Fátyol

A fátyol, és a női test elfedése
’a fedetlen hús a probléma’

 

Kötelező-e az iszlámban a nőknek elfedni a testüket?

Igen. Bár van némi vita arról, hogy az arcot is el kell-e fedni, de majdnem minden muszlim vallástudós egyetért abban, hogy a nőknek el kell takarniuk a hajukat. A ruházat elfedése azt szolgálja, hogy féken tartsa a muzulmán férfiak szexuális étvágyát amikor a nők elhagyják otthonukat. Ez még életmentő is lehet a nők számára , mivel egy jogellenes szexuális cselekmény következményét általában a nőnek kell viselnie – ez pedig akár megkövezés is lehet.


Korán

Korán 33:59 “Ó, Próféta! Mondd meg a feleségeidnek és a lányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy ruhájukkal, fátylaikkal takarják be a fejüket, és egész  testüket. (Azaz takarják el magukat teljesen, kivéve a szemeiket – vagy csak az egyik szemüket, hogy lássák az utat.) Ez így jobb, hogy felismerjék őket (tiszteletre méltó nőként), és ne zaklassák (molesztálják) őket. Allah Megbocsátó és Könyörületes.

Korán 24:31És mondd meg a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék a szemérmüket! És ne mutassák az ékességüket, kivéve, ami nyilvánvaló abból (mint a tenyerük, vagy a szemeik vagy az egyik szemük, hogy lássák az utat; vagy a külső ruházatuk, mint a fátyol, kesztyű, fejfedő, kötény stb.). És húzzák a kendőjüket a ruhakivágásuk elé! És ne mutassák az ékességüket, kivéve a férjüknek, vagy az apjuknak, vagy a férjük apjának, vagy a fiaiknak, vagy a férjük fiainak, vagy a fiútestvéreiknek, vagy a fiútestvéreik fiainak, vagy a lánytestvéreik fiainak, vagy a (muszlim) asszonyoknak (azaz nővéreiknek az iszlámban), vagy a (női) rabszolgáknak akiket a jobb kéz birtokol, vagy a férfi szolgálóknak akikben nincs szexuális vágy; vagy a gyerekeknek, akik még nincsenek tudatában a nők szemérmének és nincs szexuális szégyenérzetük. És ne dobogjanak a lábukkal az asszonyok azért, hogy felhívják a figyelmet a rejtett ékességeikre! És forduljatok mind Allahhoz megbánással, ti hívők, hogy sikeresek lehessetek.” A nőknek nem csupán el kell takarniuk magukat a rokonok és rabszolgáik kivételével szinte mindenki elől, hanem le is kell szegniük a tekintetüket, hogy elkerüljék a szemkontaktust a férfiakkal.

Korán 33:55 “Nem róható fel vétkükül (az asszonyok vétkéül) az, ha atyáik, vagy fiaik, vagy fivéreik, vagy fivéreik fiai, vagy nővéreik fiai, agy az asszonyaik, vagy azok előtt, akiket a jobbjuk birtokol (fátyol nélkül mutatkoznak).” Egy nő fátyol nélkül csak a család vagy a rabszolgák előtt mutatkozhat.


 

Hadíszok és szíra

Sahih Bukhari (6:321) – Mohamedet megkérdezték, hogy helyes-e, ha egy fiatal lány fátyol nélkül lép ki a házából. Ezt válaszolta: „Akkor egy kísérőjének fátylával takarja el magát.”

Sahih Bukhari (60:282) – Miután Mohamed kiadta rendeletét (Korán 24:31), hogy a nőknek el kell takarniuk magukat, a nők lepedőket szakítottak szét a fejük és arcuk eltakarására.

Abu Dawud (32:4092) – Abu Bakr lánya, Aszma vékony ruhát viselve lépett be Allah Apostolához. Mohamed elfordította tekintetét a lányról, és ezt mondta: „Ó, Aszma, amikor egy nő eléri azt a kort, amikor menstruál, akkor nem illendő számára, hogy megmutatassa testének részeit – kivéve ezt és ezt – és a lány arcára és kezére mutatott”. Aisha elbeszélése.

Abu Dawud (2:641) – A Próféta (Béke Legyen Vele) azt mondta: „Allah nem fogadja el egy olyan nő imáját, aki elérte a serdülőkort, de nem visel fátylat”.

Sahih Bukhari (52:250) – “(A Próféta azt mondta) „Nem engedélyezett, hogy egy férfi egyedül legyen egy nővel, és egyetlen nő sem utazhat – kivéve ha Muhram is van vele (azaz a férje vagy olyan személy, akivel nem házasodhat soha, semmilyen körülmények között; pl. apa, fiútestvér stb.)” – Vagyis egy nő egyedül nem utazhat.

Sahih Bukhari (8:395) – Umar elbeszélésében: „Az én Uram egyetértett velem három dologban: – 1. (Amikor) azt mondtam, „Ó Allah hírvivője, bárcsak Ábrahám helye lehetne a mi imahelyünk (bizonyos imáinkra). Így jött egy Isteni Inspiráció: Használjátok ti (emberek) Ábrahám helyét imahelyetekként …”. (2.125) -2. Ami pedig a nők elfátyolozásáról szóló verset illeti, azt mondtam: „Ó, Allah Hírvivője! Bárcsak elrendelnéd a feleségeid számára, hogy fedjék el magukat a férfiak elől, mert jók és rosszak is beszélnek velük.” Így történt a nők elfátyolozásáról szóló vers kinyilatkoztatása. -3. Amikor a Próféta feleségei közösen léptek fel a Próféta ellen, azt mondtam nekik: ’Lehet, hogy ha (a Próféta) elválna tőletek (mindannyiótoktól), akkor az Úr (Allah) nálatok jobb feleségeket adna neki helyettetek.’ Így került kinyilatkoztatásra ez a vers (amiről már beszéltem).
Ez egy érdekes hadísz, amely szerint Umar volt a forrása a fátylakról szóló verseknek, „Allah” pedig – vele egyetértésben, ezt követően – adta meg a vonatkozó verset. A korai muszlimok nem a szkepticizmusukról voltak híresek.


 

Megjegyzések

Az iszlám törvénykezés (a saría) megköveteli, hogy a nők fedjék el magukat. Ennek gyakorlati alkalmazása a mai muzulmán országokban egyéni és társadalmi megítélés szerint változó. A tálibok kötelezővé teszik a teljes burkát (amely mindent eltakar, még a szem előtt is háló van); míg a szekulárisabb kormányzatok Törökországban vagy Tunéziában adtak már ki olyan szabályzatot, amely tiltja a fátyol viselését a középületekben (e tiltásokat azóta feloldották az iszlám előretörése folytán).

A nők fejének eltakarását a férfiuralom szimbólumának tekinti számos kritikus és sok olyan muszlim nő is, akik harcolnak a jogért, hogy kedvük szerint öltözzenek. A 21 éves Katia Bengana volt az első áldozata Algériában a hírhedt iszlám terrorhullámnak, miután megtagadta fejének elfedését. Még akkor is kiállt döntése mellett, amikor fegyvert szegeztek rá.

Az iszlám mentegetői azt hajtogatják, hogy a fátyol nem vallási előírás – ugyanakkor nincs semmilyen ellenérvük a szent szövegek azon szakaszaival szemben, amelyekben Mohamed előírta ennek viselését. Valójában a Korán 24:60 szerint csak olyan nem házas nők dönthetik el, hogy viselik-e a fátylat, akik már túl idősek a gyermekszüléshez.

Jamal Badawi, a CAIR munkatársa – akit gyakran ’mérsékelt’ hittudósnak állítanak be – hangsúlyozza, hogy a hidzsáb „Allah parancsa a muszlim nők számára” és „az állam kötelessége” ennek kikényszerítése.

Vannak olyan nők, akik valóban saját akaratukból viselik a hidzsábot, de lehetetlen megmondani, hogy milyen arányban, mivel a fej eltakarására irányuló nyomás lehet rejtett de kifejezett is. 2011-ben egy imám egy mérsékeltnek mondott mecsetben Sammamish-ban, Washington  államban azt állította, hogy a muszlim feleségek azért viselik a hidzsábot, mert ők akarják így. De azután azt is mondta, hogy meg lehet őket büntetni, ha megtagadják a viselését. Pakisztánban a fedetlen testtel járó nőket gyakran savval támadják meg. Iránban pedig a Basij fundamentalisták megerőszakolják és megölik az öltözködési szabályzatot megszegőket.

„Fedetlen hús” – a nő hibája

Az olyan muzulmán vallási tanítók, mint Tadzs Din al-Hilali sejk, is azt mondják, hogy a nemi erőszak fátyolt nem viselő áldozatai saját maguk bujtják fel támadóikat: ’Ha találkoznék egy nemi erőszak bűncselekménnyel – emberrablás és becsület megsértése – akkor megfenyíteném a férfit és elrendelném a nő letartóztatását és életfogytig tartó börtönbüntetését’. És hogy miért tenne így Rafihi? Azt mondja, azért, mert ha a nő nem hagyta volna fedetlenül a húst, akkor a macska nem vitte volna el. … Ha csomagolás nélkül teszed ki a húst az utcára, járdára, kertbe vagy parkba és a macska megeszi akkor ez a macska hibája, vagy a fedetlen húsé? A fedetlen hús a probléma.”

Egy 2014-es tüntetésre reagálva – ahol nők demonstráltak a hidzsáb ellen – egy iráni aktivista nyersen kinyilatkoztatta, hogy „a férfi joga, hogy hasznot húzzon abból, amit szeret. Ha egy férfi erőszakot tesz egy nőn  – mert a nő közszemlére tette szépségét – akkor ezt nem szabad nemi erőszaknak tekinteni.”

Ezzel egybehangzóan közösmert, hogy a muzulmán nemi erőszaktevők Nyugaton saját indítékukat az áldozat ruházatának tulajdonítják (mint például Ausztriában, 2011-ben). Bevett szokás, hogy sok nő azért veszi fel a fátylat, hogy védett legyen a férfiak nem kívánt figyelmétől. Még az iszlám világba látogató nyugati nem muszlim nők is gyakran szükségesnek látják, hogy elfedjék magukat, hogy elkerüljék a muszlim férfiak zaklatását az utcán.

2014-ben egy muzulmán imám azt javasolta, hogy a csecsemőket helyezzék burkába, hogy megvédjék őket a molesztálástól. (A gyermekmolesztálók elítélését csak másodlagosan tartotta fontosnak.)

A fátyol és a burka egyre elterjedtebbé válik a muzulmán országokban az  iszlám fundamentalizmus újraéledésével. Nyugaton pedig a fátyol kezd a politikai ellenállás vagy vallási elkülönülés divatos kifejezésévé válni.

Forrás: TheReligionOfPeace.com