Az iszlám civilizációs hadviselés erősségei │ Dr. Bill Warner

Az iszlám civilizációs hadviselésnek nincs vetélytársa Nyugaton. Az iszlámnak sok erőssége van. Állandó győzelmi optimizmussal rendelkeznek, és természetes módon alakítanak csoportokat ügyeik előmozdítására, ezért nagy lobbierejük van. Tanuljunk tőlük!


Most arról szeretnék beszélni, hogy mit csodálok az iszlámban. Úgy tűnhet, hogy ez egy furcsa téma, mivel én közismert iszlámkritikus vagyok. De mivel tanulmányoztam, megértettem az erősségeit – és szerintem tanulnunk kell ezekből. Ne becsüld alá az ellenségedet, ha az elég erős, hogy szembeszegüljön veled!

Család

Kezdem a családdal: a család az iszlám társadalom alapja, nem az egyén. Ennek van egy fontos előnye. És mi az? Az, hogy ezáltal gondoskodnak a következő generációkról, míg az egyének nem feltétlenül teszik ezt.

Idősek tisztelete

Én idős vagyok, és amit kedvelek az iszlámban az az, hogy az idősek tiszteletére tanít. Lehet, hogy ez egy személyes szeszély, de ez tetszik.

Civilizációs háború

A következő: az iszlámnak van egy modellje a civilizációs háborúra, amely minden más háborús doktrínát legyőz. Az biztos, hogy a mi háborús stratégiáinkat legyőzi, amelyek általában csak a kinetikus hadviselést tárgyalják – azaz a golyókat és bombákat. Ha valaki a csatamezőn száll velünk szembe, akkor abban jók vagyunk – de sajnálatos módon ezt a háborút nem csak golyókkal és bombákkal vívják.

Csoportmunka

Az iszlám képes a csoportmunkára. Ami csodálatos, mert ezzel többet végeznek el – míg nálunk az egyének nem végeznek el annyi munkát. A muszlimok gyakran találkoznak: helyileg és nemzeti szinten is. Hogy miért? Hogy megtervezzék a civilizációs háborújukat. Ők láthatóan győzni akarnak. Hisznek a hosszútávú stratégiai tervezésben.

A Muzulmán Testvériség írásos terve egészen zseniális. Generációkon átívelő terve van és a háborúnak olyan megközelítése, amelyeket mi fel sem tudunk fogni. Vegyük például Stanley McChrystal tábornok haditervét Afganisztánban: meg se említi az iszlámot, a dzsihádot és a muszlimokat. Sok szerencsét egy ilyen haditervhez egy olyan országban, mint Afganisztán…

Tankönyvek

Most beszéljünk a tankönyvekről! Ezeket is felhasználják a civilizációs háborúban. Tennesse-ben a 7. osztályban megtanítják, hogy az iszlám volt „az aranykor, a civilizáció csúcsa”, hogy az „iszlám adott először jogokat a nőknek” és „az első alkotmány az iszlámból származik”. És hogy „az iszlám törődik a zsidókkal és a keresztényekkel és gondoskodik róluk”. Ezeknek ha csak a fele igaz, de a gyerekek Tennesse-ben ebben a hitben nőnek fel.

Saría szabályozta iszlám pénzügyi rendszer

Aztán itt van a saría szabályozta iszlám pénzügyi rendszer: briliáns stratégia, amely kiszivattyúzza a pénzt a mi civilizációnkból és befekteti a civilizációs háborúba, hogy lebontsa a rendszerünket. Ha valaki azt akarja csinálni mint én, akkor sok szerencsét ahhoz, hogy pénzt szerezzen hozzá … De ha egy muszlim akar olyan tevékenységet folytatni mint én, arra lesz pénz. Ha muszlim lennék és az USA elnöke akarnék lenni, minden szükséges pénzt megkapnék. Voltam egy mecsetben Dél-Kaliforniában és láttam, ahogy 20.000 dollár összegyűlt, kb. 50 embertől… a gyűjtés kimondott célja a civilizációs háború volt. Hadviselés. És nagylelkűek voltak. Nagyon nagylelkűek.

Látható, hogy a muszlimok győzni akarnak. Mi pedig csak tartozni valahova – azt akarjuk, hogy mindenki szeressen minket. Ha valaki elmegy egy vallások közötti „hidakat építő” eseményre, akkor azt fogja látni, hogy a rabbi és a keresztény papok csak azért vannak ott, hogy kedvesek legyenek. Míg az imám azért van ott, hogy felül kerekedjen a vitában: ismeri a kereszténységet és a judaizmust; és jól használja ezt a tudást.

Dáva – térítés

A muszlimok megtanítják a fiataljaiknak a dávát: hogyan prédikálják az iszlám „evangéliumot” a fiatal keresztényeknek és másoknak, akikkel az iskolában találkoznak. Nem tudok olyan egyházról, amely arra készítené fel a fiatalokat, hogy hogyan próbálják megtéríteni a muszlimokat.

Love dzsihád

Aztán nincs ellenállás a templomokban és a zsinagógákban azzal szemben, amit úgy hívok, hogy „love dzsihád” – amikor a muszlimok zsidó és keresztény lányok után kajtatnak, hogy menjenek hozzájuk és legyenek muszlim gyerekeik!

Bátorság és optimizmus

A muszlimokban van bátorság és optimizmus. 400 embernek tartottam előadást Chattanoogában, amikor egyetlen muszlim nekiállt nehéz kérdéseket feltenni! Találj egy olyan káfírt, aki bemegy 400 muszlim közé és megpróbál kemény kérdéseket feltenni!

A történelem ismerete

A muszlimok ismerik a győzelmeik és bukásaik történetét. Itt Nashville-ben, Tennessee-ben, ami a Biblia-övezet (Amerika legvallásosabb területe) része, nem találni olyan lelkészt, aki tudná, hogy Törökország régen keresztény volt.

Nem is érdekli őket. Mert az egyetem, ahova jártak, nem tanította a hódítás történelmét. Nem tanítottak a dimmik társadalmi státuszáról. Győzelemre állnak. Büszkén jelentették be egy muszlim diákszervezet ülésén a Vanderbilt Egyetemen, hogy már minden el van rendezve: az iszlám már győzött Nashville-ben – mert még a fundamentalista egyházak is megalapozott vallásnak tekintik az iszlámot.

Nézzük meg a bevándorolt menekülteket: a legnagyobb részük muzulmán. Mi van a sok keresztény menekülttel?

Tanulmányoznunk kell a győzteseket, hogy ne váljunk vesztesekké! Ismernünk kell az ellenséget –- és az iszlám a civilizációnk ellensége. Vannak erősségei, és ezeket ismernünk kell, hogy mi is győztesek lehessünk.

Print Friendly, PDF & Email