Ex-muszlim: Mit tanított nekem az iszlám a zsidókról?


Üdvözlök
mindenkit! Ez itt a Sandra Solomon percek.

Én
egy palesztin családból származom. Szaher Habash a nagybácsim. Ő a Fatah
mozgalom egyik vezetője, ő vezette a 2. intifádát. Engem Szaúd-Arábiában
neveltek fel, ahol az alkotmány 100% saría.

Palesztinként
és muszlimként fiatal korunktól fogva azt tanították nekünk, hogy gyűlölnünk
kell a zsidókat, hogy a zsidók az ellenségeink, hogy elfoglalták a földünket,
továbbá, hogy el kell törölnünk őket a föld színéről és vissza kell szereznünk
a földet a megszállóktól. Valamint meg kell tisztítanunk az al-Aksza mecsetet a
mocskos zsidóktól. Azt tanították nekem,
hogy a zsidók hitetlenek, káfirok, és gyűlölnünk kell őket, valamint meg kell
szabadulnunk tőlük. Mindez az alkotmányos törvénykönyvből, a Koránból ered.

Ez a világon élő összes muszlim alkotmánya, a saría jog alapja.

Az (iszlám)
antiszemitizmus a Korán és a hadísz tanításaiban gyökerezik. Az iszlám
alapítójától, Mohamedtől ered.
A muszlimok és zsidók közötti problémát a
palesztinok megpróbálják manipulálni. Az esetet próbálják politikainak
beállítani, ami a földről szól. Azonban ez egy hazugság. A muszlimok zsidók iránti gyűlölete a Koránban és a hadíszban
gyökerezik.
Nem 1948-ban kezdődött,
hanem 1400 éve, az iszlám születésével.

Medinában,
ami már Mohamed idejében egy város volt, ma pedig Szaúd-Arábia egyik városa, jelentős
zsidó közösség élt. Három törzs volt Medinában, a Banu Kuraiza, a Banu
an-Nadir, a Banu Kajnuka és ott voltak a khajbari zsidók.

Amikor
Mohamed elbukott azon igyekezetében, hogy meggyőzze a zsidókat arról, hogy ő
egy próféta, egy gengszterbandától kapott segítséget. Ez azután volt, hogy
Mekkában 13 éven keresztül kudarcot vallott. Tehát kapcsolatba lépett ezekkel
az orvgyilkosokkal és banditákkal, akik nem csináltak mást, mint karavánokat
támadtak meg, a férfiakat megölték, a foglyul ejtett nőket szexrabszolgának
használták, és zsákmányt raboltak. Ők segítettek Mohamednek, az iszlám
alapítójának, hogy sikeres legyen, miután létrehozta első seregét Medinában. A
segítségért cserébe földet, zsákmányt és nőket ígért. Ezután kezdett bele abba,
amit úgy neveznek, hogy dzsihád. Mindenkit, aki nem hitt benne, hitetlennek,
káfirnak bélyegzett meg. Ezután megtámadta és kiirtotta a medinai zsidókat. Az
egyik alkalommal egy nap alatt 700-900 férfit irtott ki, a gyerekeket rabszolgává
tette, a nőket pedig szexrabszolgává. Az egyik ilyen szexrabszolgája – akire a
muszlimok a feleség szót használják – Szafíjja volt. Mohamed – az iszlám
alapítója – megölte az apját, a férjét és a testvéreit, és még aznap (amikor
elfogta) megerőszakolta.

Tehát
a történet innen kezdődik, amikor Mohamed, az iszlám alapítója arra utasította
a muszlimokat, hogy öljék meg a zsidókat. A muszlimok a mai napig kántálják a
következőt: „Khajbar, Khajbar ja jahud, dzsajsh-i Muhammed szafw-a jahud”,
vagyis „Ó Khajbar, Khajbar zsidói, Mohamed serege vissza fog jönni!” Mivel
minden muszlim hisz abban, hogy a végítélet napja addig nem fog eljönni, amíg a
muszlimok meg nem ölik a zsidókat és a kövek azt nem kiáltják: „Ó jöjj muszlim,
egy zsidó van mögöttem, gyere és öld meg.”

Amit
a Hamász tesz Gázában vagy amikor a palesztinok intifádát hirdetnek – most éppen
a késes intifádát, ahol gyerekeket küldenek ki késsel zsidó katonákat vagy
civileket ölni –, ez a fajta gyűlölet az iszlámban gyökerezik, és nem lesz vége
mindaddig, amíg az iszlám létezik. Amíg a gyűlölet, az ölés és a nemi erőszak
ideológiája létezik. A muszlimoknak meg kell szabadítaniuk a szívüket a gyűlölettől.
Nem a földet kell felszabadítaniuk, hanem a szívüket.

Én
megszabadultam a gyűlölettől, többé már nem utálom a zsidókat, többé nem
átkozom őket. Nem akarom eltörölni Izraelt a föld színéről. Felfedeztem az
igazságot, tanulmányoztam a történelmet – az igazi történelmet, nem pedig a
hamis iszlám történelmet – hatalmas területek meghódításáról, valamint a
keresztények és zsidók megöléséről. Tudnunk kell, hogy ez a terület már a
zsidókhoz tartozott több ezer évvel Mohamed, az iszlám előtt. Nem fogom
elhazudtolni több ezer év bizonyítékát és legitim történelmét. Amikor
tanulmányoztam a római történelmet, felfedeztem, hogy a „Palesztina” szó
valójában egy latin szó. Ezzel akarta Hadrianus császár megalázni a zsidókat, és
elzavarni őket a földjükről, amit valaha Júdeának hívtak. Ezután jött az iszlám
hódítás, háború háborút követett, amíg teljesen uralmuk alá nem hajtották a
területet. Ezután pedig azt állították, hogy Mohamed egy szamáron repült. Ezért
követelik a muszlimok számára az al-Aksza mecsetet. Nem fogom a kukába dobni a
történelmi tényeket egy szamáron repülő pszichopata tündérmeséje miatt, aki
magának követeli a földet.

A
muszlimok abban hisznek, és ezt tanították nekem is fiatal korom óta, hogy „az
iszlám a vallásunk, a Korán az alkotmányunk, a dzsihád az utunk, Mohamed a
prófétánk és Allahért meghalni a legfőbb vágyunk”. Tehát a muszlimok végső
soron meg akarnak halni Allahért, dzsihádot akarnak folytatni azáltal, hogy
hitetleneket, zsidókat és keresztényeket ölnek. Mindenkit, aki nem akar behódolni
a saríának.

Ezért felszólítok mindenkit, hogy álljon ki az igazságért, Izraelért, a zsidók védelméért az iszlám miatt növekvő antiszemitizmussal szemben. A palesztinok és az izraeliek közötti háborúnak addig nem lesz vége addig, amíg ki nem jelentjük, hogy a Korán egy gyűlöletirodalom és az iszlám egy politikai ideológia, nem pedig vallás. Ha ezt megtesszük, akkor beszélhetünk békéről.


Sandra Solomon Moment: What Islam Taught Me About the Jews
Zsidóellenes szöveg az iszlám trilógiában | CSPI

Print Friendly, PDF & Email