Nők az iszlámban: egy szinten az állatokkal | Sabatina James


Mikroszkóp alatt az iszlám

Nők az iszlámban: egyenlő jogok vagy elnyomás?

Köszöntöm nézőinket! Az emberi jogi szervezetek beszámolóiban és a tv-vitákban A nők jogai az iszlámban témája különleges helyet kap. Az iszlám szemére vetik, hogy elnyomja a nőket és megfosztja őket egyéni szabadságjogaiktól. A vita a kényszerházasságtól és erőszaktól a személyes szabadságuk korlátozásáig terjed.

„Most jönnek a vádaskodások” – mondják egyes muszlimok. Azt állítják, hogy a humanisták és a cionisták médiában tanúsított hatalma miatt, ezt a témát politikai eszközként használják fel az iszlámról alkotott kép elferdítésére. Továbbá, hogy a nők elnyomása ellentmond az iszlám tanításainak, és semmiképpen sem egyeztethető össze Mohamed próféta tanításaival. A Muszlimok Központi Tanácsa Németországban például ezt írta: „Az iszlám nem ismer megkülönböztetést és fokozatokat a nemiség tekintetében… Sajnos sok nem muszlimnak vannak téves elképzelései az iszlámról, amihez a média nagymértékben hozzájárult. Fontos különbséget tenni aközött, hogy mit mond az iszlám és hogy mit tesz sok muszlim.”

A mi véleményünk azonban nem a média beszámolóin vagy néhány muszlim viselkedésén alapul. Mi az iszlám források szilárd alapjára támaszkodunk, melyet nem lehet elutasítani.

A nők pozíciója a Koránban teljesen világos. Nagy jogi jelentősége van például a Korán 2:228-nak, ami ezt mondja: „...a férfiak egy fokkal fölötte állnak a nőknek …”. A muszlimok válasza erre az, hogy „Ez a vers a felelősségvállalásról szól”. Azonban ennek a versnek a magyarázatai és az értelmezései alapján a kiemelkedő tudósok a férfiakat sok szempontból a nőknél egy fokkal magasabban állónak tekintik. Ibn Kathir: „A férfiak magasabban állnak az erény, a találékonyság, a jellem, az erkölcs, a pozíció, a státusz, a gondoskodás, a felelősség, a támogatás és a döntéshozatal területén, itt és a túlvilágon. A férfi elvárhatja a nő behódolását, mivel ő felelős a nő hozományáért és eltartásáért.”

A Korán 4:34 még a következőt is mondja: „A férfiaknak hatalmuk van a nők felett, mivel Allah az egyiket felsőbbrendűnek teremtette a másiknál…”.

A Koránmagyarázatban a „felelősséget” úgy magyarázzák, hogy a férfi a nő irányítója, vezére és nevelője. Allah meghatározta, hogy „a férfi jobb a nőnél a tudás és ítélőképesség területén.”

Amit prófétáján keresztül Allah kijelentett és utasításba adott a nőkről, az visszavonhatatlan. Allah szavai azért jöttek le, hogy megrendszabályozzák a próféta kapcsolatát a nőkkel, és érvényre juttassák a hit kívánalmait. Ennek megfelelően a férfinak kötelessége irányítani a nőt és engedelmességre nevelni őt, akár veréssel is.

Ismét a Korán 4:34: „… A lázadónak tűnő nőket először intsétek meg, majd küldjétek őket külön ágyba, végül verjétek meg őket. ”

„A verés alatt enyhe ütést értenek, anélkül, hogy megaláznák a nőt” – érvel néhány muszlim. Azonban az „enyhe” szó nem jelenik meg az eredeti szövegben. Mindazonáltal a verés minden nőt megaláz és megszégyenít, és mérhetetlen nagy mentális gyötrelmet okoz neki. Néhány muszlim szerint a nők megbüntetését nem kellene negatívan szemlélni. Épp ellenkezőleg: a nőknek hálásnak kellene lenniük Allah felé, mivel ő csak jót akar nekik. Allah azt akarja, hogy a férfiak neveljék a nőket, ezért erre ösztönzi a férfiakat: „Olyan helyre függeszd fel a korbácsot, ahol a ház asszonya látja, mivel ebben rejlik az ő nevelése.” Al- Zamakshari: Kash-shaf (A feltáruló) (1. kötet, 525. o.)

Az arab próféta, Mohamed nőkkel kapcsolatos lealacsonyító állításait magasztalják, elkendőzik, és gyakran idealizálják. Búcsúbeszédében Mohamed állítólag figyelmeztette a férjeket, hogy bánjanak jól a feleségeikkel. Olvassuk el a következő gyakorta manipulált szöveget: „Féljétek Allahot a nőket illetően, mivel Allah védelmét élvezik. A (nők) nemi szervének használatát Allah szava engedélyezte számotokra. Nektek is vannak bizonyos jogaitok a nők felett, meg nekik is felettetek. A nők kötelessége felétek, hogy ne vigyenek senki olyat az ágyatokba, akit gyűlöltök. Ha mégis így tenne, verjétek meg, de ne durván. Továbbá joga van ahhoz, hogy barátságosan bánj vele és öltöztesd.”

Ezekben a szövegekben, amit a muszlimok úgy szeretnének látni, mint amiben a nőknek jogaik vannak, a nő inkább úgy jelenik meg, mint a férfi megszerzett tulajdona. A saría alapján a házassággal együtt jár az eltartás joga, amiért cserébe a nő a férfinak – legfőképpen szexuális – engedelmességgel tartozik. És átkozottak azok, akik elkerülik a szexet vagy tartózkodnak tőle. Ezt következésképpen veréssel lehet büntetni.

„És ha a férfi arra kéri, hogy adja oda magát (szexre), akkor a nőnek nem szabad ezt visszautasítania, még akkor sem, ha éppen egy tevén ül” – mondta Mohamed.

Hol van mindebben az egyenlőség? Amikor a nőt a szex elutasításáért meg lehet verni? Miközben a férfi négy hónapig elkerülheti a nőt, mindenféle következmény nélkül. Ezen idő alatt természetesen lehet szexuális kapcsolata a rabszolgáival. Az iszlám megvonja a nőktől az alapvető jogaikat, és alacsonyabb rendű lényként kezeli őket: „…a férjek egy fokkal felettük (nők felett) állnak.” (Korán 2:228).

 • „Felét örökli annak, amit a férfi.” (Korán 4.11-12).
 • „…egy nő tanúvallomása egy férfi vallomásának felét éri.” (Korán 2.282). Ezek alapján két művelt nő tesz ki egy műveletlen paraszt embert.
 • A nőt meg lehet verni, a férfit nem.
 • A nőt vissza lehet utasítani az ágyban, a férfit nem.
 • Mohamed azt mondta, hogy a nők értelem és vallás tekintetében alacsonyabb rendűek a férfiaknál.
 • A nő tisztátalan, ezt a tisztátalanságot az ürítéshez hasonlítják.
 • A nőket az állatokkal teszik egyenlővé, mivel Mohamed szerint, ha bármelyikük elhalad [egy imádkozó férfi előtt], az megszakítja az imát. Aisa megrémülve kérdezte: „Tehát egy szintre helyeztél bennünket a szamárral és a kutyával?!”
 • A nő kísértést jelent, és ravaszsága nagy és sátáni.
 • Az ördög ölt testet benne, és balszerencsét hoz a házra és az állatokra.
 • Képtelen a nép vezetésére.
 • Mohamed azt mondta, hogy a pokol lakóinak többsége nő.
 • És végül: ha a nő meggondolná magát és elutasítja az iszlámot, egy életre bezárják, és naponta megkorbácsolják, amíg megbánást nem mutat.

Mohamed nevetség tárgyává tette, lealacsonyította és a férfiak rabszolgájává tette a nőket. A nő azért van, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjen a férfinak, és minden időben és helyen rendelkezésére álljon a férfi vágyainak kielégítésére. Korán 2:223: „Asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogy és amikor csak akartok.”

Sok európai muszlim próbálkozik szépíteni a nők eme torz képén úgy, hogy néhány Korán-szúrából idéznek. Azonban nem lehet csak úgy kimagyarázni a nők iszlámbeli lefokozását, vagy csak úgy megszabadulni ezektől a parancsoktól, mivel a hátrányosan megkülönböztető kijelentések sokkal számosabbak, mint a pozitívak. Nincs kétség afelől, hogy az iszlám nőkkel szembeni diszkriminatív tanításai nem csupán légből kapottak. Mindez a Koránban és a szunnában gyökerezik, ahol a nők lefokozása és az állatokkal való egy szintre helyezése világosan megfigyelhető. Mindezek után furcsa, hogy mindezen tények és mindezen gyötrelmek ellenére oly sok muszlim nő állítja, hogy az iszlámban a férfiakkal egyenlő jogaik vannak. Én erre csak azt mondom: olvasd el a Koránt és a szunnát.

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=11974

Bejegyzés: on 2019. okt. 17.. A bejegyzés kategóriái: Legfrissebb, Sabatina James. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes