Palesztin sejk: meg fogjuk ostromolni Rómát, a Fehér Házat feketévé változtatjuk, Londonra kivetjük a dzsizja fejadót

Abu Hanifa Awda palesztin sejk egy 2019. június 2-án az internetre feltöltött beszédében, melyet az al-Aksza-mecset tartott, azt mondta, hogy Jeruzsálem az a „hátország”, ahol a Kalifátus zászlói lebegni fognak, ahol majd katonai konvojok és brigádok fognak összegyűlni és ahol a rendelkezéseket úgy fogják megalkotni, hogy azok beharangozzák az „igazságosság hajnalát” és az iszlám Kalifátus születését. Awda sejk azt is mondta, hogy az „iszlám hadserege” majd elindul Jeruzsálemből, hogy meghódítsa a világot, és hogy minden feladatra lesz egy brigádja: Palesztina felszabadítása, az „otthonok elpusztítására”, az ellenség tulajdonának elpusztítására, Bassár el-Aszad és Oroszország elleni bosszúra, az összes kifosztott muzulmán ország felszabadítására, Róma megostromlására, a Fehér Ház feketébe fordítására, a dzsizja fejadó kivetésére Londonra, valamint a Sziklás-hegység és az Andok lejtőin való imádkozásra azért, hogy elhárítsák a félelmet és a veszélyt.A videó leirata:

Jeruzsálem népe, valójában ez itt a hátország. Ez a hűségeskü földje. Ez az a hely, ahol a Kalifátus zászlói lobogni fognak. Ez az a hely, ahol a katonai konvojok össze fognak gyűlni, ahol a brigádok összegyűlnek majd a zászlóik alatt, egy új kezdetet beharangozva – az igazságosság kezdetét –, egy isteni állam születését: a Kalifátusét, amely a prófétaság irányítását fogja követni. A rendelkezéseket itt fogják megalkotni és innen fog elindulni a hadsereg meghódítani a világot – az iszlám hatalmas serege, minden brigádjával egyetemben.

Az egyik brigád felszabadítja Palesztinát. Egy másik „elpusztítja az otthonokat” [ahogy az a Koránban megvan írva; 17:5]. A harmadik brigád „elpusztítja mindazt, ami a kezük ügyébe kerül [Korán 17:7]”. A negyedik brigád bosszút áll Bassár el-Aszadon és Oroszországon, az ötödik brigád felszabadítja az összes kifosztott muszlim országot, a hatodik brigád pedig átkel az óceánokon, és szégyenbe hozza az ellenséget. A hetedik brigád megostromolja Rómát. A nyolcadik brigád a Fehér Házat feketévé változtatja. A kilencedik brigád kiveti a dzsizja fejadót Londonra. A tizedik brigád pedig a Sziklás-hegység és az Andok lejtőin fog imádkozni, hogy elhárítsa a félelmet és veszélyt.


AL-AQSA MOSQUE ADDRESS BY ABU HANIFA AWDA: WE WILL LAY SIEGE TO ROME, TURN WHITE HOUSE BLACK, IMPOSE JIZYA TAX ON LONDON, AND PRAY ON THE SLOPES OF THE ROCKIES AND ANDES |MEMRI

Print Friendly, PDF & Email