Hamed Abdel-Samad: Az iszlám úgy működik, mint a maffia

2015-ös online előadássorozatában Hamed Abdel-Samad egyiptomi tudós arról beszélt, hogy “minden, ami az iszlám története során megtörtént, abból meríti létjogosultságát, ami az Arab-félszigeten Mohamed próféta idejében történt.” Melyek voltak azok az alapok, amelyeken az iszlám állam [Medinában] létrejött? – teszi fel a kérdést. Hamed a következő választ adja: “Ez az állam úgy jött létre, hogy felállítottak egy hadsereget, mellyel rajtaütéseket hajtottak végre és karavánokat támadtak meg. Ezáltal egy katonai támadásokon alapuló iszlám gazdaság kezdett létrejönni. (…) Egy részletes összehasonlításból kiderül, hogy a maffia születése nagyon hasonlít az iszlám születéséhez. Támadást indítasz, megszerzed a hadizsákmányt és szétosztod – ez volt a gazdaság alapja. A védelmi pénzért cserébe megvéded az emberek egy csoportját. Politikailag így jött létre az iszlám. ”


Amikor
gyerekek voltunk, gyakran mondogattuk: „Muszlim vagyok és büszke vagyok rá” –
anélkül, hogy tudtuk volna, mire is vagyunk büszkék, és hogy miért is vagyunk
muzulmánok. Az iszlám egy dobozban tartott minket és semmi mást nem láttunk. De
amikor az ember kikerül a dobozból, akkor találkozik más elképzelésekkel és
nézőpontokkal, amelyek az iszlámmal kapcsolatban olyan dolgokról világosítják
fel, melyekről nem tudott mindaddig, amíg be volt zárva a dobozba.

[…]

Van
egy új trend az arab világban, különösen Egyiptomban, amely az iszlám
megreformálását és a vallásról szóló vita megújítását célozza. Olyanok, mint
Islam Behery, Dr. Adnan Ibrahim, Dr. Mohamed Shahrour és mások azt mondják,
hogy „az iszlám Mohamed próféta idejében gyönyörű volt – nem merültek fel
problémák, és egy toleráns és könyörületes vallásként ismerték –,  de aztán jöttek az Omajjádok és az Abbászidák,
 akik elkezdték torzítani, illetve
tévesen értelmezni az iszlámot. És szerintük 1400 éven át folytatódott az
iszlám torzítása, félreértése és az azzal történő visszaélés, és hogy az iszlám
azóta is várja az olyan emberek eljövetelét, akik képesek lennének helyesen
értelmezni az iszlámot – a könyörület és béke vallásaként.

Nekem
teljesen más elméletem van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy az
iszlám barbár vallásként kezdődött. Ilyen volt a természete. Mekka és Medina
városai az Arab-félsziget szívében egyáltalán nem követtek semmilyen
civilizációt vagy kultúrát. Ezek olyan törzsek voltak, amelyek összegyűltek és
lerohanták az Arab-félszigetet, majd az egész világ ellen támadásokat
indítottak. Amikor a Omajjádok és Abbászidák eljöttek, éppen ők voltak azok,
akik elkezdték megszelídíteni ezt a fenevadat és bevezetni a civilizációba. Ők
voltak azok, akik megalkották Mohamed próféta életrajzát – azért, hogy
elhelyezzék őt egy adott civilizált kontextusban. Ők találták fel az iszlám
jogtudomány és hadíszok tudományágait azért, hogy az iszlámot elhelyezzék egy
bizonyos kontextusban.

[…]

Még maguk a reformerek sem tudják, hogyan kell szabadon, a „dobozon kívül” gondolkodni. Még a reformerek is különbséget tesznek: a próféta és a Korán egy dolog, az iszlám történelem pedig egy másik. Ez érthetetlen és teljesen elfogadhatatlan. Minden, ami az iszlám története során eddig történt, abból ered, ami az első században történt. Minden, ami az iszlám története során megtörtént, abból meríti létjogosultságát, ami az Arab-félszigeten Mohamed próféta idejében történt. Miközben olvastam az iszlám történetét, láttam, hogy amikor Mohamed próféta békés felhívást intézett az iszlám felvételére – „Szólíts fel az Urad útjára bölcsességgel és szép intéssel!” –, szinte senki sem hallotta meg ezt. Az a nagyon kis csoport, amelyik mégis követte őt, nem volt elég egy állam felépítéséhez.

Melyek voltak azok az alapok, amelyeken az iszlám állam [Medinában] létrejött? Ez az állam úgy jött létre, hogy felállítottak egy hadsereget, mellyel rajtaütéseket hajtottak végre és karavánokat támadtak meg. Ezáltal egy katonai támadásokon alapuló iszlám gazdaság kezdett létrejönni. Amikor megpróbáltam kideríteni, milyen munkát végeztek a próféta és társai a Medinába történt hidzsra (migráció) után, arra jöttem rá, hogy nem dolgoztak – sem a kereskedelemben, sem a mezőgazdaságban, sehol. Csak rajtütéseket hajtottak végre, majd szétosztották a zsákmányt. Amikor ilyen logika mentén szerveződtek, számuk nőni kezdett.

[…]

Az
iszlám katasztrófát él át, és a világnak is katasztrófát okoz. Ez a kezdeti
időszaka miatt van így, amelyből a muszlimok még mindig nem szabadultak ki. Ezt
hívom én az iszlám születési rendellenességének. Az újonnan megszületett iszlám
gyors politikai és gazdasági sikere, a hódítások vagy rajtaütések révén elért
terjeszkedés… A korai iszlám sikere az oka annak, hogy az iszlám nem képes
„kiszabadulni a dobozból”.

[…]

Egy részletes összehasonlításból kiderül, hogy a maffia születése nagyon hasonlít az iszlám születéséhez.

[…]

Szicília
szigetét elfoglalták az arabok, és egy kultúra sem volt rá nagyobb hatással,
mint az arab. Az arabok hatással voltak a sziget mezőgazdaságára és
kereskedelmére, és bevezették a dzsizja (nem muszlimok adója) és a zsarolás
fogalmát Dél-Olaszországban.

[…]

A
maffia ezt nem dzsizjának, hanem pizzónak (védelmi pénznek) nevezi. Fizetsz és
védve leszel. Ez zsarolás.

[…]

Ugyanez az eljárás az iszlám állam medinai megalapítása óta létezik: támadást indítasz, megszerzed a hadizsákmányt és szétosztod – ez volt a gazdaság alapja. A védelmi pénzért cserébe megvéded az emberek egy csoportját. Politikailag így jött létre az iszlám. Ez az igazság, akár tetszik, akár nem.

[…]

Mi
történt az iszlám kezdetekor? Mohamed próféta Mekkában az embereknek 12 évig
prédikálta az iszlámot – mindhiába. Akkoriban gyönyörű dolgokat mondott. A
legszebb Korán-versek a mekkai időszakból származnak. Toleranciára szólította
fel az embereket: „Nektek megvan a magatok vallása és nekem is megvan a saját
vallásom. [Korán 109:6]” „Szólíts fel az Urad útjára bölcsességgel és szép
intéssel! És a legszebb módon vitázz velük!” [Korán 16:125] Nem szólított fel
erőszakra vagy háborúra. A „harc” és a „háború” szavak csak akkor jelentek meg,
amikor már Medinában volt. Ezen szép elvek közül egyre sem voltak fogékonyak a
mekkai emberek. Azonban amikor Mohamed próféta Medinába költözött, minden megváltozott.

[…]

Mi
történt, ami miatt az emberek tömegesen csatlakoztak Allah vallásához? Milyen
átalakulás ment végbe? Mohamed próféta egy nagyon furcsa katonai szövetséget
kötött.

[…]

A
szálikok olyan fiatal férfiak voltak, akiket a törzseik valamilyen bűncselekmény
elkövetése miatt száműztek: mert loptak, vagy csináltak valamit, amivel
szégyent hoztak a törzsre. Ezek az elűzött férfiak összegyűltek a hegyekben,
ahol fegyveres csoportokat alakítottak, amelyek karavánokat és törzseket
rohantak le, és elrabolták a nőket és gyermekeket, hogy eladják őket
rabszolgának. A támadások és a fosztogatások biztosították a megélhetésüket. A
legelső dolog, amit Mohamed próféta tett, amikor Medinába emigrált, az volt,
hogy írt nekik egy levelet, amelyben biztosította őket: „Ó szálikok, ha
követitek a vallásomat és támogattok engem, akkor minden, amit elkövettetek –
minden gyilkosság és lopás – halal (engedélyezett) lesz”. Csak váljatok az új
államom részévé. Így a szálikok csatlakoztak. Ők voltak az elsők, akik megtámadtak
egy karavánt.

[…]

A
szálikok jelentették a siker titkát. Azután jött a ghifar törzs, amelyet Abu
Dharr Al-Ghifari vezetett. Ez egy olyan törzs volt, amely teljes egészében
útonállókból állt. Ez volt az egyetlen törzs, amelynek minden tagja Medinába emigrált.
Mind ott telepedtek le. Miért? Mi az oka, hogy az összes törzs közül ez az egy
vándorolt el Medinába? Az, hogy Mohamed prófétának kellettek. Azért volt rájuk
szüksége, hogy erősebbé tegyék őt.

[…]

Így jött létre az iszlám gazdaság, amely sok évszázadon át működött. Létrejötte óta az iszlám gazdaság a következő fogalmakon alapult: rabszolgaság, rablás, a zsákmány elosztása, a dzsizja, valamint az emberkereskedelem. Ezt nagyon nehéz elfogadni, de igaz. A rabszolga-kereskedelem volt az iszlám gazdaság egyik fő pillére egészen az Oszmán Birodalomig, amíg a rabszolgaságot el nem törölte Amerikában Abraham Lincoln – amikor nemzetközi egyezményeket kötöttek a rabszolga-kereskedelem betiltása érdekében.

[…]

Amikor már nem tudtak többé lopni, rabolni és fosztogatni vagy rabszolgává tenni és eladni az embereket, akkor rájöttek, hogy nincs mit eladniuk az emberiségnek. A gazdaság a mai világban azon alapul, hogy eladunk valamit, amire az embereknek szükségük van. A világot ma már nem azok uralják, akiknek több fegyverük van, és akiknek a barbár harcosai falvakat és törzseket rohannak le. Nem. Ma az uralja a világot, akinek van valamije, amit el tud adni. A legfontosabb országok a mai világban azok, amelyeknek a termékei megtalálhatóak az Önök otthonában is. Nézzünk körül otthon, és Amerikából, Németországból, Japánból vagy Kínából származó termékeket fogunk találni – és innen tudjuk, hogy ezen országok hatalommal bírnak. Hol vannak a szaúdi termékek? A pakisztáni termékek? Az egyiptomi termékek? A marokkói termékek? A szíriai termékek? Ilyeneket nem fogunk találni az otthonainkban. Ez a probléma oka. Az iszlám születési rendellenességgel jött a világra. Születését erőszak kísérte, gazdaságát mások elnyomása és jogainak megsértése alapozta meg.

[…]

Nem
lehet különbséget tenni az iszlám örökség, valamint a Próféta és a Korán
között. Ha van egy régi rozsdás autója fékek nélkül, és minden nap halálra gázol
vele négy vagy öt embert, akkor nehéz azt állítani minden alkalommal, hogy az
autó rendben van, és hogy a probléma oka az, hogy rosszak az útviszonyok, hogy
a benzin hamis vagy hogy azok a hibásak, akik az autót gyártották. Nem! A
probléma az autóval van, és azzal, ahogy Ön vezeti. Ez a probléma. Ha a háza
mindjárt összeomlik, ne fesse szép színesre, mondván, hogy ezzel
helyreállította. Ha a háza omladozik, az egyetlen megoldás az, hogy lerombolja
azt és szilárd alapokon újraépíti. Ezt minden mérnök megmondja. De nekünk nem
kellenek a mérnökök. Nem kellenek a szakértők. Nekünk csak az számít, nehogy
szégyenben maradjunk. Nem akarjuk elismerni, hogy a válság forrása az iszlám
kezdeteiben rejlik.

[…]

A
maffiában különbség van a capo, a főnök, és a capo dei capi, a főnökök főnöke
között. A keresztapa fogalma nagyon hasonlít a Próféta fogalmához. A keresztapa
érinthetetlen. Tilos kritizálni őt. Ha valaki ezt teszi, akkor megölik. Ha
valaki elárulja őt, akkor megölik.

[…]

A
maffia saját magát egy erkölcsös szervezetnek tartja. Amikor elmesélik a
történetüket, azt mondják: Azért jött létre a szervezetünk, hogy Szicíliát
függetlenné tegyük. Mi egyesítettük a törzseket Szicíliában.  Helyreállítottuk a biztonságot és
igazságosságot, elvettük, ami a gazdagoké és adakoztunk a szegényeknek. Így
festik le magukat. A maffiát egy irgalmas szervezetként jelenítik meg, azonban
– állítják – a későbbi generációk eltorzították a maffia képét és bűnügyi
célokra használták fel. Ez pontosan ugyanaz a gondolat, mint a mi felfogásunk
az iszlám kezdeteiről.

[…]

Medinában
Mohamed olyan államot alapított, amely minden idők legjobb hírszerző
ügynökségével rendelkezett. Ahogy folytatta a támadásokat és a muszlimok száma
nőtt, egyre gyanakvóbban tekintett azokra a muszlimokra, akik hittek benne. Eleinte
csak kevés embere volt, de ők még igazán hittek az üzenetében.

[…]

Viszont
a legtöbb ember, aki később Medinában követte őt, mindezt azért tette, mert nem
volt más választása, amikor a törzse szétesett miután legyőzték; vagy pedig
azért, mert haszonlesők voltak, akik gazdaságilag profitálni akartak ebből. Rájöttek,
hogy ha csatlakoznak Mohamed táborához, akkor lesz hadizsákmány, pénz és
lesznek rabszolgalányok. Hasznuk származik majd a rajtaütésekből. Amikor ez a
csoport megnőtt, a Próféta gyanakvóvá vált: Vajon ki támogat engem, és ki nem? Tényleg
hisznek az elképzeléseimben? Tehát létrehozott egy ellenőrző-mechanizmust.

Imádkozni
küldte őket naponta ötször, így naponta ötször össze kellett gyűlniük – hajnali
4.00-kor kezdve és késő este befejezve. Ez volt a módja annak, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy az emberek még ott vannak. Miért mondta, hogy halál
a büntetése annak, aki nem imádkozik? Mert félt, hogy ha valaki nem jön
imádkozni, az el fog menni az ellenség táborába és kárt okoz majd neki. Még azt
is mondta: „Majdnem leégettem azoknak az embereknek a házát, akik nem otthon
imádkoztak” – ebből is látható, milyen paranoiás volt.

[…]

Nézzük
csak meg, mi történt Raif Badawival, akit megkorbácsoltak Szaúd-Arábiában. Vagy
Farag Fodával. Nézzük meg azon milliókat, akik félnek attól, hogy akár egy
kritikus szót is mondjanak az iszlámról. Nézzük meg, hogyan öltek meg tíz
embert a Charlie Hebdo szerkesztőségében, csupán egy rajz miatt. Ez a probléma
az iszlámmal.


EGYPTIAN-GERMAN SCHOLAR DR. HAMED ABDEL-SAMAD ANALYZES “THE BIRTH DEFECT OF ISLAM” | MEMRI

Print Friendly, PDF & Email