Palesztin imám: Allah azt akarja, hogy a kislányokat adják feleségül, amikor azok menstruálni kezdenek. A vezetőinknek nincs joga ezt megakadályozni | MEMRI

Egy prédikációban, amelyet 2019. november 10-én töltöttek fel az internetre, a palesztin iszlám tudós, Juszuf Al-Makharze sejk kritikát fogalmazott meg a hitetlenek és az arab kormányok, köztük a Palesztin Hatósággal szemben, amelyek aláírták az 1979. évi A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezményt (CEDAW). Bírálta az arabokat, hogy „mennek a többiek után és követik a teljes egyenlőség és felszabadítás útját, amelyet a káfirok a nők számára kívánnak.” A sejk hangsúlyozta, hogy Allah megengedte Mohamed prófétának, hogy feleségül vegye Aisát, amikor az még csak kilenc éves volt. Al-Makharze szerint a menstruációval Allah tulajdonképpen azt mondja: „Ez a nő készen áll a házasságra, szóval add feleségül!” Al-Makharze sejk hozzátette, hogy a vezetők, akik „megakadályozzák” a lányok házasodását, azt akarják, hogy a lányok olyan obszcén cselekedeteket kövessenek el, mint a hitetlenek.


Juszuf Al-Makharze: Manapság sokat beszélünk egy egyezményről, amelyet a hitetlenek 1979-ben hoztak létre. Ezt CEDAW-nak hívják (Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról). Ez az egyezmény a férfiak és a nők teljes egyenlőségére szólít fel, azt állítva, hogy a férfiak és a nők között semmilyen különbség sincs. Ez az egyezmény az emberek normáinak, erkölcsi értékeinek és törvényeinek megváltoztatására törekszik úgy, hogy idomuljanak hozzá. Az arab országok, néhány kivételtől eltekintve, mind aláírták ezt az egyezményt. Azt mondják, hogy Szudánnak még alá kell írnia ezt az egyezményt. A Palesztin Hatóság már aláírta az egyezményt. Megy a többi után és követi a teljes egyenlőség és felszabadítás útját, amelyet a káfirok a nők számára kívánnak.

[…]

Allah megengedte Mohamed prófétának, hogy feleségül vegye a 9 éves Aisát. Kilenc éves volt a lány, amikor feleségül vette. Allah Küldöttéről beszélek! Tehát nem szabadna elfogadnunk azt, amit ő tett, mert ez ellentmond a nemzetközi normáknak, és zavarja az ENSZ-t?

[…]

A nők és a férfiak testén vannak olyan jelek, amelyek jelzik a [házasságra való felkészültségüket], és amelyeket Allah számunkra jóváhagyott. Amikor egy nő menstruálni kezd, Allah minden hónapban egy petesejtet hoz létre benne. Ez a petesejt megtermékenyítésre vár. Ha nincs terhesség, a nő menstruál, mert a terhesség kudarcot vallott. Allah azt mondja: „Ez a nő készen áll a házasságra, szóval add feleségül!”

[…]

Amikor egy nő készen áll a házasságra, ki kell házasítani. Nem hisztek a szabadságban? Ha egy lány házasodni akar, miért lenne joga az ország elnökének ezt megakadályoznia, miután Allah, az ő prófétája és a lány gyámja megengedte neki, hogy ezt tegye? Elnök úr, ki adott magának jogot arra, hogy megakadályozza a lányaink házasodását? Azt akarja, hogy obszcén cselekedeteket kövessenek el? Mit akar? Mint a káfirok, Ön is azt akarja, hogy obszcén cselekedeteket kövessenek el. Ön mindenben engedelmeskedik a káfirokna.


Palestinian Preacher Yusuf Al-Makharze: Allah Wants Girls to Be Married off When They Start Menstruating; Our Leaders Have No Right to Prevent This from Happening | MEMRI

Print Friendly, PDF & Email