Hamed Abdel-Samad: Az iszlám úgy működik, mint a maffia

2015-ös online előadássorozatában Hamed Abdel-Samad egyiptomi tudós arról beszélt, hogy “minden, ami az iszlám története során megtörtént, abból meríti létjogosultságát, ami az Arab-félszigeten Mohamed próféta idejében történt.” Melyek voltak azok az alapok, amelyeken az iszlám állam [Medinában] létrejött? – teszi fel a kérdést. Hamed a következő választ adja: “Ez az állam úgy jött létre, hogy felállítottak egy hadsereget, mellyel rajtaütéseket hajtottak végre és karavánokat támadtak meg. Ezáltal egy katonai támadásokon alapuló iszlám gazdaság kezdett létrejönni. (…) Egy részletes összehasonlításból kiderül, hogy a maffia születése nagyon hasonlít az iszlám születéséhez. Támadást indítasz, megszerzed a hadizsákmányt és szétosztod – ez volt a gazdaság alapja. A védelmi pénzért cserébe megvéded az emberek egy csoportját. Politikailag így jött létre az iszlám. ”


Amikor gyerekek voltunk, gyakran mondogattuk: „Muszlim vagyok és büszke vagyok rá” – anélkül, hogy tudtuk volna, mire is vagyunk büszkék, és hogy miért is vagyunk muzulmánok. Az iszlám egy dobozban tartott minket és semmi mást nem láttunk. De amikor az ember kikerül a dobozból, akkor találkozik más elképzelésekkel és nézőpontokkal, amelyek az iszlámmal kapcsolatban olyan dolgokról világosítják fel, melyekről nem tudott mindaddig, amíg be volt zárva a dobozba.

[…]

Van egy új trend az arab világban, különösen Egyiptomban, amely az iszlám megreformálását és a vallásról szóló vita megújítását célozza. Olyanok, mint Islam Behery, Dr. Adnan Ibrahim, Dr. Mohamed Shahrour és mások azt mondják, hogy „az iszlám Mohamed próféta idejében gyönyörű volt – nem merültek fel problémák, és egy toleráns és könyörületes vallásként ismerték –,  de aztán jöttek az Omajjádok és az Abbászidák,  akik elkezdték torzítani, illetve tévesen értelmezni az iszlámot. És szerintük 1400 éven át folytatódott az iszlám torzítása, félreértése és az azzal történő visszaélés, és hogy az iszlám azóta is várja az olyan emberek eljövetelét, akik képesek lennének helyesen értelmezni az iszlámot – a könyörület és béke vallásaként.

Nekem teljesen más elméletem van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy az iszlám barbár vallásként kezdődött. Ilyen volt a természete. Mekka és Medina városai az Arab-félsziget szívében egyáltalán nem követtek semmilyen civilizációt vagy kultúrát. Ezek olyan törzsek voltak, amelyek összegyűltek és lerohanták az Arab-félszigetet, majd az egész világ ellen támadásokat indítottak. Amikor a Omajjádok és Abbászidák eljöttek, éppen ők voltak azok, akik elkezdték megszelídíteni ezt a fenevadat és bevezetni a civilizációba. Ők voltak azok, akik megalkották Mohamed próféta életrajzát – azért, hogy elhelyezzék őt egy adott civilizált kontextusban. Ők találták fel az iszlám jogtudomány és hadíszok tudományágait azért, hogy az iszlámot elhelyezzék egy bizonyos kontextusban.

[…]

Még maguk a reformerek sem tudják, hogyan kell szabadon, a „dobozon kívül” gondolkodni. Még a reformerek is különbséget tesznek: a próféta és a Korán egy dolog, az iszlám történelem pedig egy másik. Ez érthetetlen és teljesen elfogadhatatlan. Minden, ami az iszlám története során eddig történt, abból ered, ami az első században történt. Minden, ami az iszlám története során megtörtént, abból meríti létjogosultságát, ami az Arab-félszigeten Mohamed próféta idejében történt. Miközben olvastam az iszlám történetét, láttam, hogy amikor Mohamed próféta békés felhívást intézett az iszlám felvételére – „Szólíts fel az Urad útjára bölcsességgel és szép intéssel!” –, szinte senki sem hallotta meg ezt. Az a nagyon kis csoport, amelyik mégis követte őt, nem volt elég egy állam felépítéséhez.

Melyek voltak azok az alapok, amelyeken az iszlám állam [Medinában] létrejött? Ez az állam úgy jött létre, hogy felállítottak egy hadsereget, mellyel rajtaütéseket hajtottak végre és karavánokat támadtak meg. Ezáltal egy katonai támadásokon alapuló iszlám gazdaság kezdett létrejönni. Amikor megpróbáltam kideríteni, milyen munkát végeztek a próféta és társai a Medinába történt hidzsra (migráció) után, arra jöttem rá, hogy nem dolgoztak – sem a kereskedelemben, sem a mezőgazdaságban, sehol. Csak rajtütéseket hajtottak végre, majd szétosztották a zsákmányt. Amikor ilyen logika mentén szerveződtek, számuk nőni kezdett.

[…]

Az iszlám katasztrófát él át, és a világnak is katasztrófát okoz. Ez a kezdeti időszaka miatt van így, amelyből a muszlimok még mindig nem szabadultak ki. Ezt hívom én az iszlám születési rendellenességének. Az újonnan megszületett iszlám gyors politikai és gazdasági sikere, a hódítások vagy rajtaütések révén elért terjeszkedés… A korai iszlám sikere az oka annak, hogy az iszlám nem képes „kiszabadulni a dobozból”.

[…]

Egy részletes összehasonlításból kiderül, hogy a maffia születése nagyon hasonlít az iszlám születéséhez.

[…]

Szicília szigetét elfoglalták az arabok, és egy kultúra sem volt rá nagyobb hatással, mint az arab. Az arabok hatással voltak a sziget mezőgazdaságára és kereskedelmére, és bevezették a dzsizja (nem muszlimok adója) és a zsarolás fogalmát Dél-Olaszországban.

[…]

A maffia ezt nem dzsizjának, hanem pizzónak (védelmi pénznek) nevezi. Fizetsz és védve leszel. Ez zsarolás.

[…]

Ugyanez az eljárás az iszlám állam medinai megalapítása óta létezik: támadást indítasz, megszerzed a hadizsákmányt és szétosztod – ez volt a gazdaság alapja. A védelmi pénzért cserébe megvéded az emberek egy csoportját. Politikailag így jött létre az iszlám. Ez az igazság, akár tetszik, akár nem.

[…]

Mi történt az iszlám kezdetekor? Mohamed próféta Mekkában az embereknek 12 évig prédikálta az iszlámot – mindhiába. Akkoriban gyönyörű dolgokat mondott. A legszebb Korán-versek a mekkai időszakból származnak. Toleranciára szólította fel az embereket: „Nektek megvan a magatok vallása és nekem is megvan a saját vallásom. [Korán 109:6]” „Szólíts fel az Urad útjára bölcsességgel és szép intéssel! És a legszebb módon vitázz velük!” [Korán 16:125] Nem szólított fel erőszakra vagy háborúra. A „harc” és a „háború” szavak csak akkor jelentek meg, amikor már Medinában volt. Ezen szép elvek közül egyre sem voltak fogékonyak a mekkai emberek. Azonban amikor Mohamed próféta Medinába költözött, minden megváltozott.

[…]

Mi történt, ami miatt az emberek tömegesen csatlakoztak Allah vallásához? Milyen átalakulás ment végbe? Mohamed próféta egy nagyon furcsa katonai szövetséget kötött.

[…]

A szálikok olyan fiatal férfiak voltak, akiket a törzseik valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt száműztek: mert loptak, vagy csináltak valamit, amivel szégyent hoztak a törzsre. Ezek az elűzött férfiak összegyűltek a hegyekben, ahol fegyveres csoportokat alakítottak, amelyek karavánokat és törzseket rohantak le, és elrabolták a nőket és gyermekeket, hogy eladják őket rabszolgának. A támadások és a fosztogatások biztosították a megélhetésüket. A legelső dolog, amit Mohamed próféta tett, amikor Medinába emigrált, az volt, hogy írt nekik egy levelet, amelyben biztosította őket: „Ó szálikok, ha követitek a vallásomat és támogattok engem, akkor minden, amit elkövettetek – minden gyilkosság és lopás – halal (engedélyezett) lesz”. Csak váljatok az új államom részévé. Így a szálikok csatlakoztak. Ők voltak az elsők, akik megtámadtak egy karavánt.

[…]

A szálikok jelentették a siker titkát. Azután jött a ghifar törzs, amelyet Abu Dharr Al-Ghifari vezetett. Ez egy olyan törzs volt, amely teljes egészében útonállókból állt. Ez volt az egyetlen törzs, amelynek minden tagja Medinába emigrált. Mind ott telepedtek le. Miért? Mi az oka, hogy az összes törzs közül ez az egy vándorolt el Medinába? Az, hogy Mohamed prófétának kellettek. Azért volt rájuk szüksége, hogy erősebbé tegyék őt.

[…]

Így jött létre az iszlám gazdaság, amely sok évszázadon át működött. Létrejötte óta az iszlám gazdaság a következő fogalmakon alapult: rabszolgaság, rablás, a zsákmány elosztása, a dzsizja, valamint az emberkereskedelem. Ezt nagyon nehéz elfogadni, de igaz. A rabszolga-kereskedelem volt az iszlám gazdaság egyik fő pillére egészen az Oszmán Birodalomig, amíg a rabszolgaságot el nem törölte Amerikában Abraham Lincoln – amikor nemzetközi egyezményeket kötöttek a rabszolga-kereskedelem betiltása érdekében.

[…]

Amikor már nem tudtak többé lopni, rabolni és fosztogatni vagy rabszolgává tenni és eladni az embereket, akkor rájöttek, hogy nincs mit eladniuk az emberiségnek. A gazdaság a mai világban azon alapul, hogy eladunk valamit, amire az embereknek szükségük van. A világot ma már nem azok uralják, akiknek több fegyverük van, és akiknek a barbár harcosai falvakat és törzseket rohannak le. Nem. Ma az uralja a világot, akinek van valamije, amit el tud adni. A legfontosabb országok a mai világban azok, amelyeknek a termékei megtalálhatóak az Önök otthonában is. Nézzünk körül otthon, és Amerikából, Németországból, Japánból vagy Kínából származó termékeket fogunk találni – és innen tudjuk, hogy ezen országok hatalommal bírnak. Hol vannak a szaúdi termékek? A pakisztáni termékek? Az egyiptomi termékek? A marokkói termékek? A szíriai termékek? Ilyeneket nem fogunk találni az otthonainkban. Ez a probléma oka. Az iszlám születési rendellenességgel jött a világra. Születését erőszak kísérte, gazdaságát mások elnyomása és jogainak megsértése alapozta meg.

[…]

Nem lehet különbséget tenni az iszlám örökség, valamint a Próféta és a Korán között. Ha van egy régi rozsdás autója fékek nélkül, és minden nap halálra gázol vele négy vagy öt embert, akkor nehéz azt állítani minden alkalommal, hogy az autó rendben van, és hogy a probléma oka az, hogy rosszak az útviszonyok, hogy a benzin hamis vagy hogy azok a hibásak, akik az autót gyártották. Nem! A probléma az autóval van, és azzal, ahogy Ön vezeti. Ez a probléma. Ha a háza mindjárt összeomlik, ne fesse szép színesre, mondván, hogy ezzel helyreállította. Ha a háza omladozik, az egyetlen megoldás az, hogy lerombolja azt és szilárd alapokon újraépíti. Ezt minden mérnök megmondja. De nekünk nem kellenek a mérnökök. Nem kellenek a szakértők. Nekünk csak az számít, nehogy szégyenben maradjunk. Nem akarjuk elismerni, hogy a válság forrása az iszlám kezdeteiben rejlik.

[…]

A maffiában különbség van a capo, a főnök, és a capo dei capi, a főnökök főnöke között. A keresztapa fogalma nagyon hasonlít a Próféta fogalmához. A keresztapa érinthetetlen. Tilos kritizálni őt. Ha valaki ezt teszi, akkor megölik. Ha valaki elárulja őt, akkor megölik.

[…]

A maffia saját magát egy erkölcsös szervezetnek tartja. Amikor elmesélik a történetüket, azt mondják: Azért jött létre a szervezetünk, hogy Szicíliát függetlenné tegyük. Mi egyesítettük a törzseket Szicíliában.  Helyreállítottuk a biztonságot és igazságosságot, elvettük, ami a gazdagoké és adakoztunk a szegényeknek. Így festik le magukat. A maffiát egy irgalmas szervezetként jelenítik meg, azonban – állítják – a későbbi generációk eltorzították a maffia képét és bűnügyi célokra használták fel. Ez pontosan ugyanaz a gondolat, mint a mi felfogásunk az iszlám kezdeteiről.

[…]

Medinában Mohamed olyan államot alapított, amely minden idők legjobb hírszerző ügynökségével rendelkezett. Ahogy folytatta a támadásokat és a muszlimok száma nőtt, egyre gyanakvóbban tekintett azokra a muszlimokra, akik hittek benne. Eleinte csak kevés embere volt, de ők még igazán hittek az üzenetében.

[…]

Viszont a legtöbb ember, aki később Medinában követte őt, mindezt azért tette, mert nem volt más választása, amikor a törzse szétesett miután legyőzték; vagy pedig azért, mert haszonlesők voltak, akik gazdaságilag profitálni akartak ebből. Rájöttek, hogy ha csatlakoznak Mohamed táborához, akkor lesz hadizsákmány, pénz és lesznek rabszolgalányok. Hasznuk származik majd a rajtaütésekből. Amikor ez a csoport megnőtt, a Próféta gyanakvóvá vált: Vajon ki támogat engem, és ki nem? Tényleg hisznek az elképzeléseimben? Tehát létrehozott egy ellenőrző-mechanizmust.

Imádkozni küldte őket naponta ötször, így naponta ötször össze kellett gyűlniük – hajnali 4.00-kor kezdve és késő este befejezve. Ez volt a módja annak, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az emberek még ott vannak. Miért mondta, hogy halál a büntetése annak, aki nem imádkozik? Mert félt, hogy ha valaki nem jön imádkozni, az el fog menni az ellenség táborába és kárt okoz majd neki. Még azt is mondta: „Majdnem leégettem azoknak az embereknek a házát, akik nem otthon imádkoztak” – ebből is látható, milyen paranoiás volt.

[…]

Nézzük csak meg, mi történt Raif Badawival, akit megkorbácsoltak Szaúd-Arábiában. Vagy Farag Fodával. Nézzük meg azon milliókat, akik félnek attól, hogy akár egy kritikus szót is mondjanak az iszlámról. Nézzük meg, hogyan öltek meg tíz embert a Charlie Hebdo szerkesztőségében, csupán egy rajz miatt. Ez a probléma az iszlámmal.


EGYPTIAN-GERMAN SCHOLAR DR. HAMED ABDEL-SAMAD ANALYZES “THE BIRTH DEFECT OF ISLAM” | MEMRI

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=10877

Bejegyzés: on 2019. ápr. 27.. A bejegyzés kategóriái: Hamed Abdel-Samad, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes