A kereszténység és az iszlám | Sabatina James

Sabatina James muszlim családba született keresztény aktivista. Házasságra akarták kényszeríteni egy unokabátyjával, majd amikor megtagadta az engedelmességet, a család halálos ítéletet mondott ki rá. Azóta titkos helyeken én, rendőri védelmet kap.

Az általa alapított Sabatina Egyesület iszlám országokból és muszlim családokból származó nőknek nyújt segítséget. Két könyve is megjelent magyar nyelvre lefordítva: Eurábia – Amikor az iszlám törvénye legyőzi az európai jogrendet és az Apám a halálomat akarja.Riporter: Miért tért át? Miért
tért el attól, ami szülei életének alapját képezte, az iszlámtól?

Sabatina James: Valójában vallásos
muszlim voltam, urdu fordításban elolvastam a Koránt. Mindig védtem az iszlámot,
már az iskolában is. Volt egy professzornő, és ha bármilyen enyhe kritikát is
mondott, felálltam és megvédtem a prófétát (Mohamedet). Úgy gondoltam, hogy
amit a szüleim csináltak velem, annak semmi köze az iszlámhoz. Azonban Lahorban,
az egyik legnagyobb szunnita madrasszában olvastam a Koránban, hogy engedélyezett a feleség verése, ha az
engedetlen (Korán 4:34).
Persze lehet értelmezni, hogy mikor, hol és hogyan
verjed, de maga a verés engedélyezése le
van írva a Koránban.
Továbbá egy nő vallomása
fele annyit ér, mint egy férfié.
Pakisztánban
létezik blaszfémia törvény, mely a Koránon és a hadíszon alapul.

Tehát
a vallás nem ártatlan, de nem ez volt az oka annak, hogy azt mondtam, hogy
nincs isten. Kerestem Istent és a segítségét kértem. Napi ötször imádkoztam.
Amikor iskolába mentem, majd hazaértem, este bepótoltam a napközben kimaradt
imákat. Azonban az iskolában volt egy barátom, aki nagyon vallásos keresztény
volt, aki adott egy ajándékot, egy Bibliát. Amikor olvastam a Bibliát, az nagyon
különbözött a Koránban írtaktól. Összehasonlítottam Jézust Mohameddel. Van egy
házasságtörő nő, aki odamegy Jézushoz, aki azt mondja: legyetek könyörületesek
a nővel. Ezzel szemben viszont ott van az a hadísz, amiben szintén egy
házasságtörő nő odamegy Mohamedhez, és megkövezik. Aztán, amikor egy ember
odamegy Jézushoz és azt mondja, hogy nem képes hinni, és Jézus segítségét kéri,
hogy higgyen. Jézus megáldja. Mohamed
próféta viszont azt mondta, hogy „öljétek meg azt, aki elhagyja az iszlámot”.

Annyira különbözik a kettő egymástól. A keresztényeknek azt tanítják, hogy
szeressék az ellenségüket, a
madrasszában viszont azt tanultuk, hogy gyűlöljük az ellenséget, sőt, hogy
fejezzük le őket.

Volt
egy barátom, Egyiptomból jött és szalafista volt – tudod azok az igazán
szélsőségesek; Németországban élt és elment egy mecsetbe. Egy nap egy nagyon
ijedt kisgyerek ment hozzá, és megkérdezte, hogy mi történt. A gyerek azt
mondta, hogy a molla azt mondta neki, hogy menjen haza és fejezzen le egy
csirkét. Kérdeztem, miért? Azt válaszolta, azért, mert egy nap majd ezt kell tennünk a hitetlenekkel.

Riporter: De radikális embereket
minden vallásban lehet találni, ezért nem lehet megítélni egy vallást a
radikálisok alapján.

Sabatina James: Egyetértek ezzel,
azonban itt nem az emberekről van szó. Maga a vallásalapító az, aki ennyire
különbözőképpen reagált. Nem Rachidát és Sabatinát hasonlítom össze, hanem a
vallásalapítókat, Jézust Mohameddel, azt, ami a könyvekben szerepel róluk,
mivel ez a forrás. Tehát nem mondhatod egy muszlimnak, aki megöl egy hozzám
hasonló valakit, hogy ez nem iszlám. Azt fogja mondani, hogy „nos ez benne van
a hadíszban, olvasd el”. Érti, mire gondolok?

Riporter: Bármit meg lehet
találni bármelyik vallásban. Ha találni akar egy érvet vagy okot az ölésre az
iszlámban, a kereszténységben, a zsidó vallásban, vagy bármilyen más vallásban,
ha meg akarja találni ezt az okot, akkor meg fogja találni. Nem a vallás rossz
dolog, hanem az a személy, aki olvassa vagy használja azt, vagy aki visszaél
vele. Ezt gondolom.

Sabatina James: Nagyon örülök, hogy ezt
hallom öntől, azonban ez a fajta gondolkozás nem egyezik azzal, amit a saría,
az iszlám jog tanít. Az iszlám jog teljesen különbözik ettől. Csak a nyugati
országokban élő muszlimok jönnek elő ilyen érvekkel. Ha elmegy Pakisztánba …
Ön Pakisztánból származik … Pakisztánban
létezik blaszfémia törvény, ami a Koránon és hadíszon alapul.
Ez a törvény azt mondja, hogy ha valaki
kritizálja a prófétát, a Koránt vagy az iszlámot, akkor halálra kell ítélni
vagy börtönbe kell csukni.

Van
egy ismert eset, Asia Bibi esete. Ezt a nőt blaszfémiáért és a próféta
kritizálásáért ítélték halálra Pakisztánban, amit amúgy soha nem is követett
el. Jelenleg börtönben van, öt gyermeke van.

Pundzsáb
kormányzója, Szalman Taszír egyszer azt találta mondani, hogy véget kellene vetni
a blaszfémia törvénynek. A saját testőre ölte meg. A testőr azt mondta, hogy mindezt
az iszlámért tette. Pakisztánban ünnepelték ezért a tettéért.

Riporter: De ismételten itt van
az egyensúly, hogy itt van ez a személy, aki kiáll, hogy van valamiféle erkölcs
és vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ott vannak azok az emberek,
akik ugyanezt az iszlámot arra használják, hogy megöljék ezt a személyt. Tehát
van egy személy, aki megöl egy másik személyt, tehát van egy rossz meg egy
jó…

Sabatina James: A jónak, ami az
emberből jön, semmi köze az iszlámhoz, másrészt, aki megölte, annak mindez meg
volt engedve. Miért van ennek ilyen nagy elfogadottsága? A kormányzó megölése
után a gyilkos több, mint 50 ezer Facebook like-ot kapott. Pakisztánban sok
ember fél felszólalni, mert megölhetik őket ezért. Még Shabaz Batti kisebbségi
minisztert, a pakisztáni kormány egyetlen keresztény miniszterét is megölték,
mert felszólalt Asia Bibiért.

Egy dolgot meg kell
értenünk: ha Jézus nevében ölünk, arra Jézus soha nem mondta volna, hogy
rendben van, ha viszont Mohamed próféta nevében ölsz, arra Mohamed próféta azt
mondta volna, hogy rendben van, ha az illető házasságtörő, vagy ha elhagyta az
iszlámot. Nem azt kell nézni, hogy te mit gondolsz, mi a saját véleményed, hanem
meg kell nézni a forrásszövegeket, mit mondanak a források.
Amennyire én tudom –
katolikus vagyok –, a Vatikán nem mondja, hogy ha valaki házasságtörést követ
el, azt öljék meg.

Riporter: A katolikusoknál is van
egy csomó probléma…

Sabatina James: Természetesen, van egy
csomó hiba a történelmünkben, de rájöttünk arra, hogy ennek semmi köze
Jézushoz. Mivel Jézus soha nem ölt meg senkit, és ha van egy vers, amit
magyarázni kell, akkor meg kell nézni Jézust és az életét. Őt keresztre
feszítették és imádkozott az ellenségeiért. Az iszlámban ilyet soha nem fog
találni. Érti, mire gondolok?

Ha
megnézem a neveltetésemet az iszlámmal kapcsolatban, nekem azt tanították, hogy
az iszlámmal a nők rengeteg jogot kaptak, hogy Mohamed volt az első, aki azt
mondta, hogy a lánycsecsemőket ne öljék meg, ami szokás volt abban az időben
néhány csoportnál, ahol Mohamed élt. Ez az az üzenet, amit én kaptam
neveltetésem során. Az emberek, akik az iszlámot magyarázták számomra, a
legszeretetteljesebb emberek voltak az életemben. A nagyanyám, nagyapám, a
nénikém stb. Tehát az üzenet, amit az iszlámtól kaptam, a szeretet és béke
üzenete. Nos, ez az üzenet szép, de semmi köze a valódi iszlámhoz, és ahhoz,
amit a Korán, a hadísz és az iszlám iskolák tanítanak. Meg kell nézni a
szunnita iskolákat, és hogy mit tanítanak a saríáról. Ez a fontos! Nagyra
értékelem, hogy ha olyan emberek, mint Ön, így nevelkedtek. Ez nagyon modern,
haladó szellemű, nagyszerű. De semmi köze ahhoz, amit a saría tanít. A saría
pedig a Koránon és a hadíszon alapul. A
hadíszban nem fog soha olyat olvasni, hogy szeretnie kellene az olyan
embereket, mint amilyen én vagyok.


Sabatina James magyarul megjelent könyvei:
Eurábia – Amikor az iszlám törvénye legyőzi az európai jogrendet
Apám a halálomat akarja

Miként jut be a saría Európába? | Mandiner

Print Friendly, PDF & Email