Az önképzés forradalma az iszlám dzsihád elleni védekezésben |Bill Warner

Amikor a dzsihád 2001. szeptember 11-én megérkezett
Amerikába, szinte semmit sem tudtunk az iszlámról. A tanáraink, a
törvényalkotóink, a média és a hadsereg szinte semmit sem tudott az iszlám
doktrínáról, azt csak egy National Geographic szinten ismerte.

Azok, akiknek a civilizációnk oktatási pilléreként kellet
volna szolgálniuk – a professzorok és az értelmiség -, azt mondták nekünk, hogy
az iszlám a béke vallása és hogy mi magunk vagyunk a probléma. A klasszikus
tudósok az iszlám mentegetőivé váltak.

Ezután egy forradalom történt. Önmagukat képző tudósok
kezdtek könyveket és blogokat írni az iszlámról. Ez az új tudás újszerű
jellemzővel rendelkezik: a könyveiket a hétköznapi embereknek írták. Az
akadémia korábbi tudását professzoroknak írták.

Volt egy másik jellemzője is ennek az önképző tudásnak: az
iszlám alapjairól szólt – a Koránról és Mohamed szunnájáról. Az iszlámról szóló
akadémiai tudás nehezen érthető szakértők véleményén alapul, akik a halál
unalmasat próbálták izgalmasnak láttatni.

Ez a második önképző forradalom az első ilyenhez
hasonlítható, amely tudás a klasszikus fizikát és kémiát adta nekünk. Newton
nem az iskolában tanulta az analízist és klasszikus mechanikát, mivel ő alkotta
meg ezeket a fogalmakat. Newton önképző volt. Minden felfedezését és
találmányát saját magának köszönhette. Benjamin Franklint senki sem tanította
arra, hogy a villámlás elektromosság, kísérletezéssel képezte magát.

Így a politikai iszlámmal szembeni intellektuális
ellencsapás nem a diplomás szakértők felől érkezett, hanem az önmagukat képző
amatőröktől. Az önképző tudósok hasonlíthatók az intellektuális
gerillaharcosokhoz.

Ha ma Trump megértené a saríával szembeni önképző
forradalmat, akkor hasznosítaná azt a tehetséget, amely bármiféle
kormánytámogatás nélkül ellenállt a Muzulmán Testvériség támadásának.
Gondoljanak bele mi lenne, ha a szövetségi törvényhozók, a katonaság, a
belügyminisztérium és a titkosszolgálatok hallgatnának az olyan harcos
tudósokra, mint Robert Spencer és a hozzá hasonlók.

Print Friendly, PDF & Email