„Alattomos” nyugati asszimilációs politikáról beszél Erdogán | MEMRI

Recep Tayyip Erdogan török elnök 2019. december 8-án az Iszlám Együttműködési Szervezet (OIC) által a társadalmi fejlődésről tartott miniszteri konferencia megnyitásakor az alábbiakat mondta. Az eseményt Isztambulban, a Renaissance Polat Istanbul Hotelben tartották és a beszédet az államilag működtetett Anadolu ügynökség közvetítette.


Az iszlám „szent” hazugságot, a takijját alkalmazta Erdogán abban a
beszédében, amelyben azt állítja, hogy „vak ellenségeskedés” folyik a muszlimok
ellen, és „az elnyomottak mindig muszlimok”. Bár a valóság ennél nem is
állhatna távolabb, hiszen az európai lakosság és vezetők inkább visszavonulnak
az egyre kiterjedtebb muszlim erőszak elől, mintsem, hogy bárki is támadná a
muszlimokat. Az oszmán kalifa gyakorlatilag védekező dzsihádra buzdítja a
mohamedánokat, amikor arra szólítja fel őket, hogy ezekre a nem létező
támadásokra reagáljanak „tettekkel és szavakkal”.

Erdogán akkor is ad egy pofont az igazságnak, amikor arról beszél, hogy a muszlimok „alattomos asszimilációja” folyna. Pedig nemhogy muszlim „asszimiláció”, nem történik, de még integráció sem. Ez nem is nagyon történhet, hiszen emlékezteti a muszlimokat, hogy „kötelességük és felelősségük szívből gyülölni” – ez az „Al-wala’ wa-l-bara’” elvének alkalmazása, amely azt írja elő, hogy a mohamedánoknak hűségesnek kell lenniük azokhoz az emberekhez és ügyekhez, akiket Allah szeret, és el kell utasítaniuk mindent és mindenkit, akit Allah gyűlöl. Vagyis a nem muszlimokat gyűlölniük kell, a muszlimokat szeretniük.

Erdogán tehát ezzel a mondattal megtiltotta az integrációt a Nyugaton élő török mohamedánoknak, és egyben kvázi kalifaként (sok török így tekint rá; és az állam és a vallás is egyre kevésbé van elválasztva Törökországban) hűségre szólította fel őket saját magához, mint Allah nem hivatalos helytartójához.

A következő ferdítése szerint az iszlám dzsihadista terrorszervezetek „visszaélnek
a vallásunk nevével, és ezeket a zsarnokok ürügyként használják.” Ez megint
teljes hazugság, mivel az erőszakos dzsihád az iszlámtól elválaszthatatlan.

Majd Erdogán elmeséli, hogyan helyez nyomást Macronra a „béke vallása” című
hazugság elfogadása érdekében: „A legutóbbi NATO-csúcson, Franciaország elnöke
kiállt és <<iszlám terrorról>> beszélt – még mindig. Pedig hányszor
mondtam már neki: az iszlám, amely a slm-ből származik, azt jelenti, hogy béke.
Így hogyan tudja az „iszlám terror” kifejezésben összehozni a békét a
terrorral?” 

Ez egy elterjedt hazugság, amivel az egész világot etetik a muszlimok: az iszlám nem
azt jelenti, hogy béke
, ahogy Erdogán állítja, hanem azt, hogy behódolás.

Majd a kalifa az iszlám szabályainak szigorúbb követése felé tereli a
mohamedánokat, amikor „éberségre” szólít fel az „eróziót okozó” média tartalmak
ellen. Végül előadja a paranoid iszlám világlátás másik elemét, amely szerint
az „imperialista” Nyugat az „iszlám országokat szétválasztani, megbontani és
felemészteni” akarja.

Ez utóbbiak a “fitna” elvének alkalmazásai, amely „zavargás
keltésének” bélyegez minden olyan gyakorlatot, ami akadályozza az iszlám
törvényeinek érvényesülését és az iszlám terjedését.

Ennek szélesebb értelmezése az, hogy ha egy nyugati ország ragaszkodik a
saját kultúrájához az iszlamizációval szemben, azzal akadályozza az iszlám terjedését,
ezért elköveti a fitna „bűncselekményét”.

Észre kell venni, hogy míg a Nyugat
szemszögéből nézve a Nyugat országai vagy országcsoportjai az iszlám világ
különálló országaival vagy országcsoportjaival állnak szemben az
esetleges katonai vagy diplomáciai konfliktusokban, Erdogan arról beszél,
mintha a Nyugat az iszlám világot mint olyat, sőt magát az iszlámot „támadná”.

Ennek háttere a muszlim közösség
világszintű egysége, az „umma”, amelyet Mohamed kiáltott ki az iszlám
alapításakor, amikor kimondta, hogy a „muszlimok egy test, és bármely testrésze
fáj, a test minden része érzi azt”: Al-Nu’man ibn Bashir mondta: Allah
hírnöke, béke és áldás legyen vele, azt mondta: „A muszlimok olyanok, mint
egyetlen test. Ha fáj a szem, az egész testnek fáj; ha fáj a fej, az egész
testnek fáj.” https://sunnah.com/muslim/45/87

A muszlimok tehát azt az instrukciót
kapták Mohamedtől, hogy egy egységként álljanak szemben a nem muszlimok
világával. Ez az elválasztás vezet a „háború háza” (meghódítandó nem iszlám
területek) és az „iszlám háza” (iszlám által már elfoglalt területek)
megkülönböztetéséhez, amely az iszlám örök harcát okozza a nem muszlim világ
elfoglalásáért.

Ez az oka annak a gyakori esetnek, ha
például egy indonéz születésű dzsihadista Floridában dzsihád-támadást hajt
végre arra hivatkozva, hogy „testvéreit” kafírok általi támadás érte Szíriában.

Az állítólagos „alattomos nyugati asszimilációs politika”, amelyről Erdogán
beszél lefordítva annyit jelent, hogy a nyugati kultúra léte és ennek médiában
való terjedése veszélyezteti az iszlám terjedését, illetve a
törökországi re-iszlamizációt is — mivel az iszlám által tiltott (haram)
dolgokra csábíthatja a mohamedánokat, ami fellazítja az iszlám közösségek
szövetét, ezzel akadályozva a vallási alapon történő központi irányítást. Azaz
csökkenti Erdogán hatalmát.

Ez a beszéd tehát a nyugat elleni dzsihádra való közvetett felhívás.


A videó leirata:

Egy másik fontos kérdés az iszlám és a
muszlimok iránti ellenségeskedés, amely egyre gyakoribb a nyugati országokban.
A problémák egy része a tulajdon és az élet elleni közvetlen támadások
formájában jelenik meg. Egy része az alattomos asszimilációs politikák
formájában jelenik meg. Míg egy másik része a vak ellenségességben. Bármilyen
formában is jelenjen meg, a lényeg, hogy az áldozatok, az elnyomottak mindig
muszlimok. Megtámadják a mecseteinket? Igen. Ölnek muszlimokat, ott, ahol
látják őket? Igen. Meddig maradunk csöndben ezzel kapcsolatban?

Ha nem emeljük fel a hangunkat, ha nem avatkozunk
be a kezeinkkel … (be kell avatkoznunk) a szavainkkal. Ha nem avatkozunk be a
szavainkkal, akkor nem kötelességünk és felelősségünk legalább szívből
gyűlölni? Amíg ezt nem tesszük, addig még több verést fogunk kapni. Ezeket a
terrorszervezeteket, amelyek mindegyike egy összeesküvés eredménye, és amelyek
visszaélnek a vallásunk nevével, ezeket a zsarnokok ürügyként használják. A
legutóbbi NATO-csúcson Franciaország elnöke kiállt és „iszlám terrorról”
beszélt – még mindig. Pedig hányszor mondtam már neki: az iszlám, amely a
slm-ből származik, azt jelenti, hogy béke. Így hogyan tudja az „iszlám terror”
kifejezésben összehozni a békét a terrorral?

[…]

Amennyire felelősséget vállalunk, a gyermekekért, a nőkért, az idősökért és a fogyatékkal élőkért, azokkal a fenyegetésekkel szemben, amelyek forrása a Nyugat, a család felépítése olyan mértékben lesz védelmezve. Ébernek kell lennünk az olyan tartalmak okozta erózióval szemben, amelyeknek forrása a Nyugat, a kommunikációs eszközökön, például a közösségi médián és a televízión keresztül. Bár a határaink védve vannak, gyorsan ki kell töltenünk minden rést, minden olyan repedést, amely lehetővé teszi az elménk fogságba ejtését.

[…]

Világos, hogy mi történik Szíriában. Világos, hogy mi történik Szomáliában. Világos, hogy mi történik Szudánban. Világos, hogy mi történik Irakban. Világos, hogy mi történik Iránban. Ugyanez van Palesztinában is. Kedves testvéreim, vegyétek észre: mindezek iszlám országokban történnek. Az „iszlám országokat szétválasztani, megbontani és felemészteni” imperialista értelmezés tovább folytatja útját.

[…]

Saját kívánsága alapján 370 000 ember tért vissza [Szíriába] és telepedett le Szíria azon régióiban, amelyeket biztonságossá tettünk. Megkezdtük a Rasz Al-Ajn és Tel-Abjad közötti letelepedési területek felépítését, amelyben az első szakaszban több százezer embert tudunk majd elszállásolni, így a határ mentén lévő más helyekkel együtt egymillió ember elszállásolására leszünk képesek.

Turkish President Erdoğan Speaking At Organization Of Islamic Cooperation: West’s ‘Insidious Policies Of Assimilation’ Are Hostile To Muslims; We Must Protect Our Families From Threats Coming From The West Via Social Media, Television |MEMRI

Print Friendly, PDF & Email