A nők a férfiak tulajdonai

Egy nő helye az iszlámban

Tényleg azt tanítja az iszlám, hogy egy nők a férfiak felügyeletére vannak bízva?

Mohamed és a Korán szavai szerint igen.


 

Korán 4:34 – „A férfiak irányító támaszai a nőknek, mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük a másikkal szemben. És amiatt is, amit ők a javaikból (a nőkre) költenek. A kegyes asszonyok engedelmesek és ügyelnek arra (ami mások számára) rejtett, amivel Allah vigyáz arra. És akiknek engedetlen természetétől tartotok, azokat intsétek (először) meg, (majd) kerüljétek őket az ágyakban, (végül) verjétek meg! Ha engedelmeskednek nektek, akkor ne keressetek (ellenük más) utat. Allah bizony Magasztos és Nagy.”

Korán 2:228 – „ … a férfiak egy fokkal felettük állnak…”

A feleségeknek mindig és mindenhol szexuálisan rendelkezésére kell állniuk a férjeiknek. A férjeiket parancsra szolgálják ki. Erről a versről úgy tartják, hogy az anális szexre vonatkozik (lásd Bukhári 6. kötet 60. könyv 51.) és akkor lett kinyilatkoztatva, amikor egy nő panaszkodott Mohamednek ezzel kapcsolatban. A kifejezés, hogy „amikor és ahogyan akartok” azt jelenti, hogy süket fülekre talált a nő panasza.
Korán 2:223 – „Asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre amikor és ahogyan csak akartok.”

A nőket elzárják otthonaikban, kivéve, ha engedélyt kapnak arra, hogy kimenjenek.
Korán 33:33 – „Maradjatok a házaitokban … „

A férfiak határozzák meg hogyan öltözzön egy nő.
Korán 33:59 – „Mondd a feleségeidnek és a lányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy a köntösükkel takarják be (a fejeiket, és egész testüket). …”

Az engedetlen feleséget le lehet cserélni.
Korán 66:5 – „Ha (az történik, hogy a férj) elválik tőletek, talán az ő Ura jobb feleségeket ad neki, mint ti vagytok. Olyanokat, akik engedelmesek, igazhitűek, ájtatosak, bűnbánók, csak Allahot szolgálók, jámborak, akik már férjnél voltak vagy szüzek.”


Hadísz és szíra

Sahih Bukhari (88:219) – „… Amikor a Próféta hallotta a hírt, hogy Perzsia népe Huszrau lányát választotta királynőjének (uralkodójának), akkor ezt mondta: „Soha nem lesz sikeres egy nemzet, amely egy nőt tesz meg uralkodónak.”

Ha egy nő nem hálás a férjéhez (vagyis engedetlen), akkor a Pokolra kerülhet.
Sahih Bukhari (2:28) – A próféta (Mohamed) ezt mondta: „Láttam a Pokol tüzét és a lakóinak többsége hálátlan nő volt. Megkérdezték tőle: „Nem hittek Allahban (vagy hálátlanságot mutattak Allah irányába)?” Ezt válaszolta: „A férjeikhez voltak hálátlanok, nem mutattak hálát a feléjük tanúsított kedvességéért.”

Sahih Bukhari (72:715) – Ez egy kedves kis történet, amiben egy nő Mohamed segítségét kéri ahhoz, hogy elhagyhassa a férjét, de Mohamed arra utasítja, hogy térjen vissza férjéhez és teljesítse parancsait.

Mohamed feleségei parancsra ürítenek.
Sahih Bukhari (4:149)
: A próféta ezt mondta  a feleségeinek: “Kimehettek, ha hív a természet.”

A nők intelligencia tekintetében alatta maradnak a férfiaknak, ezért a döntéseik nem egyenértékűek a férfiakéval. 
Sahih Bukhari (48:826)
– Mohamed ezt kérdezte: „Igaz-e az, hogy egy női szemtanú tanúvallomása feleannyit ér, mint a férfié? A nők ezt válaszolták: „Igen.” Mohamed erre ezt mondta: „Ez azért van, mivel női tudat fogyatékos.”

A nők árucikkel, akikkel lehet kereskedni. Ebben a hadíszban egy muszlim, akinek két felesége van, felajánlja egy másik muszlimnak, hogy válasszon egyet a kettő közül. Mohamed besegít a lakodalomban.
Sahih Bukhari (58:125)
 – Amikor Abdur-Rahman bin Auf eljött hozzánk, Allah apostola (Mohamed) szövetséget kötettett közte és Sad bin Ar-Rabi között, aki egy gazdag ember volt. Sad ezt mondta “Az Ansar tudja, hogy én vagyok a leggazdagabb közöttük, ezért felosztom a vagyonomat közted és köztem. És van két feleségem is, nézd meg melyiket szeretnéd. Ha megvan, akkor elválok tőle, te pedig elveheted feleségül, miután letelt a válás után előírt idő és törvényes lesz számodra feleségül venni.” Abdur Rahmean ezt válaszolta: “Allah áldjon téged és a családod (a feleségeit). … (Rahman ezt válaszolta Mohamednek): “Megházasodtam Ansar egyik nőjével.” Allah apostola ezt kérdezte: “Mennyi mahr-t adtál?” Egy datolyányi súlyú aranyat.” A próféta erre ezt mondta: “Rendezz egy lakomát, és még egy birkát is számolj hozzá.”

Mohamed szerint a házassági szerződés legfontosabb része a férj korlátlan hozzáférése a felesége vaginájához.
Sahih Bukhari (62:81) – Mohamed ezt mondta: „A házassági eskü betartása leginkább azt jelenti, hogy a férjnek joga van élveznie a felesége vagináját.”

Al-Tirmidhi 3272 – “Amikor Allah küldöttét megkérdezték, hogy melyik nő a legjobb, ezt válaszolta: <<Az, amelyik örömet okoz a férjének, amikor a férfi ránéz; engedelmeskedik neki, amikor a férj megparancsol valamit; és nem megy szembe a nő személyét és tulajdomságait illető kívánságokkal úgy, hogy olyat tesz, amit a férj helytelenít.>>”


Megjegyzések

A mai napig tilos egy muszlim nőnek egy nem muszlim férfival összeházasodnia, ugyanakkor a muzulmán férfiakra nem vonatkozik ez a fajta megkötés. Ez a feleség férjhez képesti alacsonyabb státuszának következménye. Egy muszlim nő nem lehet egy nem muszlim férfi alárendeltje.

Egy muszlim nő egész életében valamilyen férfi gyámsága alatt áll, kezdve az apjától a család férfi tagjaiig (ha megözvegyülne vagy elválna).

Sok ma élő muszlim felismerte, hogy ez a tradicionális iszlám gyakorlat fájdalmasan maradi. Ezért nagy képzelőerőt igénylő erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy újraértelmezzék vallásuk hosszú múlttal rendelkező hagyományait. Mindezt úgy próbálják megvalósítani, hogy felnagyítják a Mohamedet megelőző időkben az arab nőkkel történő negatív bánásmódot és azt mondják, hogy Mohamed mindezt megreformálta.

A házassággal kapcsolatos korlátolt szavai mellett, Mohamed megtiltotta a nőknek, hogy egyedül utazzanak. Sőt, nem lehetnek egyedül egy nem rokon férfival sem. A nőknek el kell takarniuk mnagukat, és amikor “szexuális bűnökre” kerül sor. szinte mindig ők viselik a következményeket.

Megkövezés, becsületgyilkosság, korbácsolás, sőt a nemi szervek csonkítása szórványosan megtalálható a muszlim világban azért, hogy a nők tudják hol a helyük.

Egy fatva szerint “a muszlim nőknek figyelmük és aktivitásuk középpontjában az otthonuknak kellene lennie, és innen kellene intézniük az ügyeiket.” A nők csak bizonyos feltételek mellett hagyhatják el a házukat, olyanok, mint orvosi vészhelyzet vagy a vallás miatt. Az iszlám azt is megtiltja, hogy munkájuk legyen, ha “nincs mahrum férfi,a ki gondoskodna róluk”, és akkor is csak bizonyos oylan elfoglaltságokra, amiben csak nők vannak, mint a gondozás, tanítás, divat, szépítkezés vagy a háztartást érintő feladatok.

Forrás: TheReligionOfPeace.com