Wafa Sultan kioktatja a muszlim imámot

Sokan akkor ismerték meg a szíriai születésű arab-amerikai pszichiáter nőt és aktivistát Dr. Wafa Sultant, amikor 2006. február 21-én a MEMRI megjelentetett egy közel 6 perces feliratozott videót. Ezen a videón Wafa Sultan egy muszlim imámmal vitatkozott az Al Jazeera TV-n Samuel P. Huntington civilizációk összecsapása teóriájáról. Azonban, már ez előtt több éven keresztül publikált cikkeket az iszlámról arab újságokban. A New York Times becslései szerint legalább 1 millióan látták ezt a kis videót. 2006-ban a Times Magazine azon 100 legbefolyásosabb ember között sorolta fel Wafa Sultán nevét, “akiknek a hatalma, tehetsége, vagy erkölcsi példája megváltoztatja a világot.”

Az egyik konferencián a következőket mondta:

“Elhatároztam, hogy harcolok az iszlám ellen. Kérem figyeljenek, hogy mit mondtam: az iszlám ellen. Nem a politikai iszlám, nem a militáns iszlám, nem a radikális iszlám, nem a vahabita iszlám, hanem maga az iszlám ellen. … Az iszlámot soha nem értették félre, az iszlám a probléma. … A muszlimoknak fel kell ismerniük, hogy csak két választási lehetőségük van: megváltozni, vagy el lesznek törölve.”

Könyvet is írt “A God Who Hates (Egy Isten, aki gyűlöl)” címmel, és egy arab nyelvű weboldalt is futtat.

A videóban elhangzó beszéd leirata:

Wafa Sultan: Az összeütközés, melynek napjainkban tanúi vagyunk, nem vallások vagy civilizációk összecsapása. Mindez két ellentétes oldal, két ellentétes kor közötti összeütközés. Ütközés egy olyan mentalitás között, mely a középkorhoz tartozik és egy olyan között, mely a 21. századhoz.

Ez egy összeütközés a civilizáltság és a visszamaradottság,
a civilizált és a primitív, a barbarizmus és a racionalizmus, a szabadság és az
elnyomás, valamint a demokrácia és a diktatúra között.

Összeütközés, egyik oldalon az emberi jogok, a másik oldalon
ezek megsértése között. Azok között, akik a nőket állatként kezelik, és azok
között, akik emberként kezelik őket. Aminek ma szemtanúi vagyunk, az nem a
civilizációk összecsapása. A civilizációk nem összeütköznek, hanem versenyeznek
egymással.

Riporter: Ha jól értem, azt mondja, hogy ami ma történik, az a nyugati kultúra valamint a muszlimok tudatlansága és visszamaradottsága közötti összeütközés?

Wafa Sultan: Igen, így gondolom.

Riporter: Ki találta ki a civilizációk összecsapásának elképzelését? Nem Samuel Hungtington volt az? Szeretném, ha beszélne erről.

Wafa Sultan: A muszlimok kezdték el használni ezt a kifejezést. A muszlimok kezdték el a civilizációk összecsapását. Az iszlám prófétája mondta: „Arra utasítottak, hogy harcoljak az emberiséggel addig, amíg nem hisznek Allahban és a prófétájában.” (Bukhári hadíszgyűjtemény 1:2:25; Muszlim hadíszgyűjtemény 1:36)

Amikor a muszlimok az embereket muszlimokra és nem muszlimokra osztották és arra szólítottak fel, hogy harcoljanak a másik ellen, amíg nem abban hisznek, amiben ők, akkor kezdték el ezt az összecsapást és háborút. Azért, hogy ez a háború véget érjen, meg kell vizsgálniuk az iszlám könyveket és tananyagokat, mely tele van a takfirra és a hitetlenek elleni háborúra való felszólítással.

A kollégám azt mondja, hogy ő soha nem sérti meg más emberek
hitét. A föld melyik civilizációja engedi meg, hogy olyan néven nevezzék az
embereket, amit nem maguknak választottak?

[Az imám] egyszer ahl al-dimma-nak nevezi őket, máskor meg a „könyv népének”, megint más alkalommal meg disznók és majmok leszármazottainak, vagy a keresztényeket úgy, hogy „azok, akik magukra vonják Allah haragját”. Ki mondta önnek, hogy ők a könyv népe? Ők nem a könyv népe, hanem sok könyv népe. Az összes hasznos tudományos könyv, amivel ma ön rendelkezik, az az övék, mely a szabad és kreatív gondolkodásuk gyümölcse. Milyen jogon nevezi őket úgy, hogy „azok, akik magukra vonják Allah haragját” vagy „azok, akik letérnek az útról”. Majd idejön és azt mondja, hogy a vallása arra utasítja, hogy tartózkodjon más vallások sértegetésétől?

Nem vagyok sem keresztény, sem muszlim, vagy zsidó. Egy világi ember vagyok. Nem hiszek a természetfelettiben, de tisztelem mások jogát ahhoz, hogy higgyen benne.

Imám: Ön eretnek?

Wafa Sultan: Hívhat annak, aminek csak akar. Egy világi ember vagyok, aki nem hisz a természetfölöttiben.

Imám: Ha ön eretnek, akkor nincs értelme önt rendreutasítani, mivel ön megveti az iszlámot, a prófétát és a Koránt.

Wafa Sultan: Ezek személyes dolgok, amik nem tartoznak magára. Testvérem, hihet a kőben, amíg nem dobja felém. Abban hisz, amiben akar, de más emberek hite nem tartozik magára, akár hisznek abban, hogy a messiás az Isten, Mária gyermeke, vagy a sátán az Isten, és Mária gyermeke. Hagyja, hogy az emberek abban higgyenek, amiben akarnak.

A zsidók a holokauszt tragédiájából jönnek, és arra kényszerítették a világot, hogy tiszteljék őket. Mindezt a tudásukkal, nem pedig terrorral, a munkájukkal, nem pedig az ordítozásukkal és sírásukkal. Az emberiség a 19. és 20. század legtöbb felfedezését a zsidó tudósoknak köszönheti. A világon szétszóródott 15 millió ember egyesült, majd munkával és tudással kivívták maguknak a jogaikat. Nem láttunk egyetlen zsidót sem, aki felrobbantotta volna magát egy német étteremben. Nem láttunk egyetlen zsidót sem, aki templomot rombolt volna. Nem láttunk egyetlen zsidót sem, aki úgy tiltakozott volna, hogy embert öl.

A muszlimok három Buddha szobrot romboltak le. Nem láttunk egyetlen buddhistát sem, aki mecseteket gyújtott volna fel, muszlimokat öltek volna meg vagy követségeket gyújtottak volna fel.

Csak a muszlimok védik meg a hitüket úgy, hogy templomokat égetnek, embereket ölnek és követségeket rombolnak le. Ez az út nem vezet sehova. A muszlimoknak meg kell kérdezniük maguktól, hogy mit tudnak tenni az emberiségért, mielőtt megkövetelik, hogy a világ tisztelje őket.

Print Friendly, PDF & Email