A mecsetek valójában katonai támaszpontokGavin Boby vagyok. Úgy is szoktak hívni, hogy a „mecsetirtó” – és számomra ez nagyon kitüntető cím. Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy miért állok ki a mecsetek ellen, és hogy miért kellene Önöknek is ezt tenniük.

Először tegyük fel a kérdést: mi is egy mecset?

A mecset szó szerinti jelentése „a fizikai behódolás helye”. Ez az arab maszdzsid szóból származik, amely viszont a szidzsada szóból ered, ami azt jelenti, hogy leborulni valaki előtt. Ez teljesen más, mint a görög „kariaké”, amelyből a templom szó ered és a jelentése „az úr háza”. És teljesen más, mint a latin „templum”, amely olyan helyet jelent, amely alkalmas a felsőbb iránymutatás befogadására, azaz az ima megszentelt helyét.

Ha fizikai behódolásról beszélünk, akkor fizikai erőnek is lennie kell, tehát itt már egy kényszerítő erőről beszélünk – vagyis politikai hatalomról. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy minden mecsetet az eredeti mecsetről mintáznak, amely Mohamed 7. században épült medinai mecsetje.

Mohamed Mekkában még nem volt képes létrehozni diktatúráját, ezért visszatért Medinába és ott állított mecsetet – és politikai hatalmát is ott alapozta meg.

Azt a mecsetet többek között arra használták, hogy megtervezzék, szentesítsék és irányítsák a dzsihád hadseregeit és háborúit; szerződéseket írjanak, kihirdessék a saría törvényt – azaz, hogy kihirdessek a muszlimok fennhatóságát a nem muszlimok felett; és halálbüntetések kiszabására is. Erre varrjunk gombot: egy templom, ahol halálos ítéleteket mondanak ki…

Mindezek azért lényegesek, mert a muszlimoknak követniük kell Mohamed példáját (szunnáját). Innen származik a szunnita szó is.

Néhány évvel az után, hogy Mohamed megépítette első mecsetjét Medinában, visszatért Mekkába és erőszakkal meghódította azt. Majd megállt Mekkában a Kába szentély előtt, ami egy nagy fekete kocka, és ami egészen addig a kulturális és vallási sokszínűség álomszerű helye volt, ahol több mint 300 különböző istenséget imádtak…

Tehát ekkor Mohamed megállt a Kába előtt teljes hadfelszerelésben és sisakban, és kijelentette, hogy „minden muszlim ‘egy test’ az összes nem muszlim ellen”. Ekkortól válik ez a hely a muszlim istenimádat és jog központjává.

Így aztán nem csoda, hogy fegyvereket és harci eszközöket találnak például londoni és müncheni mecsetekben. (Nyugat-Európában már nem hír, ha dzsihadista fegyverraktárakra bukkannak a rendőrök – 888.hu)

És az sem csoda, hogy a többféle vallás számára fenntartott imaszobák nagyon hamar iszlám-imaszobákká alakulnak át. Kisajátítják őket az iszlám ima céljára, ahol mindenkinek tisztelnie kell az iszlámot és lehetőleg az iszlám imarend szerint kell viselkednie. A mecsetek a hatalomról szólnak: ezek katonai támaszpontok egy elhúzódó fasiszta háborúban, ahol a vallás veszi át a faj szerepét.

Nézzük meg, mi is történik egy mecsetben, két amerikai tanulmány, valamint angliai szemtanúk elmondása szerint!

Az egyik amerikai tanulmány címe ‘Saría és erőszak az amerikai mecsetekben‘. Ezt a kutatást egy nagyszerű amerikai ügyvéd, David Yerushalmi végezte, aki több, mint 14 államból 100 reprezentatív mecsetet választott ki véletlenszerűen; és az azokban elérhető könyveket és más anyagokat vizsgálta.

Ezeket a forrásokat nem erőszakos, mérsékelten erőszakos és nagyon erőszakos kategóriákba sorolta.

Ennek eredménye: Azt találta, hogy ezen mecsetek 51%-ában voltak nagyon erőszakos szövegek. A mecsetek 30%-ában voltak „csak” mérsékelten szélsőséges írások, és 19%-ban voltak nem erőszakos szövegek. És a nagyon erőszakos mecsetek közül mindegyik bátorította a hívőket arra, hogy tanulmányozzák az erőszakos anyagokat. A nagyon vagy mérsékelten erőszakos mecsetek több mint 97%-ában voltak olyan anyagok, amelyek a terror pénzügyi támogatására szólítottak fel. Az összes mecsetbe járó háromnegyede látogatta a nagyon erőszakos mecseteket. Tehát a legtöbb gyülekezeti tag a nagyon szélsőséges mecseteket preferálja. A hívők kb. egyötöde járt mérsékelten erőszakos mecsetekbe. És harmincból egy – azaz csak kb. 3% – járt nem erőszakos mecsetbe.

mecset

A második egy 2005-ös tanulmány, amit a Freedom House készített, “Szaúdi gyűlölet-kiadványok árasztják el az amerikai mecseteket” címmel.

A tanulmány szerint az amerikai mecsetek 80%-ában voltak megtalálhatók olyan anyagok, amelyek egy iszlám állam megalapítását támogatják. Ez 2005-ben volt – és nézzük meg, mi történt 10 évvel később… a nem-muszlimok ellen irányuló erőszak és gyűlölet, zsidógyűlölet, a hitetlenekről szóló összeesküvés elméletek, dzsihád-ideológia és a nők elnyomása.

Mindez nem azért történik, mert a muszlimok eleve erőszakosnak születnének, nem úgy jönnek ki az anyaméhből, hogy máris erőszakot akarnak. Hanem azért, mert a muszlimok tudják, hogy mennyire erőszakos, háborús – és közelebbről megnézve – népirtó az iszlám tanítása. És amikor a mecsetbe mennek, akkor hiteles és eredeti iszlám tanításokat akarnak. Mi másért menne valaki a mecsetbe? A jó öreg idő-koptatta iszlámot akarják: nem azt a felvizezett, hamisított híg löttyöt, amit a nyugati politikusok felszolgálnak nekünk saját önös érdekükben.

Ezt a Channel 4 egy dokumentumfilmje is igazolta, amelynek címe Kémkedés a mecsetben.

Ebben néhány újságíró a ruhájuk alá rejtett kamerával ment be mecsetekbe és felvették a „béke és szeretet” szavait, amelyek angolul elhangzottak a mecsetekben. És kihallgatták a következő „szeretetre és harmóniára” történő felhívásokat is: Például: „Ha egy imám keresztre akar feszíteni egy hitelhagyót, akkor tegye meg! A személyt fel kell rögzíteni a keresztre és ott kell hagyni három napig, amíg el nem vérzik és meg nem hal.” Egy másik példa: „Fel kell robbantanotok az indiaiak üzleteit, ami pedig a zsidókat illeti, meg kell őket ölnötök.” A harmadik példa – legyen valami a hölgyeknek is: „Tudjuk, hogy Mohamed próféta gyakorolta a serdülés előtt álló lányokkal történő házasságot, és ez nem nemi erőszak vagy visszaélés volt, hanem házasság.” Én csak azt mondtam el most, amiket az angliai mecsetekben beszélnek… A brit rendőrség akkora lelkesedéssel kívánta hirdetni az iszlám tanításainak „békés és szeretetteljes” természetét, hogy a dokumentumfilm készítői ellen bűnügyi nyomozást indítottak, mert mindezeket bemutatták nekünk. Szóval ez megmutatta a hozzáállásukat.

Ne legyenek illúzióink: a mecset nem a béke helye. Ez a fizikai és politikai dominanciát, a politikai hatalmat előmozdító hely. A mecset, mint olyan, katonai támaszpont egy elhúzódó, fasiszta jellegű háborúban.

Egy kérdés Önökhöz: mi mindent hajlandóak feláldozni azért, hogy megadják magukat ebben a háborúban?

 


Katonai támaszpontok lehetnek a mecsetek? | Vehir.hu
Ké­szül a meg­szál­lás? Az eu­ró­pai me­cse­tek egy része fegy­ver­rak­tár! | Ripost

Print Friendly, PDF & Email