Mohamed a tömeggyilkos: hogyan ölette meg Umm Kirfát


Umm Kirfa a Banu Fasarah törzs vezetője volt. Egy öreg hölgy, akit mindenki tisztelt. 12 fia és egy gyönyörű lánya volt.

628 januárjában Mohamed arra utasította fogadott fiát, Zajd Harithát, hogy támadja meg a törzset a Medinától 70 mérföldre elhelyezkedő Wadi al-Kuránál. A muzulmánok ellenezték, hogy egy nő vezessen egy törzset. Mohamed ezt mondta: „Egy nemzet, melyet nő vezet, soha nem lehet sikeres.” (Muszlim 92. könyv 50.; Bukhári 9:88:219)

Így
Zajd, a muzulmán seregek élén éjszaka váratlanul megtámadta a Fasarah törzset. A
támadás valódi oka azonban az volt, hogy Mohamed a megélhetését a gyaurokkal
folytatott háborúk során szerzett zsákmányból fedezte. Ezt a következő Bukhári
hadísz is elismeri: „Mohamed és a muzulmán umma [közösség] a bevételeit a
dzsizjából (a gyauroktól beszedett védelmi pénzből), a harádzsból (a gyauroktól
beszedett mezőgazdasági adóból), a ganímából (háborús zsákmányból) és a fajból
(a gyauroktól harc nélkül begyűjtött értékekből) fedezte. Mindezek a bevételek
a dzsihád következményei.”

Zajd
a dzsihádistáival megtámadta a törzset, hogy megszerezze magának és a
prófétának a szükséges bevételeket. Az iszlám nevében elkövetett terror ismét
lecsapott… A kafírok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megvédjék magukat
és családjukat. De egy ilyen váratlan és nagyerejű támadásra nem voltak
felkészülve. Nem tudták felvenni a harcot a dzsihádisták harcedzettségével,
akik a megélhetésüket háborúkból biztosították. Miután mindenkit megöltek, aki
harcolni merészelt, a dzsihádisták elfogták és megkötözték a foglyokat, köztük
nőket és gyerekeket, továbbá Umm Kirfa lányát. Zajd az idős vezetőt, Umm Kirfát
odaadta egy dzsihádistának, Mohsinnak, hogy az megölje. Mohsin a nő lábait két
tevéhez (vagy lóhoz) kötözte, majd ellentétes irányba hajtották az állatokat. A
nagybecsű idős hölgy nem bírta elviselni az extrém kínzást. Kínhalált halt. Testét
félbeszakították, vére átitatta és megszínezte a földet, ahol annak idején élt.

Ezután
a dzsihádisták a nő testét feldarabolták, a fejét pedig levágták. A gyilkos
Mohsin Kirfa fejét átadta Zajdnak. A nő lányát a dzsihádista Salamah Amr
al-Akva birtokolta. Ezután a szokásos történt. A dzsihádisták kifosztották a
gyaurokat, elvették az állataikat. A nőket és gyerekeket árucikként kezelték,
akiket vagy a rabszolgapiacon adtak el, vagy megtartottak rabszolgának. A Korán
8:69 jóváhagyja mindezt: „Élvezzétek hát, amit zsákmányoltatok, ha az
megengedett és jó: de féljétek Allahot! Bizony Allah megbocsátó és irgalmas.” Zajd
a hadizsákmányt és Kirfa fejét odaadta Mohamednek, aki nagyon megörült a
bevételnek.

A zsákmány 20%-a Allahot és prófétáját illeti. Korán 8:41:

„És
tudnotok kell, hogy ha bármilyen hadizsákmányra tesztek is szert, Allahé annak
egyötöde és a Küldötté, és az ő rokonaié, és a (muszlim) árváké és a
nincsteleneké és azoké, akik úton vannak, ha hisznek Allahban és abban, amit
leküldtünk a Mi szolgánknak (Mohamednek) …”

Allah
annyira szereti a hadizsákmányt, hogy követeli a részét.

Azért,
hogy példát statuáljanak, Mohamed parancsára Kirfa fejét Medina utcáin
mutogatták. Mohamed nagybátyja Hazan bin Abi Wahb érdeklődést mutatott Kirfa
gyönyörű lánya iránt. Mohamed megkérte Salamahot, hogy adja oda a lányt neki.
Salamah beleegyezett.


Print Friendly, PDF & Email