AfD: a Koránt be kell tiltani a kiskorúak számára


Tisztelt
elnökök és képviselőtársak!

Curio:
A vallás hozhat békét, de radikalizálhat is. Bizonyos kijelentések, melyeknek –
például a Koránban – közvetlen isteni felhatalmazást tulajdonítanak, és a
pontos megfogalmazásuk megváltoztathatatlan, jogilag ütköznek a
szabadság-orientált, demokratikus alkotmányunkkal, büntető törvénykönyvünkkel
és oktatási törvényünkkel. Kiskorú diákjainkat meg kell védenünk ettől a
konfliktustól. Ezért az AfD kérvényezi a képviselő-testülettől, hogy
biztosítsa, hogy minden felekezet esetében zárja ki az alkotmányellenes
instrukciókat a vallási oktatásból.

Lényegében
miről is van szó?

Először
is a világ felosztásáról hitetlenekre és hívőkre, amely mélyen gyökerezik a
Koránban. Ez az úgynevezett „hitetlenek” kifejezés nem való olyan vallási
oktatásba, amely az integrációt szolgálja, hiszen ez azzal jár, hogy az
iszlámot a fennálló „iszlám házából” áthelyezi a „háború házába” – ami a
hitetlenek területén áll fenn –, akár erőszak használatával is. Példa erre:
„Öljétek meg őket, ahol csak rájuk leltek (Korán 2:191); a harc kötelesség;
Allah azért küldte le a prófétáját az egyetlen igaz vallással, hogy legyőzzön
minden más vallást; támadd meg és öld meg őket, ahol csak rájuk találsz. Ne
légy puhány a hitetlenek üldözésében; harcolj addig, amíg mindenki kizárólag
Allahot nem imádja; öld meg a pogányokat, ahol csak rájuk találsz; vágd le a
nyakát és minden ujjuk hegyét azoknak, akik hitetlenek; le velük!”

Akarjuk
mi azt, hogy mindezt – isteni felhatalmazással – egy tiszteletet parancsoló
személy, egy tanító kiskorú gyermekeknek átadja?! 12-15 éves elkövetőink
vannak!

Illetve
itt van az intoleráns, integráció-ellenes vallási diszkriminációra is egy
példa: „Ne köss barátságokat senkivel, csakis a sajátjaiddal; azok nem fognak
habozni, hogy megrontsanak és vesztedet kívánják; ne köss barátságot
hitetlenekkel, keresztényekkel és zsidókkal; ne barátkozz azokkal, akik az én
és a te ellenségeid. Allah megátkozta a hitetleneket és előkészítette számukra
a tüzet!” Ez rendszerellenes lázítás! „Azok, akik hitetlenek, Allah szemében
rosszabbak, mint a marhák. A zsidók Uzairról (Ezra) úgy beszélnek, mint Allah
fiáról; a nazarénusok úgy beszélnek a Messiásról, mint Allah fiáról. Allah
gyilkolja le őket!”

Akarjuk
mi azt, hogy mindezt átadhassák a kiskorú gyermekeknek?!

Vagy
például a nőkkel való bánásmóddal kapcsolatos szövegeket: „Ha attól tartasz,
hogy a nők fellázadnak, akkor figyelmeztesd őket, ezután kerüld el őket a
hitvesi ágyban, majd pedig üsd meg őket! (Korán 4:34); Asszonyaid olyanok, mint
a termékeny föld. Menj arra a termékeny földre, amikor és ahogy csak akarsz!
(2:223)”

Meg
kell jegyezni, hogy a nők megverése nem csak megengedett, hanem elvárt is, mint
ahogy a nők szexuális tárgyiasítása is termékeny földként – amibe beletartozik
a házastársi nemi erőszak is.

Vagy
ezt nem is így értenék? Dehogynem: magában a Koránban van egy beépített tiltás,
amely szerint nem szabad egyéni módon értelmezni azt. Például: „Nincs senki,
aki Allah szavait megváltoztathatja; Ez Allah könyve és nincs ok kételkedni
abban, hogy senki sem változtathat Allah szavain.”

Ezért
világos, hogy egy euroiszlám vagy demokratikus iszlám olyan politikai
álmodozások, amelyeknek nincs realitása, mivel maga a Korán is elismeri, hogy a
szavait nem lehet újraértelmezni.

Kizárható,
hogy a Korán szó szerinti értelmezése iszlamizmusnak tekinthető? Nem. Ezt a
Korán saját jelentése írja elő, mint alkalmazott iszlámot, méghozzá jó okkal. 2008-ban
Erdogan elmondta, hogy nincs külön iszlám és iszlamizmus, hanem csak egy iszlám
van, és aki mást mond, az megsérti az iszlámot.

A
világ ezen felosztása, a hitetlenekkel való bánásmód, az erőszakos globális
küldetések – mindezek nem a múlt történetei. Ezek olyan utasítások, amelyek nem
évülnek el, mivel isteni eredetük miatt megváltoztathatatlanok. És ezt az
iszlám hívői így is értik, és ezt teszik, mivel az európai muszlimok 65%-a
szerint a vallási parancsok fontosabbak, mint az adott ország törvényei.

És
az iszlám képviselői is megerősítik, hogy ellentmondás van az alkotmányunk és
az Iszlám Emberi Jogok Kairói Nyilatkozata között: „Minden bűncselekmény és
büntetés a saría megítélése alá esik; Tilos elvenni mások életét, hacsak a
saría meg nem követeli.” (2. cikkely) És Michael Müller (Berlin) azt a Sawan
Chebli államtitkárt alkalmazza, aki szerint a saría összeegyeztethető az
alkotmányunkkal!

A vallások tanítóinak nem szabadna foglalkozniuk az ilyen szövegekkel, csak úgy, ha megemlítik a törvénytelen tartalmukat. Aki nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, az megszegi a törvényt. Anis Amri [a berlini kamionos mészárlás elkövetője] megtanulta, hogy „Öljétek meg a hitetleneket!” Hagyjuk, hogy ezt tanítsák? Ez a mi felelősségünk.

Print Friendly, PDF & Email