Bill Warner: Az egyetemek csődje az iszlám dzsihád elleni védekezésben

Az iszlám nem igazán erős, hanem mi vagyunk gyengék, mivel többé nem lehet az egyetemeken vitázni. Az iszlám védve van a kritika alól az egyetemeken. Az iszlám teológia, szociológia, női tanulmányok, rabszolgaság történelme és a saría csak kevés kritikát kap.

Azért vagyunk gyengék, mert a papok, lelkészek elutasítják az üldözött vallási kisebbségek támogatását az iszlám területeken. A lelkészek nem tanítják meg a fiataloknak azt, hogy ne menjenek hozzá egy muszlimhoz vagy ne térjenek át az iszlámra. A legtöbb egyház nem próbálja megtéríteni a muszlimokat.

Az iskolák és a lelkészek oly módon tanítanak az iszlámról, hogy ezzel ne sértsék meg a muszlimokat. Ha a professzorok és a lelkészek elég bátrak lennének ahhoz, hogy a munkájukat végezzék, akkor sikerülne legyőznünk az iszlámot.

Miért
teszem azt, amit teszek?

Azért,
mert az amerikai professzorok és lelkészek leszerepeltek, erkölcsileg
megbuktak.

Láthatjuk, ahogy az iszlám folyamatosan erősödik. Az iszlám nem azért terjeszkedik, mert erős, hanem azért, mert mi gyengék vagyunk.

Kezdjük az egyetemekkel. Miért szerepeltek le az egyetemek? Nos, nagyon egyszerű. Az egyetemeken többé nem lehet mindent megvitatni.

Ideológiai központokká váltak. Nem állnak kritikusan a teológiához, szociológiához, női tanulmányokhoz és a történelemhez. Főleg a rabszolgaság történelméhez vagy a saría tanulmányozásához. Ha ténylegesen használnák a kritikus gondolkodást az egyetemeken, akkor most nem lenne miről beszélnem. Az egyetemek azon elképzelés szerint működnek, hogy nem lehet semmilyen kisebbséget megsérteni azzal, hogy eltérő véleményt hall.

Ehelyett „biztonságos terek” és „ingerlő” szavak vannak.

Ha például tanulmányozzuk a rabszolgaság valódi történelmét, akkor felfedezzük, hogy az iszlám fontos szerepet töltött be ebben. De nem, ez valakit megsérthet, ezért inkább nem tanítanak a rabszolgaság történelméről.

Az iszlám birodalom történetéről azt tanítják, hogy egy aranykor volt, ahol minden csodálatos és elragadó volt.

Azt gondolhatnánk, hogy a női tanulmányok alatt érintenek olyan témákat, mint a nők nemi szervének megcsonkítása vagy a hidzsáb erőszakkal kényszerített viselése. Azonban ez nem történik meg. Legalábbis az egyetemek női tanulmányok szakán nem.

A
saría jó alap lenne a vitához. De mégsem, mert ha a saríáról tanulnak, az csupán
a szerződési jogról vagy valami hasonlóról szól.

Tehát
azon elképzelés égisze alatt, hogy ne sértsenek meg egyetlen kisebbséget sem, az
egyetemek képtelenek az iszlámmal kritikus módon foglalkozni.

A prédikátorokat is elítélem, mert elutasítják az üldözött vallási kisebbségek támogatását az iszlám világban. Köztük a keresztények megsegítését, akik a legüldözöttebb emberek a földön. A szent szövegek arra utasítják a keresztényeket, hogy védjék meg az üldöztetésnek kitett keresztény társaikat. Azonban Amerikában az egyház azt mondja, hogy „küldjétek hozzánk a szír menekülteket”. Az üldözött keresztényeket még csak meg sem említik.

Tehát
közbenjárnak azért, hogy még több muszlimot hozzanak be, azonban alig foglalkoznak
az üldözött keresztényekkel. Ez egy olyan téma, amiről senki sem akar beszélni.
A szent szövegek parancsa nem számít, mivel a lelkész egy politikailag korrekt
világban él, és az az ő evangéliuma.

Az
egyházak erőtlenek, mivel a lelkészek nem prédikálnak „dávát”. A „dáva” egy
olyan módszer, amely során a muszlimok megtérítik a keresztényeket. Önök nem
látják, hogy mennyire fontos lenne tanítani a „dáváról” a templomokban, hogy a
fiatal keresztények ne térjenek át az iszlámra? Mivel így kiismernék az összes
trükköt, amivel kábítják őket a muszlimok. De nem, a lelkészek ezt nem teszik.

A lelkészek tanítanak arról, mit jelent a házasság a saría szerint? Arról, hogy ha egy keresztény lány összeházasodik egy muszlimmal, akkor muszlim gyerekeik lesznek? És hogy mi történik a válásnál? Nem! A lelkészek ezt sem teszik.

A kereszténység és az egyetemek halálos egyesülése a keresztény iskolákban található. Például nem tanítják az üldözött egyház történetét. Nem tanítják meg, hogyan vitázzanak az iszlámról. Nem tanítják meg nekik, hogyan térítsék át a muszlimokat. Vannak olyan egyházi iskolák, melyek anélkül készítenek fel az afrikai misszióra, hogy megtanítanák a tanulóiknak, hogyan használhatják az iszlámot a muszlimok megtérítésére. Ez nem jó így! Ez teljes csőd!

Tehát
az egyházi és szekuláris egyetemeken egyaránt oly módon tanítanak, hogy ne
sértsék meg a muszlimokat. A professzorok megbuktak, mert nem használják a
kritikus gondolkodást, és a lelkészek is megbuktak, mert azt is Cézárnak adják,
ami Istené.

Ha
a professzorok és lelkészek végeznék a munkájukat, akkor nyugdíjba vonulhatnék
és a hobbimnak élhetnék. Ehelyett itt ülök és még több videót készítek, mivel a
lelkészek és a professzorok megbuktak. Emiatt pedig tragikus helyzetbe
kerültünk.


The Bankrupt Professors and Pastors

Print Friendly, PDF & Email