Wilders: “a magyarok ma a szabadság és demokrácia védelmezői”

Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önökkel. Nagy büszkeséggel tölt el engem könyvemnek magyar nyelvű kiadása. Több, mint 25 évvel ezelőtt egy magyar hölgyet vettem el feleségül. Az elmúlt 25 évben talán több, mint 100 alkalommal is már meglátogattam az Önök országát, és meggyőződhettem arról, hogy mennyire mélyen elkötelezettek a szabadság iránt. Azért vagyok itt, hogy bemutassam a könyvemet, ami egy tiszteletadás a szabadság mellett. Meggyőződésem, hogy zsidó-keresztény gyökereinkből származik a szabadságunk, a demokráciánk és minden értékünk.

Ma a civilizációnk támadás alatt áll. A legnagyobb veszélyt, amely az értékeinkre és demokráciánkra leselkedik, azt iszlámnak hívják. A könyvem bemutatja Önöknek azt, hogy miért. Több oka is van annak, hogy Halállistán lett a címe. Először is azért, mert az iszlámnak és Mohamednek éles kritikusaként én magam is halállistára kerültem. Számos szélsőséges iszlám szervezet halállistáján szereplek, olyanokén, mint az al-Kaida, az ISIS vagy a pakisztáni talibán. Ez azért van így, mert az iszlám törvények szerint az iszlámnak és Mohamednek a kritikája halálbüntetést érdemel. Ezért 2004 óta bárhova utazom a világon, beleértve Magyarországot is, rendőrök sokasága véd engem. Hálás vagyok ezért nekik.

Politikusként és e
könyv szerzőjeként is az a célom, hogy másoknak ne kelljen ugyanazt a sorsot
megtapasztalni, mint amit én élek az elmúlt években. A kötelességemnek érzem,
hogy figyelmeztessek az iszlámmal szemben. Nagyon világossá tették mindezt az
elmúlt években a nyugati országokban megtapasztalt terrortámadások, melyeknek ártatlan
férfiak, nők és gyermekek voltak az áldozatai. Az emberi élet semmit sem számít
azoknak a dzsihadistáknak, akik a harcokat Mohamed példája alapján vívják. A mi
számunkra az élet az érték, az ő számukra viszont a halál. Ezért sajnálatos
módon azt kell mondanom, hogy ma mindannyian valamilyen módon halállistán
vagyunk.

Fontos megértenünk, hogy az iszlám nem
pusztán egy vallás, hanem olyan totalitáriánus ideológia, amely vallási köntösbe
öltözteti magát.
Célja, hogy az
egész világot a saría törvények barbár uralma alá hajtsa.
Vezető iszlám
tudósok nem csinálnak ebből titkot. Engedjék meg, hogy idézzem egyiküket, Abul
A’la Maududit, egy neves 20. századi pakisztáni iszlám gondolkodót, akinek gondolatai
a mai napig számos muszlimra nagy hatást gyakorolnak. Ő ezt mondta: „Az iszlám
nem csupán egy vallási hitvallás, hanem egy olyan forradalmi ideológia,
amelyben a dzsihád arra a forradalmi küzdelemre utal, amelynek célja minden
államnak és kormánynak a föld színéről való eltörlése.” Természetesen azoknak
az államoknak és kormányzatoknak az eltörlése, amelyek szemben állnak az iszlám
ideológiájával és programjával.

A mai iszlám
megértéséhez nagyon fontos ismerni az iszlám történetét. A könyvemben
elolvashatják, hogyan alapította meg Kr.u.622-ben Mohamed az iszlámot Mekkában.
És hogyan ment követőinek egy csoportjával Mekkából Jatribba – egy zsidó
fennhatóság alatt álló oázisba. Ott átvette a politikai hatalmat, az oázisnak
új nevet adott: Medina, ami szó szerint azt jelenti, „a próféta városa”, és
innen indult Arábia meghódítására. Az iszlám naptár a Mekkából Medinába történő
hidzsrával kezdődik. Tehát a hidzsra, a
bevándorlás, a hódítás az első napja az iszlám naptárnak.
Nagyon fontos,
hogy az emberek megértsék ennek a következményét. Ahogy említettem, az iszlám
nem elsősorban vallás, bár az emberek áttérnek az iszlámra, de ez egy mellékes vonása.
Az iszlám kétféle módon terjed:
hódítással, ami a dzsihád, és a hidzsrával, ami a bevándorlás.
Ma látjuk, hogy ez a hidzsra hogyan zajlik:
iszlám migránsok tömegei áramolnak Európába.
A könyvemben bemutatom a
dzsihádnak és a hidzsrának a természetét, valamint azt is, hogy mennyire
kevéssé hajlandó számos nyugat-európai politikus ellenállni az iszlám fenyegetésének.
Ami azt gondolom, hogy egy öngyilkos küldetés. Hadd mondjak mindegyikről
külön-külön néhány szót.

Dzsihád

Először a
dzsihádról: napról-napra szenvedünk a dzsihádtól. Gondolják csak végig, mit
művelt az ISIS Szíriában, Irakban, vagy akár itt Európában. Az iszlám nevében
dzsihadisták gyilkos terrortámadásokat követtek el Nizzában, Berlinben, New
Yorkban, Párizsban, Amszterdamban, Londonban, Manchesterben és Brüsszelben. Nem szabad, hogy meglepjen bennünket ez az
erőszak, mert mindez benne van a Koránban.
A Korán 9. szúra 29. versében
olvasható, hogy szabad zsidókat és keresztényeket meggyilkolni. A 8. szúra 12.
versében lehet olvasni arról, hogy lehet terrorizálni nem muszlimokat. Nem
fogok egyenként végig menni azokon a Korán verseken, amelyek arról szólnak,
hogyan lehet embereket fogságba, szexrabszolgaságba kényszeríteni, hogyan lehet
hitetlenek ellen háborút indítani és hogyan lehet a világot az iszlám uralma
alá hajtani. Mindezek benne vannak a Koránban. A Koránról a muszlimoknak az a meggyőződése, hogy isten szavai, ezért
megváltoztathatatlan, nem lehet egy olyan Korán-iskolát sem találni, amely
hozzá járulna ennek az értelmezésnek a megváltoztatásához.
A 7. században
Mohamed által nyújtott példa ma is követendő a muszlimok számára világszerte. Mohamed zsidó törzseket mészárolt le,
háborús bűnöket követett el, embereket hajtott rabszolgaságba, egy Aisa nevű
fiatal lányt vett feleségül és erőszakolt meg.
A nagy probléma az, hogy még
ma is világszerte több mint 1,5 milliárd ember tekinti Mohamedet példaképének.
És ez riasztó. Persze tudom, hogy számos mérsékelt muszlim van. Különbséget kell tenni az ideológia és az
emberek között.
Természetesen nem mindem muszlim terrorista. de sajnos a
terroristák nagy része muszlim. A jó hír az, hogy világszerte muszlimok milliói
nem hajlandók részt venni a dzsihádban, A rossz hír az, hogy sokan viszont
hajlandóak. Az elmúlt héten látott napvilágot a hír, hogy Németországban, Alsó-Szászországban
a megkérdezett muszlimok 30 százaléka lenne hajlandó részt venni dzsihádban és
meghalni miatta. Az én hazámban Hollandiában az Amszterdami Egyetem, ami egy
nagyon baloldali, liberális intézmény, kutatása azt állapította meg, hogy a
muszlimok 11 százaléka elfogadhatónak tartja az erőszak alkalmazását az iszlám
nevében. A helyzet az, hogy egymillió muszlim él Hollandiában, a 11 százalékuk
az 110.000 ember , ami kétszerese a holland hadseregnek. Ezért mondom azt, hogy
az iszlám a civilizációnkra leselkedő
legnagyobb veszély
.

Dzsihád Magyarország ellen

És nem ez az első
alkalom, hogy az iszlám megpróbálja meghódítani Európát. Önök ezt jobban tudják
nálam, mert Magyarország évszázadokig a dzsihád elleni harc élvonalában állt. A
könyvemnek az előszavában írok arról, hogy a magyarok a 14. századtól kezdve
milyen bátran harcoltak az oszmánok ellen. Arról is írok, hogy az akkor is már
rövidlátó nyugati vezetők hogyan mulasztották el, hogy a magyarok segítségére
siessenek 1526-ban, a mohácsi csatában. 1526-tól kezdve Magyarországot
lerohanták és több mint 150 éven keresztül rettenetes iszlám uralmat, elnyomást
kellett elviselnie. És ahogy az Önök Himnuszában is benne foglaltatik, ez volt
a magyar nép vérzivataros századainak a legsötétebb időszaka. De Önök
harcoltak, még a legnehezebb időkben is harcoltak. És ahogy a könyvemben is
írom, végül is a bátran ellenálló magyar harcosok egy elviselhetetlen,
megoldhatatlan pénzügyi terhet jelentettek az Oszmán Birodalom számára és ezért
visszavonultak. Ezért tehát Európa adósa Önöknek. Ha akkor nem állnak ki a
magyarok, könnyen elképzelhető, hogy a keresztény civilizáció már akkor eltűnt
volna Európából. Ma Magyarország ugyanezt teszi. Magyarország az egyetlen
ország, amelynek volt bátorsága, hogy kerítést építsen az iszlám bevándorlók
áradatával, cunamijával szemben.

Hidzsra – bevándorlás

Ez vezet át a
második témámhoz a bevándorláshoz, azaz a hidzsrához. Az elmúlt 30-40 évben
felelőtlen nyugati politikusok iszlám bevándorlók millióinak engedélyezték a
letelepedést Nyugat-Európában. És nemcsak beengedték őket, hanem sosem várták
el tőlük, hogy asszimilálódjanak a befogadó nyugati társadalmakba. Ez nagy hiba
volt. Pár évvel ezelőtt egy közvélemény-kutatás felfedte, hogy a hollandok
többsége is úgy látja, hogy a második világháború óta a kormány legnagyobb
hibája volt mindez. Milliókat engedtünk be az elmúlt években. És ma is további
6 millió ember várakozik a Földközi-tengernek a déli, keleti térségében, hogy belépjen,
bejusson Európába. És ha önök azt gondolják, hogy mindez rossz – s valóban az
is -, akkor tudniuk kell, hogy ez még csak a kezdet. Nézzék meg Afrika
demográfiai helyzetét. Az Egyesült Nemzetek Szervezete nemrég egy jelentést
készített, mely szerint Afrika népessége az évszázad végére 1 milliárdról 4
milliárdra fog növekedni. És ebből a prognosztizált 4 millióból várhatóan az
egyharmada arra készül majd, hogy Afrikából Európába költözzön. Hadd tegyem
hozzá, hogy nem fognak megállni délen, Észak-Afrikában, hanem északra fognak
menni, Európába. Többségük muszlim. Az évszázad végéig egymilliárd emberről
beszélünk. Tehát nem túlzok akkor, amikor azt állítom, hogy létkérdéssel állunk
szemben. Hogyha nem állunk szembe ezzel az invázióval, mert invázióról beszélünk,
akkor az a veszély fenyeget, hogy a kontinensünk népessége kicserélődik.
Kicserélődik, gyarmatosítás alá kerül és iszlamizálódik. A neves amerikai
közvéleménykutató intézet a Pew Research Center készített egy prognózist arra,
hogyan fog növekedni az iszlám. A felmérés szerint, ha a jelenlegi politikához
képest nem következnek be jelentős változások, akkor nem az évszázad végére,
hanem néhány évtizeden belül például Svédország lakosságának 30 százaléka,
Németország 20 százaléka, Ausztria 20 százaléka muszlim lesz. És nem egyes
emberekről beszélek most, hanem az ideológiáról, melynek az a természete, hogy
nem akar asszimilálódni, hanem másokat kényszerít behódolásra. Egész Európában
azt láthatjuk, hogy a muszlimok szaporulata jóval magasabb, mint a nem muszlimoké.
Sokan nem hiszik el nekem itt Magyarországon, ha azt mondom, hogy már
napjainkban az újszülött új gyermekek között a Mohamed a leggyakrabban adott
név Hollandiában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Belgiumban. Számos városnegyed
Nyugat-Európában az én hazámban sokkal inkább hasonlít Észak- Afrikára és a Közel-Keletre,
mint Hollandiára vagy más országra. Ezek a városnegyedek az iszlám
szélsőségesség melegágyává váltak. Mindennek a következménye a terrorizmus. Hadd
mondjak néhány tényt. A muszlim fiatalok egész Nyugat-Európában
felülreprezentáltak a bűnügyi statisztikákban. Svédországban a nemierőszak
bűncselekmények száma ugrásszerűen megnőtt. Belgiumban a Genfi Egyetemnek a
nemrégiben készült felmérése szerint Brüsszelben 10 nőből 9, tehát 90 % valamilyen
szexuális zaklatás áldozatává vált az elmúlt években. És mi a legtöbb nyugati
politikus válasza erre? Lezárják a határokat? Megvédik az állampolgárokat?
Pontosan az ellenkezőjét teszik. Önök nagyon jól tudják, hogy az Európai Unió
bürokratái az önök országát, Csehországgal, Lengyelországgal együtt a bíróság
elé idézik, azért, hogy rávegyék önöket a bevándorlók befogadására. Ne engedjék
ezt! Mert akkor ugyanazokkal a hibákkal fognak szembesülni, mint amelyeket mi
elkövettünk. De a jó hír az, hogy azok az emberek Nyugat-Európában, akik – egy
demokratikus és erőszakmentes módon -szembe állnak ezzel, egyre jobban
szerepelnek. Az én pártom, ami csupán 10-12 évvel ezelőtt jött létre, a 13
hollandiai parlamenti párt közül már a 2. legnagyobb.

Kulturális relativizmus

A könyvem egyik fejezete azokról szól, akik ezt elkövetik, akik ezt lehetővé teszik. Mert az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy az olyan politikusok, mint Angela Merkel vagy az én miniszterelnököm Rutte, miért engedik, hogy az iszlamizáció megtörténjen. Az őszinte válasz erre az, hogy amellett, hogy gyengék, kulturális relativistákká váltak. Többé nem hisznek a nyugati értékekben, melyek a zsidó-keresztény, humanista kultúrán alapulnak. Nem hisznek többé ezekben és ezért nem hajlandóak, nem készek arra, hogy védelmezzék ezeket. A saját identitásukkal kapcsolatban elbizonytalanodtak, szégyent és bűntudatot éreznek. A nyugat-európai baloldali, liberális politikailag korrekt politikusok, a hatalmon lévő elit szégyent akarnak kelteni bennünk a saját identitásunkkal kapcsolatban, amit nem szabad megengednünk. A nyugati uralkodó elitet megfertőzte ez a kulturális relativizmus, amelynek a jele az, hogy ünnepli a civilizációnkkal szembeni barbár ideológiát. Pedig büszkének kellene lennünk arra, nem pedig szégyenkeznünk, hogy a mi nyugati, európai civilizációnk jobb, mint az iszlám kultúra. Védelmeznünk kell ezt, büszkének kellene lennünk arra, akik vagyunk, büszkéknek kellene lennünk a zsidó-keresztény örökségre. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy az ellenségünknek biztosított szabadság a jele annak, hogy kiállunk a szabadság mellett. De ennek pont az ellenkezője igaz. Ha megfosztjuk az iszlámot azoktól az eszközöktől, amelyekkel elpusztíthatja a szabadságot, akkor nem a szabadság ellen vétünk, hanem éppenséggel megőrizzük azt. Nem engedhetjük meg, hogy a szabadságunk a saját farkába harapó kígyóvá váljon. A szabadságnak olyan demokráciára van szüksége, amely hajlandó megvédeni saját magát. Ha nem vagyunk képesek megvédeni magunkat az iszlámmal szemben, az a Nyugat saját hibája lesz, azzal a Nyugat a saját bukását okozza. Mindez azért lesz, mert Merkel asszony és más nyugat-európai politikusok mindezt elősegítik. A könyvemben leírom azt a három módot, ahogy a nyugat-európai elit ehhez hozzájárul.

Három mód, ahogy az európai
elit hozzájárul a Nyugat bukásához

Az első, ahogy már említettem az, hogy nem várják el a
bevándorlóktól, hogy asszimilálódjanak. Mivel politikailag inkorrektnek tartják
az európai kultúra iszlám kultúra fölé helyezését, ezért nem várják el az asszimilációt.
A második mód az iszlám kritikusainak és a nyugat védelmére kelőinek bírálása.
A harmadik, a jogi háború, melynek keretében az iszlám szimpatizánsai –
muszlimok és nem muszlimok egyaránt – kihasználják a nyugati jogállamnak és
jogrendszernek a törvényeit, annak érdekében, hogy elhallgattassák és elnyomják
a kritikusaikat és ellenfeleiket. Mindenütt látjuk, hogy ez zajlik.
Hollandiában bíróság elé idéztek. A jordán király azzal fenyegetett, hogy
Jordániában állít bíróság elé. Az iráni kormány is eljárást akart indítani
ellenem. Az indonéz elnök azt mondta, amíg csak élek soha nem tehetem be a
lábamat indonéz földre. Próbálnak megfélemlíteni, el szeretnék érni, hogy az
emberek tudják, hogy az iszlám kritizálásáért nagyon nagy árat kell fizetni.
Ezért nagyon kevesen is választják ezt. Mégis morális kötelesség, hogy
kimondjuk az igazat az iszlámról. Soha nem fogom befogni a számat. Több mint
másfél millió holland választó választott meg. Én törvényhozó, képviselő
vagyok, ezért nem erőszakos módon, hanem csakis demokratikusan szállok szembe
az iszlámmal.

A szólásszabadság az egyetlen fegyverem. Sajnos a szólászabadság Nyugat-Európában már nem egyértelmű lehetőség. Az iszlamizáció következtében ma harcolnunk kell azért, ami egykor velünk született jognak számított, a szólásszabadságért.

Mit tehetünk?

Könyvem utolsó fejezetét annak szentelem, hogy mit tehetünk
a zsidó-keresztény civilizációnk védelmében. Az első válaszom, ahogy már említettem,
védelmezni a szólásszabadságot, nem hagyni, hogy megfélemlítsenek bennünket és
mindig el kell mondani az iszlámról az igazságot. A második, meg kell szabadulnunk
a Nyugat-Európa számára ma legkárosabb jelenségétől, a kulturális
relativizmustól. Nem minden kultúra egyenlő. Senki ne tévessze meg Önöket
ebben! Ha azt mondom, hogy a zsidó-keresztény értékek jobbak, mint az iszlám
értékek, nem vagyok rasszista, nem vagyok szélsőséges. A harmadik, hogy véget
kell vetnünk a muszlim országokból történő bevándorlásnak. Ez az egyetlen
lehetőség. Önök, magyarok ebben jobban teljesítenek, mint mi. A társadalmainkat
deiszlamizálnunk kell. A jövőben nem szeretnék több mecsetet látni
Hollandiában, mint keresztény templomot. Ez a mi országunk. Ha hatalmas
mecseteket szeretnének látni, menjenek Szaúd-Arábiába. Negyedik, hogy a
politikusok hallgassák meg az emberek többségének hangját. Elég volt abból,
hogy a brüsszeli bürokratáknak a rendeleteit és utasításait hajtják végre.
Ezért vagyok nagy támogatója és elkötelezettje a nemzetállamok megerősítésének.
A demokráciának nemzetállamokra van szüksége. Emberekre, zászlóra és identitásra
van szükség, amit az adott nép tisztelhet. És ezért olyan nehéz az Európai Uniós
projekt, mert ebben a folyamatban lassan, de biztosan megfosztanak bennünket a
nemzetállami jogainktól. Hollandiában az elmúlt évtizedekben a nemzeti szuverén
jogainknak egy nagy részét már átruháztuk Brüsszelre és azt gondolom, hogy önök
is ugyanezt fogják tenni, ha az EU tagjai maradnak. Mert a brüsszeli senki
által meg nem választott és nem átlátható módon tevékenykedő brüsszeli politikusoknak
és bürokratáknak a célja, hogy egy európai szuperállamot hozzanak létre. A
szuverén nemzetállamok elvesztésével és az európazációval elvesztjük a nemzeti
identitásunkat is. És ha nem tudják Önök, hogy kik is valójában, akkor azt sem
tudják, hogy kik nem. Ezért nem csak gazdasági vagy politikai okokból, hanem
azért is szükséges a brüsszeli monstrumtól való elszakadás és a nemzetállamok
megerősítése, hogy nemzetként túléljük, saját kultúrával, identitással, saját
határvédelemmel.

Az előbb elhangzottak ellenére optimista vagyok. Önök a
bizonyíték arra, hogy ezt meg lehet tenni. És ha Önök végig tekintenek a magyar
történelmen, mint ahogy én is tettem – a könyvem előszavában írok erről röviden
– akkor látják, hogy ez a harc olyan, mint Dávid harca Góliát ellen. Önök
legyőzték az oszmánokat, legyőzték a kommunizmust. Az 1848-as és 56-os
forradalom tette Önöket azzá, amik: a szabadság és demokrácia védelmezőivé. Ne
becsüljék le azt a nagyon fontos munkát, amit ma Önök Európában végeznek. Nem
kedveskedni akarok, ha az ellenkezőjét gondolnám azt ugyanúgy megmondanám. De
tény, hogy Önök ma sok európai ember számára a jövő fénysugarai. Önök nem
akarnak iszlamizációt. Kiállnak az EU bevándorlási politikájával szemben.
Védelmezik a határaikat. Persze lehet azt mondani, hogy mindez könnyű. De
szinte senki sem meri megtenni. Önök azonban igen. Ezért nagyon büszke vagyok
arra, hogy a könyvemnek az első fordítása, leszámítva az amerikai kiadást,
magyar nyelven jelent meg. Köszönöm a Patmos kiadónak, képviselőinek, Péternek,
Andreának, a fordítóknak a munkájukat, hogy ezt lehetővé tették. Ez a könyv a
szívemből szól. Mert az ember számára a legnagyobb kincs a szabadság, amit én
személyesen már elveszítettem. Meg kell tennünk a kötelességünket. Védjük meg a
szabadságunkat! Semmi sem fontosabb annál, minthogy megvédjük szabadságunkat,
gyermekeink szabadságát és unokáink szabadságát. Végezetül engedjék meg, hogy
idézzem az Önök nagy költőjének, Petőfi Sándornak a versét: „Itt az idő, most
vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok.”


“Ez a mi földünk, aki mecseteket akar építeni, az menjen Szaúd-Arábiába” – Nézze meg Geert Wilders budapesti előadását!

Print Friendly, PDF & Email