Sajnálom libbantak, az iszlámnak csak egy értelmezése létezik – Mohamedé!

„Dom Azrael, a konzervatív” ezt írja a videóról: „Nemrég azzal vádoltak meg, hogy határozott véleményem van az iszlámról. Ebben a videóban elmondom, hogy nem számít mi az én véleményem, a te véleményed, a „mérsékelt muszlimok”, vagy akár az Iszlám Állam véleménye. Az iszlámnak csak egy értelmezése van, melyet Allah a Koránban jóváhagy: ez pedig Mohamedé. Nézzük meg, hogy az iszlám prófétája, Allah küldötte, a „tökéletes ember”, vagyis Mohamed hogyan értelmezi a Koránt.


Hello mindenkinek! Itt a kedvenc hitetlen szomszédod Dom Azrael.

Igaz a hír, hogy letiltották az egyik fiókomat, de nem ezért készítem ezt a videót.

Nemrég kaptam egy e-mailt egy aggódó úriembertől, aki az iszlámmal kapcsolatos határozott nézőpontom miatt aggódott. És mivel ezelőtt még senki sem ellenkezett velem semmiben azzal kapcsolatban, amit az iszlámról mondtam, ezért erre egy videóban válaszolok. Ezt persze ironikusan mondtam.

Szeretnék néhány dologról beszélni.

Én nem értelmezem az iszlámot. Nem számítana, ha ezt tenném. A mérsékelt muszlimok értelmezései sem számítanak, és a tied sem. Nem számít, hogy a történészek, kutatók, tudósok, az ISIS hogyan értelmezik az iszlámot. A történelemben csak egy ember van, akinek az értelmezése számít: Mohamedé.

Mohamed az iszlám prófétája, Allah küldötte, „Allah tökéletes példája”, amely szerint a muszlimoknak élniük kell az életüket. Ha van bármi, amit nem értesz az iszlámmal kapcsolatban – egy rész a Koránban, aminek nincs értelme, amivel nem tudod mit kezdj, vagy reméled, hogy létezik egy másik értelmezése –, nem kell mást tenned, mint belenézni a hadíszokba, és megnézni, hogy Mohamed mit tett, és hogy ő hogyan értelmezte azt a szöveget. Ebből láthatjuk, hogy mit mondott és mit tett.

Az egyik ilyen tette Mohamednek az volt, hogy embereket fejezett le. Egy őrült pszichopata hadúr volt, aki ártatlan embereket gyilkolt meg és az iszlámnak is ilyennek kell lennie. Ezt megtalálhatjuk az Iszhák/Hiszham 674-ben (Mohamed élete), és a Korán 33:26-ban is van egy rövid utalás erre. Ez a rész a Banu Kurajza zsidó törzsről szól, akik békések voltak, jól megvoltak a többi törzzsel Medinában. Azonban amikor Mohamed menekültként Medinába érkezett, miután elűzték Mekkából a háborús uszításai, az intoleranciája, a gyűlöletbeszédei, lázadások szítása és a törzsek elleni háborúi miatt, Medina befogadta – sajnos vesztükre … Mohamed egyre több barátját vitte át, kiépítette követőtáborát, sereget épített, majd elkezdte lemészárolni a Medina környékén levő törzseket. Az egyik ilyen híres eset a Banu Kurajza lemészárlása. A történet úgy szól, hogy Mohamed elment a törzs vezetőjéhez és követelte, hogy esküdjenek hűséget neki és a seregének. A törzs ezt nem akarta, semleges akart maradni, nem akartak háborúba keveredni a többi medinai törzzsel, vagy a mekkaiakkal, ezért elutasították, és azt mondták, hogy semlegesek maradnak. Mohamed ezt nem akarta, így ő és serege megkötözték a férfiakat és a fiúkat, leellenőrizték a fiúk fanszőrzetét, és ha volt, az azt jelentette, hogy elég idősek ahhoz, hogy férfinak számítsanak, így egyesével lemészárolták őket. Egy árkot ástak és egyesével lefejezték őket, megállás nélkül, órákon keresztül, míg végül kb. 800-at mészároltak le közülük. Ez különösen nyugtalanító, mivel nem csak gyerekek voltak belekeverve, hanem a szövegek szerint Mohamed gyerekfelesége, Aisa is ott ült mellette, és nézte a lefejezéseket. Abu Dawúd 2665. hadíszában Aisa azt mondja: „Nem fogom elfelejteni, hogy extrém módon nevetett, habár tudta, hogy meg fogják ölni.” Aisa itt egy olyan nőről beszélt, akit a férfiakkal együtt kivégeztek. Aisa mindezt végignézte, akkor kb.12 évesen – férje, a próféta mellett ülve. De természetesen, ha 9 évesen megerőszakolnak, amiben minden hadísz megegyezik, és amit még Aisa saját maga mesél el: „9 éves voltam, amikor elháltam a házasságot a prófétával”… úgy tűnik, hogy érzéketlen volt a lefejezésekkel szemben.

Miután Mohamed végzett a lefejezésekkel, és minden férfit és fiút lefejeztek, ott maradtak a nők és lányok. És mit tett Mohamed velük? Szexrabszolgának használta őket saját maga és seregei számára. Mivel Mohamed volt a vezető, kiválasztotta magának a legszebb nőt, Rajhánát. Rajhána az egyik törzs vezetőjének felesége volt, végignézte, ahogy férjét lefejezik előtte, ezután a férfi, aki elrendelte a lefejezést, bevitte a sátrába és megerőszakolta. A muszlimok azzal próbálják mindezt igazolni, hogy a nő felvette az iszlámot, szerette a prófétát, akarta a házasságot. De gondoljunk csak bele! A férjét lefejezték, a barátait lefejezték, testvéreit, apját, nagyapját, mindenkit. Az egész törzset, mindenkit, akit ismert a szeme láttára fejezték le. Szerintetek saját akaratából ment annak az embernek a sátrába, és feküdt le azzal, aki ezt a mészárlást elrendelte? Természetesen nem!

Ugyanez történ Szafíjjával is. Szafíjja egy gyönyörű, 17 éves lány volt, akinek az apját és bátyját Mohamed parancsára lefejezték. Szerintetek ez a 17 éves lány, miután végignézte bátyja, apja, az egész családja és barátai lefejezését, vonzódni kezdett az iránt, aki elrendelte családja lemészárlását? Természetesen nem! Teljes képtelenség azt feltételezni, hogy ez bárkinek is rendben lenne. Rákényszerítették őket erre.

Itt jött a Korán 4:24, amiben Mohamed azt mondja: „És tilalmasak számotokra a férjes asszonyok, kivéve azokat (a foglyokat), akiket a jobbotok birtokol.” Ez egy nagyon híres szöveg. A muszlimok sokszor azt mondják, hogy „nem a foglyokra utal, hanem a feleségekről beszél, a jobb kézen viselt jegygyűrű miatt; de azt meg a bal kézen hordják … Mindenesetre, amikor idézte ezt a szöveget, a társai odamentek hozzá, mivel haboztak, hogy közösüljenek-e azokkal a rabszolgákkal, akiket éppen megszereztek. Mivel a törzs tagjai közül néhányan még éltek: a férjek, apák, gyerekek – mivel egyesével mészárolták le őket, amikor Mohamed serege elfogta és szexrabszolgaságba hajtotta a lányaikat, lánytestvéreiket és feleségeiket.

Hogy megnyugtassa őket, hogy minden rendben van, hogy mindez Allah akarata, Mohamed idézte ezt a kinyilatkoztatást. Ez véleményem szerint undorító! Utánanézhettek ennek két hadíszgyűjteményben is: Abu Dawúd 2150; Muszlim 3433. Gyorsan le lehet ellenőrizni a Google-n. Ezek nem valami konzervatív oldalról vannak, hanem a feltöltött hadíszgyűjteményekből. Ott van arabul és angolul is.

Aztán ott van, hogy Mohamed hogyan bánt azokkal, akik blaszfémiát követtek el, azokkal, akik kigúnyolták és „megsértették” őt. Abu Dawúd 14. kötet 2678: „Mohamed arra utasította emberét, hogy megölje Fartanát, a rabszolgalányt, mert az olyan verseket mondott, melyek sértőek voltak Mohamedre nézve.”

Ugyanezen hadísz: „Mohamed elrendelte az emberei számára, hogy megöljék Kurajbáh-t, mivel olyan verseket recitált, melyek sértőek voltak Mohamedre nézve.”

Tabari, Az iszlám története, 8. kötet: „Mohamed elrendelte emberei számára, hogy megöljék Sarah-t, mert Mohamed azt állította, hogy a nő zaklatta őt, amikor Mekkában volt.” Abu Dawúd 33. kötet 4153: „Mohamed elrendelte emberei számára, hogy megöljék Hind bint Utbáh-t, amiért a férfi kivágta Mohamed bácsikájának, Hamzának a szívét, miután a férfi meghalt az uhudi csatában.” Abu Dawúd 38. kötet 4348: Mohamed elrendelte emberei számára, hogy megöljék egy vak férfi feleségét, amiért a nő „megsértette” Mohamedet. Nem értem, hogyan lehet ezek közül bármelyiket is igazolni. Persze a saría alapján – amit a Korán és a hadísz is igazol – bűncselekmény, ha valaki „sértegeti” az iszlám prófétáját. Azonban egy vak ember feleségét megölni, fiatal rabszolgalányokat megölni, mert azok gúnyos versekkel csúfolták ki Mohamedet, mindez őrültség. Ez nem egy békés emberre, ez nem egy logikus emberre vall, hanem egy paranoid sértődékeny személyiségre, aki emellett egy tömeggyilkos is volt.

A muszlimoknak ezt az embert kell követniük. Nem akarom, hogy ezt az embert kövessék. Azt üzenem a muszlim világnak, hogy nézzék meg azt az embert, akit követniük kell. Nézzétek meg Allah tökéletes példaképét, és hagyjátok el, ne kövessétek, ne tegyétek azt, amit ő tett. De ehhez nincs meg a tekintélyem. Nektek sincs, a mérsékelt muszlimoknak sincs, a békés muszlimoknak sincs. Egyedül Allahnak van tekintélye, vagy amit Mohamed mond. Mohamed kinyilatkoztatott mindent az embereknek, amiket állítólag Allah megparancsolt. Ezeknél a kinyilatkoztatásoknál nem voltak szemtanúk, senki sem hallotta, ahogy Gábriel arkangyal átadja ezeket. Nem voltak csodák, amik igazolták volna, hogy ő egy próféta. Sőt, amikor mérgezésben meghalt, a zsidó nő, aki a mérget adta, azt mondta, hogy ha Mohamed valóban próféta, valóban Allah hírnöke, akkor nem ölhette volna meg méreggel egy zsidó rabszolga. Mohamed lenyelte a mérget, és Aisa karjai között meghalt. Ha a logikát többet használnák az iszlámban, akkor tudom, hogy több muszlim hagyná el azt. Magukba néznének és azt kérdeznék maguktól, hogy milyen istent imádok? Valós egyáltalán? Egyedül Mohamed szavaira támaszkodhatunk ebben. Mohamedére, aki nem vitt végbe csodákat, csak azt állította, hogy ezt tette, azt állította, hogy elment a mennyekbe egy szárnyas lovon, melynek női arca volt. Aki azt állította, hogy meglátogatta a poklot. Tanúk nélkül. Nincs más érv, csak az, hogy Mohamed azt mondta. Egy olyan ember, aki gyilkolt, nőket erőszakolt és fosztogatott. Egyszerűen nem értem, hogy miért is akarja bárki is követni az iszlámot. Hacsak nem azért, mert az iszlámban nem csupán nem javasolt, hanem törvényileg tiltott a logika, a kérdezés. Ha elmegyünk egy muszlim országba, ahol a saría van érvényben, és kérdést teszünk fel egy imámnak, például „Miért követjük az iszlámot, ha nem voltak szemtanúk, nem voltak csodák? Csak azért, mert Mohamed azt mondta?” Ha ennek híre elér a kormányzathoz, halálra ítélnek, mint blaszfémiát elkövetőt vagy hitét elhagyót. Valamilyen indokkal, talán a próféta „megsértésével”.

Szeretném, ha a muszlimok megnéznék ezt a videót. Remélem felbosszantja, felháborítja őket és elkezdik megkérdőjelezni a vallásukat. Nem muszáj arra hagyatkozni, amit mondtam, csak azt szeretném, ha az emberek elkezdenének gondolkozni.


Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=11838

Bejegyzés: on 2019. okt. 7.. A bejegyzés kategóriái: Dom Azrael, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes