. Mindez azért lesz, mert Merkel asszony és más nyugat-európai politikusok mindezt elősegítik. A könyvemben leírom azt a három módot, ahogy a nyugat-európai elit ehhez hozzájárul.

Három mód, ahogy az európai elit hozzájárul a Nyugat bukásához

Az első, ahogy már említettem az, hogy nem várják el a bevándorlóktól, hogy asszimilálódjanak. Mivel politikailag inkorrektnek tartják az európai kultúra iszlám kultúra fölé helyezését, ezért nem várják el az asszimilációt. A második mód az iszlám kritikusainak és a nyugat védelmére kelőinek bírálása. A harmadik, a jogi háború, melynek keretében az iszlám szimpatizánsai – muszlimok és nem muszlimok egyaránt – kihasználják a nyugati jogállamnak és jogrendszernek a törvényeit, annak érdekében, hogy elhallgattassák és elnyomják a kritikusaikat és ellenfeleiket. Mindenütt látjuk, hogy ez zajlik. Hollandiában bíróság elé idéztek. A jordán király azzal fenyegetett, hogy Jordániában állít bíróság elé. Az iráni kormány is eljárást akart indítani ellenem. Az indonéz elnök azt mondta, amíg csak élek soha nem tehetem be a lábamat indonéz földre. Próbálnak megfélemlíteni, el szeretnék érni, hogy az emberek tudják, hogy az iszlám kritizálásáért nagyon nagy árat kell fizetni. Ezért nagyon kevesen is választják ezt. Mégis morális kötelesség, hogy kimondjuk az igazat az iszlámról. Soha nem fogom befogni a számat. Több mint másfél millió holland választó választott meg. Én törvényhozó, képviselő vagyok, ezért nem erőszakos módon, hanem csakis demokratikusan szállok szembe az iszlámmal.

A szólásszabadság az egyetlen fegyverem. Sajnos a szólászabadság Nyugat-Európában már nem egyértelmű lehetőség. Az iszlamizáció következtében ma harcolnunk kell azért, ami egykor velünk született jognak számított, a szólásszabadságért.

Mit tehetünk?

Könyvem utolsó fejezetét annak szentelem, hogy mit tehetünk a zsidó-keresztény civilizációnk védelmében. Az első válaszom, ahogy már említettem, védelmezni a szólásszabadságot, nem hagyni, hogy megfélemlítsenek bennünket és mindig el kell mondani az iszlámról az igazságot. A második, meg kell szabadulnunk a Nyugat-Európa számára ma legkárosabb jelenségétől, a kulturális relativizmustól. Nem minden kultúra egyenlő. Senki ne tévessze meg Önöket ebben! Ha azt mondom, hogy a zsidó-keresztény értékek jobbak, mint az iszlám értékek, nem vagyok rasszista, nem vagyok szélsőséges. A harmadik, hogy véget kell vetnünk a muszlim országokból történő bevándorlásnak. Ez az egyetlen lehetőség. Önök, magyarok ebben jobban teljesítenek, mint mi. A társadalmainkat deiszlamizálnunk kell. A jövőben nem szeretnék több mecsetet látni Hollandiában, mint keresztény templomot. Ez a mi országunk. Ha hatalmas mecseteket szeretnének látni, menjenek Szaúd-Arábiába. Negyedik, hogy a politikusok hallgassák meg az emberek többségének hangját. Elég volt abból, hogy a brüsszeli bürokratáknak a rendeleteit és utasításait hajtják végre. Ezért vagyok nagy támogatója és elkötelezettje a nemzetállamok megerősítésének. A demokráciának nemzetállamokra van szüksége. Emberekre, zászlóra és identitásra van szükség, amit az adott nép tisztelhet. És ezért olyan nehéz az Európai Uniós projekt, mert ebben a folyamatban lassan, de biztosan megfosztanak bennünket a nemzetállami jogainktól. Hollandiában az elmúlt évtizedekben a nemzeti szuverén jogainknak egy nagy részét már átruháztuk Brüsszelre és azt gondolom, hogy önök is ugyanezt fogják tenni, ha az EU tagjai maradnak. Mert a brüsszeli senki által meg nem választott és nem átlátható módon tevékenykedő brüsszeli politikusoknak és bürokratáknak a célja, hogy egy európai szuperállamot hozzanak létre. A szuverén nemzetállamok elvesztésével és az európazációval elvesztjük a nemzeti identitásunkat is. És ha nem tudják Önök, hogy kik is valójában, akkor azt sem tudják, hogy kik nem. Ezért nem csak gazdasági vagy politikai okokból, hanem azért is szükséges a brüsszeli monstrumtól való elszakadás és a nemzetállamok megerősítése, hogy nemzetként túléljük, saját kultúrával, identitással, saját határvédelemmel.

Az előbb elhangzottak ellenére optimista vagyok. Önök a bizonyíték arra, hogy ezt meg lehet tenni. És ha Önök végig tekintenek a magyar történelmen, mint ahogy én is tettem – a könyvem előszavában írok erről röviden – akkor látják, hogy ez a harc olyan, mint Dávid harca Góliát ellen. Önök legyőzték az oszmánokat, legyőzték a kommunizmust. Az 1848-as és 56-os forradalom tette Önöket azzá, amik: a szabadság és demokrácia védelmezőivé. Ne becsüljék le azt a nagyon fontos munkát, amit ma Önök Európában végeznek. Nem kedveskedni akarok, ha az ellenkezőjét gondolnám azt ugyanúgy megmondanám. De tény, hogy Önök ma sok európai ember számára a jövő fénysugarai. Önök nem akarnak iszlamizációt. Kiállnak az EU bevándorlási politikájával szemben. Védelmezik a határaikat. Persze lehet azt mondani, hogy mindez könnyű. De szinte senki sem meri megtenni. Önök azonban igen. Ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy a könyvemnek az első fordítása, leszámítva az amerikai kiadást, magyar nyelven jelent meg. Köszönöm a Patmos kiadónak, képviselőinek, Péternek, Andreának, a fordítóknak a munkájukat, hogy ezt lehetővé tették. Ez a könyv a szívemből szól. Mert az ember számára a legnagyobb kincs a szabadság, amit én személyesen már elveszítettem. Meg kell tennünk a kötelességünket. Védjük meg a szabadságunkat! Semmi sem fontosabb annál, minthogy megvédjük szabadságunkat, gyermekeink szabadságát és unokáink szabadságát. Végezetül engedjék meg, hogy idézzem az Önök nagy költőjének, Petőfi Sándornak a versét: „Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok.”


“Ez a mi földünk, aki mecseteket akar építeni, az menjen Szaúd-Arábiába” – Nézze meg Geert Wilders budapesti előadását!

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=9677

Bejegyzés: on 2019. jan. 13.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

Szólj hozzá!

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes