Al-Aksza-mecset imámja: hamarosan létrehozzuk a Kalifátust és elfoglaljuk Rómát | MEMRI

Az iszlám világ harmadik legszentebb helyén, a jeruzsálemi Templom-hegyen található Al-Aksza-mecset előtti téren a mecset palesztin imámja, Nidhal „Abu Ibrahim” Siam arról beszélt, hogy a muszlimoknak vissza kell foglalniuk Jeruzsálemet, majd pedig az egykori görögkeleti keresztény központ, Konstantinápoly (ma Isztambul) mintájára meg kell hódítaniuk a nyugati kereszténység jelenlegi központját, Rómát. Az imám szerint Róma megszerzése gyakorlatilag biztosnak mondható, hiszen az őshonos európaiak egyre kevesebben vannak, és egyre öregebbek, miközben a muszlimok fiatalok, és sokasodnak.


A videó leirata:

– Allah nevében, Allah a leghatalmasabb…

Tömeg: Allah nevében, Allah a leghatalmasabb…

– Az Al-Aksza-mecset fel fog szabadulni…

Tömeg: Az Al-Aksza-mecset fel fog szabadulni…

– Nincs más isten, csakis Allah…

Tömeg: Nincs más isten, csakis Allah…

– Allah megígérte a Kalifátust.

Tömeg: Allah megígérte a Kalifátust.

[…]

Nidhal Siam: Ó, muszlimok! Konstantinápoly meghódításának évfordulója eljövendő dolgok hírnöke. Azt a hírt hozza el, hogy a közeljövőben le fogjuk igázni Rómát, Allah akaratával.

[…]

Három prófécia beteljesüléséhez közeledünk, és azért imádkozunk, hogy Allah a mi kezeink által teljesítse be ezeket a próféciákat. Az első prófécia a helyesen, a próféták útjával összhangban vezetett Kalifátus megalapításáról szól. A második az Al-Aksza-mecset felszabadításáról, és Jeruzsálemnek a Kalifátus fővárosává történő kikiáltásáról szól. A harmadik jóslat arról szól, hogy az iszlám földbe fogja döngölni a szomszédait, és a fennhatósága a Föld keleti és nyugati felére is kiterjed majd. Ez Allah ígérete, és Allah nem szegi meg az ígéretét.

[…]

A Kalifátus által, a hatalmat megszilárdítva …

Mehmed, a Hódító leigázta Konstantinápolyt.

A Kalifátus által, a hatalmat megszilárdítva …

Mehmed, a Hódító leigázta Konstantinápolyt.

A Kalifátus által, a hatalmat megszilárdítva …

A leigázásod, ó Róma, biztos…

A Kalifátus által, a hatalmat megszilárdítva …

A leigázásod, ó Róma, biztos…

Mondjátok: – Allah a leghatalmasabb!

Tömeg: – Allah a leghatalmasabb!

[…]

Ó, muszlimok hadseregei, Konstantinápoly leigázásának ünnepén a segítségeteket kérjük… Az áldott Al-Aksza-mecsetből a segítségeteket kérjük, hogy megalapítsuk a Kalifátust, felszabadítsuk az Al-Aksza mecsetet és elfoglaljuk Rómát. Engedelmeskedtek a felhívásnak? Ti vagytok a legjobb katonák ezen a Földön. Az iszlám és az iszlám nemzet (umma) katonái vagytok. A ti valódi feladatotok a dzsihád Allahért, hogy a [mocskos] nem-muszlimok (káfirok) szavát elnyomjátok és hogy Allah szava uralkodjon. A célotok az legyen, hogy meghaltok Allahért harcolva (sahada). Ezt az ellenséggel szembe fordulva próbáljátok meg elérni, nem pedig annak háttal állva. Ez a cél lebegjen a szemetek előtt. Ne engedelmeskedjetek a Sátán követőinek. Ne engedelmeskedjetek azoknak, akik kollaborálnak Amerikával, Oroszországgal és a Nyugattal, ó muszlimok hadseregei.

Nem a mostani az első alkalom amikor Nidhal „Abu Ibrahim” Siam hódításra bíztatja a muszlimokat, és uszít a keresztény államok ellen.
2019. szeptemberében azt mondta, hogy a demokrácia, a vallásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás, a tulajdonhoz való jog és a személyes szabadság ellentmondanak az iszlámnak. Továbbá bárkit, aki elhagyja az iszlámot, azt meg kell ölni. 2019. május 10-én készült felvétel alapján például azt mondta: a Ramadán hónapjában eljönnek az ördögök Amerika, Nagy-Britannia és Oroszország képében. Majd így folytatta:az iszlám nemzet tagjai egy bombát alkotnak, amely fel fog robbanni, amint parancsot ad rá a muszlimok kalifája, a parancs pedig úgy fog szólni, hogy fel a dzsihádra!Hozzátette, hogy nem a síita Irán jelent veszélyt a szunnita muszlimok számára, hanem Amerika.Al-Aqsa Mosque Address: We Will Soon Establish the Caliphate, Liberate Jerusalem and Conquer Rome | MEMRI
A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset imámja szerint a muszlimoknak el kell foglalniuk Rómát | Origo
Videó: Allah akaratából nemsokára elfoglaljuk Rómát! – mondta a muszlim prédikátor | Origo
Palesztin imám: aki elhagyja az iszlámot, meg kell ölni | Dzsihádfigyelő
Al-Aqsa preacher: Jerusalem will soon be capital of global caliphate | The Jerusalem Post

Print Friendly, PDF & Email