Nők az iszlámban: egy szinten az állatokkal | Sabatina James


Mikroszkóp alatt az iszlám

Nők az iszlámban: egyenlő jogok vagy elnyomás?

Köszöntöm
nézőinket! Az emberi jogi szervezetek beszámolóiban és a tv-vitákban A nők jogai az iszlámban témája
különleges helyet kap. Az iszlám szemére vetik, hogy elnyomja a nőket és
megfosztja őket egyéni szabadságjogaiktól. A vita a kényszerházasságtól és
erőszaktól a személyes szabadságuk korlátozásáig terjed.

„Most jönnek a vádaskodások” – mondják egyes muszlimok. Azt állítják, hogy a humanisták és a cionisták médiában tanúsított hatalma miatt, ezt a témát politikai eszközként használják fel az iszlámról alkotott kép elferdítésére. Továbbá, hogy a nők elnyomása ellentmond az iszlám tanításainak, és semmiképpen sem egyeztethető össze Mohamed próféta tanításaival. A Muszlimok Központi Tanácsa Németországban például ezt írta: „Az iszlám nem ismer megkülönböztetést és fokozatokat a nemiség tekintetében… Sajnos sok nem muszlimnak vannak téves elképzelései az iszlámról, amihez a média nagymértékben hozzájárult. Fontos különbséget tenni aközött, hogy mit mond az iszlám és hogy mit tesz sok muszlim.”

A mi véleményünk azonban nem a média beszámolóin vagy néhány muszlim viselkedésén alapul. Mi az iszlám források szilárd alapjára támaszkodunk, melyet nem lehet elutasítani.

A nők pozíciója a Koránban teljesen világos. Nagy jogi jelentősége van például a Korán 2:228-nak, ami ezt mondja: „...a férfiak egy fokkal fölötte állnak a nőknek …”. A muszlimok válasza erre az, hogy „Ez a vers a felelősségvállalásról szól”. Azonban ennek a versnek a magyarázatai és az értelmezései alapján a kiemelkedő tudósok a férfiakat sok szempontból a nőknél egy fokkal magasabban állónak tekintik. Ibn Kathir: „A férfiak magasabban állnak az erény, a találékonyság, a jellem, az erkölcs, a pozíció, a státusz, a gondoskodás, a felelősség, a támogatás és a döntéshozatal területén, itt és a túlvilágon. A férfi elvárhatja a nő behódolását, mivel ő felelős a nő hozományáért és eltartásáért.”

A Korán 4:34 még a következőt is mondja: „A férfiaknak hatalmuk van a nők felett, mivel Allah az egyiket felsőbbrendűnek teremtette a másiknál…”.

A
Koránmagyarázatban a „felelősséget” úgy magyarázzák, hogy a férfi a nő
irányítója, vezére és nevelője. Allah meghatározta, hogy „a férfi jobb a nőnél
a tudás és ítélőképesség területén.”

Amit prófétáján keresztül Allah kijelentett és utasításba adott a nőkről, az visszavonhatatlan. Allah szavai azért jöttek le, hogy megrendszabályozzák a próféta kapcsolatát a nőkkel, és érvényre juttassák a hit kívánalmait. Ennek megfelelően a férfinak kötelessége irányítani a nőt és engedelmességre nevelni őt, akár veréssel is.

Ismét
a Korán 4:34: „… A lázadónak tűnő nőket először intsétek meg, majd küldjétek
őket külön ágyba, végül verjétek meg őket. ”

„A
verés alatt enyhe ütést értenek, anélkül, hogy megaláznák a nőt” – érvel néhány
muszlim. Azonban az „enyhe” szó nem jelenik meg az eredeti szövegben. Mindazonáltal
a verés minden nőt megaláz és megszégyenít, és mérhetetlen nagy mentális
gyötrelmet okoz neki. Néhány muszlim szerint a nők megbüntetését nem kellene
negatívan szemlélni. Épp ellenkezőleg: a nőknek hálásnak kellene lenniük Allah
felé, mivel ő csak jót akar nekik. Allah azt akarja, hogy a férfiak neveljék a
nőket, ezért erre ösztönzi a férfiakat: „Olyan helyre függeszd fel a korbácsot,
ahol a ház asszonya látja, mivel ebben rejlik az ő nevelése.” Al- Zamakshari:
Kash-shaf (A feltáruló) (1. kötet, 525. o.)

Az
arab próféta, Mohamed nőkkel kapcsolatos lealacsonyító állításait magasztalják,
elkendőzik, és gyakran idealizálják. Búcsúbeszédében Mohamed állítólag
figyelmeztette a férjeket, hogy bánjanak jól a feleségeikkel. Olvassuk el a
következő gyakorta manipulált szöveget: „Féljétek Allahot a nőket illetően,
mivel Allah védelmét élvezik. A (nők) nemi szervének használatát Allah szava
engedélyezte számotokra. Nektek is vannak bizonyos jogaitok a nők felett, meg
nekik is felettetek. A nők kötelessége felétek, hogy ne vigyenek senki olyat az
ágyatokba, akit gyűlöltök. Ha mégis így tenne, verjétek meg, de ne durván.
Továbbá joga van ahhoz, hogy barátságosan bánj vele és öltöztesd.”

Ezekben
a szövegekben, amit a muszlimok úgy szeretnének látni, mint amiben a nőknek
jogaik vannak, a nő inkább úgy jelenik meg, mint a férfi megszerzett tulajdona.
A saría alapján a házassággal együtt jár az eltartás joga, amiért cserébe a nő
a férfinak – legfőképpen szexuális – engedelmességgel tartozik. És átkozottak
azok, akik elkerülik a szexet vagy tartózkodnak tőle. Ezt következésképpen
veréssel lehet büntetni.

„És
ha a férfi arra kéri, hogy adja oda magát (szexre), akkor a nőnek nem szabad
ezt visszautasítania, még akkor sem, ha éppen egy tevén ül” – mondta Mohamed.

Hol
van mindebben az egyenlőség? Amikor a nőt a szex elutasításáért meg lehet
verni? Miközben a férfi négy hónapig elkerülheti a nőt, mindenféle következmény
nélkül. Ezen idő alatt természetesen lehet szexuális kapcsolata a
rabszolgáival. Az iszlám megvonja a nőktől az alapvető jogaikat, és alacsonyabb
rendű lényként kezeli őket: „…a férjek egy fokkal felettük (nők felett)
állnak.” (Korán 2:228).

 • „Felét
  örökli annak, amit a férfi.” (Korán 4.11-12).
 • „…egy
  nő tanúvallomása egy férfi vallomásának felét éri.” (Korán 2.282). Ezek alapján
  két művelt nő tesz ki egy műveletlen paraszt embert.
 • A
  nőt meg lehet verni, a férfit nem.
 • A
  nőt vissza lehet utasítani az ágyban, a férfit nem.
 • Mohamed
  azt mondta, hogy a nők értelem és vallás tekintetében alacsonyabb rendűek a
  férfiaknál.
 • A
  nő tisztátalan, ezt a tisztátalanságot az ürítéshez hasonlítják.
 • A
  nőket az állatokkal teszik egyenlővé, mivel Mohamed szerint, ha bármelyikük
  elhalad [egy imádkozó férfi előtt], az megszakítja az imát. Aisa megrémülve
  kérdezte: „Tehát egy szintre helyeztél bennünket a szamárral és a kutyával?!”
 • A
  nő kísértést jelent, és ravaszsága nagy és sátáni.
 • Az
  ördög ölt testet benne, és balszerencsét hoz a házra és az állatokra.
 • Képtelen
  a nép vezetésére.
 • Mohamed
  azt mondta, hogy a pokol lakóinak többsége nő.
 • És
  végül: ha a nő meggondolná magát és elutasítja az iszlámot, egy életre bezárják,
  és naponta megkorbácsolják, amíg megbánást nem mutat.

Mohamed
nevetség tárgyává tette, lealacsonyította és a férfiak rabszolgájává tette a
nőket. A nő azért van, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjen a férfinak, és
minden időben és helyen rendelkezésére álljon a férfi vágyainak kielégítésére. Korán
2:223: „Asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogy és
amikor csak akartok.”

Sok
európai muszlim próbálkozik szépíteni a nők eme torz képén úgy, hogy néhány
Korán-szúrából idéznek. Azonban nem lehet csak úgy kimagyarázni a nők
iszlámbeli lefokozását, vagy csak úgy megszabadulni ezektől a parancsoktól, mivel
a hátrányosan megkülönböztető kijelentések sokkal számosabbak, mint a
pozitívak. Nincs kétség afelől, hogy az iszlám nőkkel szembeni diszkriminatív
tanításai nem csupán légből kapottak. Mindez a Koránban és a szunnában
gyökerezik, ahol a nők lefokozása és az állatokkal való egy szintre helyezése világosan
megfigyelhető. Mindezek után furcsa, hogy mindezen tények és mindezen
gyötrelmek ellenére oly sok muszlim nő állítja, hogy az iszlámban a férfiakkal
egyenlő jogaik vannak. Én erre csak azt mondom: olvasd el a Koránt és a
szunnát.

Print Friendly, PDF & Email