Sajnálom libbantak, az iszlámnak csak egy értelmezése létezik – Mohamedé!

„Dom Azrael, a konzervatív” ezt írja a videóról: „Nemrég azzal vádoltak meg, hogy határozott véleményem van az iszlámról. Ebben a videóban elmondom, hogy nem számít mi az én véleményem, a te véleményed, a „mérsékelt muszlimok”, vagy akár az Iszlám Állam véleménye. Az iszlámnak csak egy értelmezése van, melyet Allah a Koránban jóváhagy: ez pedig Mohamedé. Nézzük meg, hogy az iszlám prófétája, Allah küldötte, a „tökéletes ember”, vagyis Mohamed hogyan értelmezi a Koránt.


Hello
mindenkinek! Itt a kedvenc hitetlen szomszédod Dom Azrael.

Igaz
a hír, hogy letiltották az egyik fiókomat, de nem ezért készítem ezt a videót.

Nemrég
kaptam egy e-mailt egy aggódó úriembertől, aki az iszlámmal kapcsolatos
határozott nézőpontom miatt aggódott. És mivel ezelőtt még senki sem ellenkezett
velem semmiben azzal kapcsolatban, amit az iszlámról mondtam, ezért erre egy
videóban válaszolok. Ezt persze ironikusan mondtam.

Szeretnék
néhány dologról beszélni.

Én
nem értelmezem az iszlámot. Nem számítana, ha ezt tenném. A mérsékelt muszlimok
értelmezései sem számítanak, és a tied sem. Nem számít, hogy a történészek,
kutatók, tudósok, az ISIS hogyan értelmezik az iszlámot. A történelemben csak
egy ember van, akinek az értelmezése számít: Mohamedé.

Mohamed
az iszlám prófétája, Allah küldötte, „Allah tökéletes példája”, amely szerint a
muszlimoknak élniük kell az életüket. Ha van bármi, amit nem értesz az
iszlámmal kapcsolatban – egy rész a Koránban, aminek nincs értelme, amivel nem
tudod mit kezdj, vagy reméled, hogy létezik egy másik értelmezése –, nem kell
mást tenned, mint belenézni a hadíszokba, és megnézni, hogy Mohamed mit tett, és
hogy ő hogyan értelmezte azt a szöveget. Ebből láthatjuk, hogy mit mondott és
mit tett.

Az
egyik ilyen tette Mohamednek az volt, hogy embereket fejezett le. Egy őrült
pszichopata hadúr volt, aki ártatlan embereket gyilkolt meg és az iszlámnak is
ilyennek kell lennie. Ezt megtalálhatjuk az Iszhák/Hiszham 674-ben (Mohamed
élete), és a Korán 33:26-ban is van egy rövid utalás erre. Ez a rész a Banu
Kurajza zsidó törzsről szól, akik békések voltak, jól megvoltak a többi
törzzsel Medinában. Azonban amikor Mohamed menekültként Medinába érkezett, miután
elűzték Mekkából a háborús uszításai, az intoleranciája, a gyűlöletbeszédei,
lázadások szítása és a törzsek elleni háborúi miatt, Medina befogadta – sajnos
vesztükre … Mohamed egyre több barátját vitte át, kiépítette követőtáborát,
sereget épített, majd elkezdte lemészárolni a Medina környékén levő törzseket. Az
egyik ilyen híres eset a Banu Kurajza lemészárlása. A történet úgy szól, hogy
Mohamed elment a törzs vezetőjéhez és követelte, hogy esküdjenek hűséget neki
és a seregének. A törzs ezt nem akarta, semleges akart maradni, nem akartak
háborúba keveredni a többi medinai törzzsel, vagy a mekkaiakkal, ezért
elutasították, és azt mondták, hogy semlegesek maradnak. Mohamed ezt nem
akarta, így ő és serege megkötözték a férfiakat és a fiúkat, leellenőrizték a
fiúk fanszőrzetét, és ha volt, az azt jelentette, hogy elég idősek ahhoz, hogy
férfinak számítsanak, így egyesével lemészárolták őket. Egy árkot ástak és
egyesével lefejezték őket, megállás nélkül, órákon keresztül, míg végül kb.
800-at mészároltak le közülük. Ez különösen nyugtalanító, mivel nem csak
gyerekek voltak belekeverve, hanem a szövegek szerint Mohamed gyerekfelesége,
Aisa is ott ült mellette, és nézte a lefejezéseket. Abu Dawúd 2665. hadíszában
Aisa azt mondja: „Nem fogom elfelejteni, hogy extrém módon nevetett, habár
tudta, hogy meg fogják ölni.” Aisa itt egy olyan nőről beszélt, akit a férfiakkal
együtt kivégeztek. Aisa mindezt végignézte, akkor kb.12 évesen – férje, a
próféta mellett ülve. De természetesen, ha 9 évesen megerőszakolnak, amiben
minden hadísz megegyezik, és amit még Aisa saját maga mesél el: „9 éves voltam,
amikor elháltam a házasságot a prófétával”… úgy tűnik, hogy érzéketlen volt a
lefejezésekkel szemben.

Miután
Mohamed végzett a lefejezésekkel, és minden férfit és fiút lefejeztek, ott
maradtak a nők és lányok. És mit tett Mohamed velük? Szexrabszolgának használta
őket saját maga és seregei számára. Mivel Mohamed volt a vezető, kiválasztotta
magának a legszebb nőt, Rajhánát. Rajhána az egyik törzs vezetőjének felesége
volt, végignézte, ahogy férjét lefejezik előtte, ezután a férfi, aki elrendelte
a lefejezést, bevitte a sátrába és megerőszakolta. A muszlimok azzal próbálják
mindezt igazolni, hogy a nő felvette az iszlámot, szerette a prófétát, akarta a
házasságot. De gondoljunk csak bele! A férjét lefejezték, a barátait
lefejezték, testvéreit, apját, nagyapját, mindenkit. Az egész törzset,
mindenkit, akit ismert a szeme láttára fejezték le. Szerintetek saját
akaratából ment annak az embernek a sátrába, és feküdt le azzal, aki ezt a
mészárlást elrendelte? Természetesen nem!

Ugyanez
történ Szafíjjával is. Szafíjja egy gyönyörű, 17 éves lány volt, akinek az
apját és bátyját Mohamed parancsára lefejezték. Szerintetek ez a 17 éves lány,
miután végignézte bátyja, apja, az egész családja és barátai lefejezését, vonzódni
kezdett az iránt, aki elrendelte családja lemészárlását? Természetesen nem! Teljes
képtelenség azt feltételezni, hogy ez bárkinek is rendben lenne. Rákényszerítették
őket erre.

Itt
jött a Korán 4:24, amiben Mohamed azt mondja: „És tilalmasak számotokra a
férjes asszonyok, kivéve azokat (a foglyokat), akiket a jobbotok birtokol.” Ez
egy nagyon híres szöveg. A muszlimok sokszor azt mondják, hogy „nem a foglyokra
utal, hanem a feleségekről beszél, a jobb kézen viselt jegygyűrű miatt; de azt
meg a bal kézen hordják … Mindenesetre, amikor idézte ezt a szöveget, a
társai odamentek hozzá, mivel haboztak, hogy közösüljenek-e azokkal a
rabszolgákkal, akiket éppen megszereztek. Mivel a törzs tagjai közül néhányan
még éltek: a férjek, apák, gyerekek – mivel egyesével mészárolták le őket, amikor
Mohamed serege elfogta és szexrabszolgaságba hajtotta a lányaikat,
lánytestvéreiket és feleségeiket.

Hogy
megnyugtassa őket, hogy minden rendben van, hogy mindez Allah akarata, Mohamed
idézte ezt a kinyilatkoztatást. Ez véleményem szerint undorító! Utánanézhettek
ennek két hadíszgyűjteményben is: Abu Dawúd 2150; Muszlim 3433. Gyorsan le
lehet ellenőrizni a Google-n. Ezek nem valami konzervatív oldalról vannak, hanem
a feltöltött hadíszgyűjteményekből. Ott van arabul és angolul is.

Aztán
ott van, hogy Mohamed hogyan bánt azokkal, akik blaszfémiát követtek el,
azokkal, akik kigúnyolták és „megsértették” őt. Abu Dawúd 14. kötet 2678: „Mohamed
arra utasította emberét, hogy megölje Fartanát, a rabszolgalányt, mert az olyan
verseket mondott, melyek sértőek voltak Mohamedre nézve.”

Ugyanezen
hadísz: „Mohamed elrendelte az emberei számára, hogy megöljék Kurajbáh-t, mivel
olyan verseket recitált, melyek sértőek voltak Mohamedre nézve.”

Tabari,
Az iszlám története, 8. kötet: „Mohamed elrendelte emberei számára, hogy megöljék
Sarah-t, mert Mohamed azt állította, hogy a nő zaklatta őt, amikor Mekkában
volt.” Abu Dawúd 33. kötet 4153: „Mohamed elrendelte emberei számára, hogy
megöljék Hind bint Utbáh-t, amiért a férfi kivágta Mohamed bácsikájának,
Hamzának a szívét, miután a férfi meghalt az uhudi csatában.” Abu Dawúd 38.
kötet 4348: Mohamed elrendelte emberei számára, hogy megöljék egy vak férfi
feleségét, amiért a nő „megsértette” Mohamedet. Nem értem, hogyan lehet ezek
közül bármelyiket is igazolni. Persze a saría alapján – amit a Korán és a
hadísz is igazol – bűncselekmény, ha valaki „sértegeti” az iszlám prófétáját. Azonban
egy vak ember feleségét megölni, fiatal rabszolgalányokat megölni, mert azok
gúnyos versekkel csúfolták ki Mohamedet, mindez őrültség. Ez nem egy békés
emberre, ez nem egy logikus emberre vall, hanem egy paranoid sértődékeny
személyiségre, aki emellett egy tömeggyilkos is volt.

A
muszlimoknak ezt az embert kell követniük. Nem akarom, hogy ezt az embert
kövessék. Azt üzenem a muszlim világnak, hogy nézzék meg azt az embert, akit
követniük kell. Nézzétek meg Allah tökéletes példaképét, és hagyjátok el, ne
kövessétek, ne tegyétek azt, amit ő tett. De ehhez nincs meg a tekintélyem. Nektek
sincs, a mérsékelt muszlimoknak sincs, a békés muszlimoknak sincs. Egyedül
Allahnak van tekintélye, vagy amit Mohamed mond. Mohamed kinyilatkoztatott
mindent az embereknek, amiket állítólag Allah megparancsolt. Ezeknél a
kinyilatkoztatásoknál nem voltak szemtanúk, senki sem hallotta, ahogy Gábriel
arkangyal átadja ezeket. Nem voltak csodák, amik igazolták volna, hogy ő egy
próféta. Sőt, amikor mérgezésben meghalt, a zsidó nő, aki a mérget adta, azt
mondta, hogy ha Mohamed valóban próféta, valóban Allah hírnöke, akkor nem
ölhette volna meg méreggel egy zsidó rabszolga. Mohamed lenyelte a mérget, és
Aisa karjai között meghalt. Ha a logikát többet használnák az iszlámban, akkor
tudom, hogy több muszlim hagyná el azt. Magukba néznének és azt kérdeznék
maguktól, hogy milyen istent imádok? Valós egyáltalán? Egyedül Mohamed szavaira
támaszkodhatunk ebben. Mohamedére, aki nem vitt végbe csodákat, csak azt
állította, hogy ezt tette, azt állította, hogy elment a mennyekbe egy szárnyas
lovon, melynek női arca volt. Aki azt állította, hogy meglátogatta a poklot. Tanúk
nélkül. Nincs más érv, csak az, hogy Mohamed azt mondta. Egy olyan ember, aki
gyilkolt, nőket erőszakolt és fosztogatott. Egyszerűen nem értem, hogy miért is
akarja bárki is követni az iszlámot. Hacsak nem azért, mert az iszlámban nem
csupán nem javasolt, hanem törvényileg tiltott a logika, a kérdezés. Ha
elmegyünk egy muszlim országba, ahol a saría van érvényben, és kérdést teszünk
fel egy imámnak, például „Miért követjük az iszlámot, ha nem voltak szemtanúk,
nem voltak csodák? Csak azért, mert Mohamed azt mondta?” Ha ennek híre elér a
kormányzathoz, halálra ítélnek, mint blaszfémiát elkövetőt vagy hitét elhagyót.
Valamilyen indokkal, talán a próféta „megsértésével”.

Szeretném,
ha a muszlimok megnéznék ezt a videót. Remélem felbosszantja, felháborítja őket
és elkezdik megkérdőjelezni a vallásukat. Nem muszáj arra hagyatkozni, amit mondtam,
csak azt szeretném, ha az emberek elkezdenének gondolkozni.


Print Friendly, PDF & Email