Amerikai imám: a muszlimoknak joguk van elvenni a nem muszlimok értékeit

Yasir Qadhi memphis-i imám 2015. júniusában elhangzott beszéde az USA Alabama államában taláható Birminghamben. Qadhi az Al-Maghrib Intézetben az Akadémiai Ügyek dékánja. Ő egy hafiz, vagyis az egész Koránt memorizálta. A Medinai Egyetem iszlám vallás szakán MA diplomát szerzett, ugyanitt iszlám tudományok szakokon pedig BA diplomát. Ezen felül a Yale Egyetemen iszlám tanulmányokból doktori fokozatot is. Tehát nem egy „önjelölt” imámról van szó.


A videó leirata:

Ez a shirk (többistenhit) pontos definíciója: társat állítani Allah mellé.


a shirk a mototeizmus ellentéte, és definicíó szerint minden rossz közül a
legrosszabb. … a mi monoteizmusunk [tawhid] értelmében a zsidók és a
keresztények „mushrikunok” [akik Allah mellett mást is imádnak:
többistenhívők], és csak a muszlimok gyakorolják a monoteizmust.

… a monoteizmus elve miatt minden emberi lény kötelezettsége tanúsítani, hogy nincs más isten, aki érdemes az imádatra, mint Allah. És a monoteizmus elve miatt rendelte el a próféta a dzsihádot. A dzsihád eszköz, nem pedig egy cél önmagában. Annak eszköze, hogy a földön megvalósítsák a monoteizmust.

„Arra utasítottak, hogy harcoljak az emberiség ellen, amíg azt nem mondják: la illaha illa Allah [nincs más isten, csak Allah].” Tehát az oka annak, amiért Allah megalkotott bennünket, elküldte a prófétát és kinyilatkoztatta a könyveket, valamint ezen elvek alapján különbséget tett közöttünk és megengedte a dzsihádot, a monoteizmus elve.

A mushrik [olyan, aki Allahon kívül mást is imád] életének és vagyonának nincs értéke a dzsihád állapotában. Nem minden helyen és időben, csak a dzsihád alatt. A mushrik élete és vagyona halallá válik [vagyis elveheti egy muszlim] a dzsihád állapotában.

Ahogy a korábban idézett hadíszban [Bukhári 1:8: 387; 1:2:24] mondta Mohamed: „Arra utasítottak, hogy harcoljak az emberiség ellen, amíg azt nem mondják: la illaha illa Allah”. És úgy folytatja, hogy miután ezt mondták, „az életük és a vagyonuk védve lesz tőlem.” Ami azt jelenti, hogy ha nem mondják, hogy „nincs más isten, csak Allah”, akkor az életük és vagyonuk nem lesz biztonságban.

Tehát a keresztények shirket követnek el, ők káfirok, és mushrikunok. A mushrikunok mocskosak, ami egy olyan spirituális mocskosság, amit csak a monoteizmus (iszlám) tisztasága tud megtisztítani.Allah a mushrikunokat ürüléknek, mocskosnak (nadzsisz) nevezi. Egy tisztátalan, mocskos, piszkos dolognak.


Alabama: Imam who said property of “filthy” non-Muslims could be taken in jihad says mosques not to blame for Muslims joining ISIS | JihadWatch

Yasir Qadhi on “Shirk”

Print Friendly, PDF & Email